Prusak Anna

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
rozdział w monografii Prusak Anna , Giemza Mariusz 2 Certyfikacja kierownika projektu według wytycznych i standardów IPMA Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA [MG Publikacje] Kraków 89−94 2019
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Sikora Tadeusz , Niewczas-Dobrowolska Magdalena 3 Academic Entrepreneurship and the EU Funds in Poland 2014-2020 Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 901−910 2019
artykuł w czasopiśmie Niewczas-Dobrowolska Magdalena , Sikora Tadeusz , Prusak Anna 3 Ethics and Trust While Food Safety Crisis Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 257−260 2019
artykuł w czasopiśmie Niewczas-Dobrowolska Magdalena , Sikora Tadeusz , Prusak Anna 3 Food Risk Analysis Proceedings on Engineering Sciences. - vol. 1, no. 2 261−272 2019
varia Prusak Anna 1 Jakość danych a spójność osądów w metodzie AHP/ANP XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Kraków 35 2018
rozdział w monografii Prusak Anna 1 Jakość danych a spójność osądów w metodzie AHP/ANP Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Kraków 146−151 2018
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna 1 Miejsce nauki we współczesnych przedsiębiorstwach Fons. - 2 (9) 111−121 2018
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Rokita Sabina 2 Projekty badawczo-rozwojowe dofinansowywane ze środków unijnych w księgach rachunkowych - wybrane problemy Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 12, cz. 3 169−186 2017
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Schlegel-Zawadzka Małgorzata 2 Consumer Perceptions of Peanuts and Peanut Allergy : the EuroPrevall Results of Focus Groups in Poland Public Health : Open Journal. - vol. 2, iss. 1 11−20 2017
artykuł w czasopiśmie Balon Urszula , Dziadkowiec Joanna M. , Kafel Piotr , Nowicki Paweł , Prusak Anna M. , Sikora Tadeusz 6 Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 2 (367) 28−44 2017
rozdział w materiałach konferencyjnych Prusak Anna , Sikora Tadeusz , Niewczas-Dobrowolska Magdalena 3 The Application of the Analytic Hierarchy Process in Assessing the Quality of Life 2. International Conference on Quality of Life / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović Faculty of Engineering, Center for Quality Kragujevac 113−119 2017
artykuł w czasopiśmie Rokita Sabina , Prusak Anna 2 Rola monitoringu i kontroli finansów w projektach unijnych realizowanych przez przedsiębiorstwa Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 12, cz. 3 137−156 2017
rozdział w monografii Prusak Anna 1 Formy współpracy i kompetencje zespołu B+R w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA Wydawnictwo Naukowe PTTŻ Kraków 309−318 2017
rozdział w materiałach konferencyjnych Prusak Anna 1 Development of New Technologies in the Context of the EU Funded Projects in Poland 2. International Conference on Quality of Life / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović Faculty of Engineering, Center for Quality Kragujevac 407−415 2017
rozdział w materiałach konferencyjnych Niewczas-Dobrowolska Magdalena , Sikora Tadeusz , Prusak Anna 3 Food Quality and Safety as Important Aspects of Quality of Life 2. International Conference on Quality of Life / ed. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović Faculty of Engineering, Center for Quality Kragujevac 287−292 2017
rozdział w monografii Prusak Anna 1 Projekty unijne w sektorze przedsiębiorstw w Polsce - badania przemysłowe i prace rozwojowe w teorii i praktyce Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA Wydawnictwo Naukowe PTTŻ Kraków 319−335 2017
monografia Prusak Anna 1 Niespójność osądów w analitycznym procesie hierarchicznym Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2017
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Schlegel-Zawadzka Małgorzata 2 Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce - wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 17, z. 12, cz. 3 111−129 2016
artykuł w czasopiśmie Śpiewak Radoslaw , Schlegel-Zawadzka Małgorzata , Prusak Anna 3 An Integrated Approach to Management of Food Allergy - Recommendations for Consumers and Professionals Public Health : Open Journal. - vol. 1, iss. 1 16−23 2016
rozdział w monografii Strojny Jacek , Prusak Anna , Stefanów Piotr 3 Możliwości wykorzystania metody AHP w analizie preferencji w administracji publicznej - przegląd badań własnych Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 124−140 2016
artykuł w czasopiśmie Strojny Jacek , Baran Małgorzata , Prusak Anna 3 Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 1 23−42 2016
rozdział w monografii Balon Urszula , Dziadkowiec Joanna M. , Kafel Piotr , Nowicki Paweł , Prusak Anna 5 Metodyka badawcza Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA Wydawnictwo Naukowe "Akapit" Kraków 71−75 2016
rozdział w monografii Prusak Anna 1 Budowa i analiza modelu hierarchicznego służącego do eksperckiej oceny kryteriów wpływających na jakość wyrobu Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA Wydawnictwo Naukowe "Akapit" Kraków 139−142 2016
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Stefanów Piotr , Strojny Jacek , Garcia-Melon Monica 4 The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) 97−113 2016
rozdział w monografii Prusak Anna 1 Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do oceny kryteriów wpływających na jakość wyrobu Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA Wydawnictwo Naukowe "Akapit" Kraków 39−48 2016
artykuł w czasopiśmie Baran Małgorzata , Strojny Jacek , Prusak Anna 3 Orientacja projektowa jako element współczesnego modelu zarządzania uczelnią Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 1 77−89 2016
wstęp/zakończenie Schlegel-Zawadzka Małgorzata , Prusak Anna 2 The Importance of Open Access Journals in the Area of Public Health Public Health : Open Journal. - vol. 1, iss. 1 e2−e3 2016
artykuł nierecenzowany Prusak Anna , Sulich Przemysław 2 The Role of Trust in R&D Projects Contact : International Business Voice. - nr 20(115) 2015
artykuł nierecenzowany Prusak Anna 1 Nauka i biznes idą w parze 4metal.pl : portal branży metalowej. - 17 kwietnia. - Dostępny w World Wide Web 2015
rozdział w monografii Prusak Anna , Strojny Jacek , Stefanów Piotr 3 Zastosowanie metody AHP w badaniu satysfakcji klienta urzędu administracji publicznej Wybrane aspekty zarządzania jakością usług = Selected Aspects of Service Quality Management / red. Joanna DZIADKOWIEC i Tadeusz SIKORA Wydawnictwo Naukowe PTTŻ Kraków 145−155 2015
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Szumiło-Kulczycka Magdalena , Sikora Tadeusz 3 Żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) - analiza publikacji w Gazecie Wyborczej w latach 1995 ÷ 2012 Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 5 (102) 198−212 2015
rozdział w monografii Strojny Jacek , Prusak Anna 2 Zarządzanie usługami publicznymi w administracji lokalnej - koncepcja i wybrane wyniki badań Wybrane aspekty zarządzania jakością usług = Selected Aspects of Service Quality Management / red. Joanna DZIADKOWIEC i Tadeusz SIKORA Wydawnictwo Naukowe PTTŻ Kraków 187−198 2015
rozdział w monografii Prusak Anna 1 Socio-Economic Aspects of GMO - a Review of Risk and Benefits Interdisciplinary Approach to Quality / ed. by Paweł NOWICKI and Tadeusz SIKORA Wydawnictwo Naukowe PTTŻ Kraków 143−154 2015
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Strojny Jacek , Stefanów Piotr , Machaj Katarzyna 4 The AHP-Based Assessment of Public Services with Respect to Different Groups of Customers of Polish Local Government Chinese Business Review. - vol. 14, no. 11 547−560 2015
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna 1 Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) w analizie czynników sukcesu współpracy badawczej jednostek naukowych i przedsiębiorstw Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 12, cz. 2 109−129 2015
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Kafel Piotr , Stefanów Piotr , Strojny Jacek , Garcia-Melon Monica 5 The Application of the AHP Risk-Benefit Assessment in Certification of Organic Farming Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (4) 137−159 2015
artykuł w czasopiśmie Strojny Jacek , Prusak Anna , Garcia-Melon Monica 3 The AHP Implementation in Strategic Management Process - a Case Study of Decision Making in Polish Local Administration Humanities and Social Sciences. - vol. 20 (XX), nr 22 (4) 169−181 2015
artykuł w czasopiśmie Strojny Jacek , Prusak Anna 2 Programowanie rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 11 50−63 2015
artykuł w czasopiśmie Boulay Annabelle , Gancheva Vyara , Houghton Julie , Strada Anna , Sora Beatriz , Sala Roser , Rowe Gene 7 Peanut Exposure During Pregnancy, Breastfeeding and Complementary Feeding : Perceptions of Practices in Four Countries International Journal of Consumer Studies. - vol. 39, iss. 1 51−59 2015
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Strojny Jacek , Baran Małgorzata 3 Projekty badawcze w biznesie - analiza ryzyka na przykładzie planowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 12, cz. 2 93−108 2015
artykuł w czasopiśmie Błaszczyk Ewa , Piórecka Beata , Jagielski Paweł , Prusak Anna , Schlegel-Zawadzka Małgorzata 5 The Relationship between the Consumption of Functional Beverages and the Use of other Stimulants by High School Students in Poland Medicina Internacia Revuo. - vol. 26, nr 4 (105) 208−213 2015
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna M. , Schlegel-Zawadzka Małgorzata , Boulay Annabelle , Rowe Gene 4 Characteristics of the Peanut Chain in Europe - Implications for Peanut Allergy Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 13(3) 321−333 2014
artykuł w czasopiśmie Strojny Jacek , Prusak Anna , Kostrzewa Danuta , Klimczak Bożena 4 Analiza preferencji wyboru studiów jako przykład przedsiębiorczego działania uczelni na regionalnym rynku edukacyjnym Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 10, cz. 2 139−153 2014
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Strojny Jacek , Stefanow Piotr 3 Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty - kluczowe pojęcia i literatura Humanities and Social Sciences. - vol. 19, nr 4 (21) 179−192 2014
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Rowe Gene , Strojny Jacek 3 Is GMO "Sustainable"? A Review of the Environmental Risks of GM Plants in Comparison with Conventional and Organic Crops Modern Management Review. - vol. 19, nr 21 (4) 187−200 2014
monografia Prusak Anna , Stefanów Piotr 2 AHP - analityczny proces hierarchiczny : budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2014
rozdział w monografii Niewczas Magdalena , Prusak Anna , Stefanów Piotr 3 Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN Wydawnictwo Naukowe PTTŻ Kraków 252−259 2013
rozdział w materiałach konferencyjnych Sikora Tadeusz , Niewczas Magdalena , Prusak Anna 3 Ethics and Trust in Quality Assurance Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future. - Dostępny w World Wide Web Estonian Association for Quality Estonia 1−8 2013
rozdział w materiałach konferencyjnych Prusak Anna , Stefanów Piotr , Niewczas Magdalena , Sikora Tadeusz 4 Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future. - Dostępny w World Wide Web Estonian Association for Quality Estonia 2013
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Stefanów Piotr , Gardian Magdalena 3 Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP Modern Management Review. - vol. 18, nr 20 (4) 171−189 2013
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Schlegel-Zawadzka Małgorzata 2 Food Health Quality of Genetically Modified Crops - Review of Risks and Benefits Military Pharmacy and Medicine. - Vol. 6, nr 2. - Dostępna również on-line 13−18 2013
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Kafel Piotr 2 Wykorzystanie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) w procesie certyfikacji wyrobów ABC Jakości = Quality Review. - nr 3-4 (75-76) 48−53 2013
rozdział w materiałach konferencyjnych Schlegel-Zawadzka Małgorzata , Prusak Anna , Sikora Tadeusz 3 Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future. - Dostępny w World Wide Web Estonian Association for Quality Estonia 1−8 2013
głos w dyskusji/wywiad Prusak Anna 1 Wokół badań i rozwoju B+R=Przyszłość : e-biuletyn. - nr 1, sierpień 2012
rozdział w monografii Rose Richard 1 Tłumacz: Strada-Prusak Anna
Gdy wszystkie inne warunki nie są równoważne : o kontekście czerpania wzorców z polityki innych krajów Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 211−235 2012
artykuł w czasopiśmie Prusak Anna , Stefanów Piotr 2 Badania nad właściwościami operacyjnymi metody AHP Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 52 87−104 2011
rozdział w monografii Stefanów Piotr , Prusak Anna 2 Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu / red. Andrzej Chodyński Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 271−298 2011
rozdział w monografii Strada A. , Sikora T. 2 Effective Risk Communication at the Food Market New Concepts in Food Evaluation / ed. by Tadeusz Trziszka and Maciej Oziembłowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław 349−357 2009
varia Sikora Tadeusz , Strada Anna 2 Effective Risk Communication at the Food Market 4th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain : Wrocław 24-25 September 2009 / chair: Tadeusz Trziszka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław 213 2009
artykuł w czasopiśmie Strada Anna , Chryssochoidis George , Krystallis Athanasios 3 Public Trust in Institutions and Information Sources Regarding Risk Management and Communication : towards Integrating Extant Knowledge Journal of Risk Research. - vol. 12, no. 2. - Dostępny w World Wide Web 137−185 2009
artykuł w czasopiśmie Strada Anna , Sora Beatriz , Boulay Annabelle , Sala Roser , Houghton Julie , Gancheva Vyara , Schlegel-Zawadzka Malzorgata , Rowe Gene 8 A Characterization of Peanut Consumption in Four Countries : Results from Focus Groups and Their Implications for Peanut Allergy Prevalence International Journal of Consumer Studies. - vol. 33, iss. 6. - Dostępny w World Wide Web 676−683 2009
artykuł w czasopiśmie Boulay A. , Houghton J. , Gancheva V. , Sterk Y. , Strada A. , Schlegel-Zawadzka M. , Sora B. , Sala R. , Ree van R. , Rowe G. 10 A EuroPrevall Review of Factors Affecting Incidence of Peanut Allergy : Priorities for Research and Policy Allergy. - vol. 63, iss. 7 797−809 2008
artykuł w czasopiśmie Houghton J. , Rowe G. , Frewer L.J. , Kleef van E. , Chryssochoidis G. , Kehagia O. , Korzen-Bohr S. , Lassen J. , Pfenning U. , Strada A. 10 The Quality of Food Risk Management in Europe : Perspectives and Priorities Food Policy. - vol. 33, iss. 1. - Dostępny w ScienceDirect 13−26 2008
artykuł w czasopiśmie Strada Anna , Sikora Tadeusz , Adamus Wiktor 3 Czynniki kształtujące poziom świadomości konsumentów w zakresie bezpieczeństwa żywności Handel Wewnętrzny. - numer specjalny, czerwiec 427−432 2006
wstęp/zakończenie Sikora Tadeusz , Strada Anna 2 Preface The Food Industry in Europe / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada Akademia Ekonomiczna Kraków 5−6 2006
rozdział w monografii Strada Anna , Popek Stanisław , Sikora Tadeusz 3 New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage The Food Industry in Europe / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada Akademia Ekonomiczna Kraków 15−25 2006
monografia Redaktor: Sikora Tadeusz
Redaktor: Strada Anna
The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises Akademia Ekonomiczna Kraków 2006
rozdział w monografii Strada A. , Morkis G. , Trafiałek J. , Kołożyn-Krajewska D. 4 Safety and Quality Assurance and Management Systems : Level of Implementation in Food Enterprises in Poland The Food Industry in Europe / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis Agricultural University Athens 97−114 2005
rozdział w monografii Sikora T. , Strada A. 2 Safety and Quality Aassurance and Management Systems in Food Industry : an Overview The Food Industry in Europe / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis Agricultural University Athens 85−95 2005