Brańka Sebastian

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 An Assessment of Obstacles for Place Marketing : Lessons from an Exploratory Study among Place Marketing Practitioners in a Suburban Area of a Big City World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / [red. nacz. Michał GŁUSZAK]. - nr 3(109) 73−85 2019
monografia Sebastian Brańka 1 Aktywność promocyjna polskich miast : istota, determinanty, doświadczenie edu-Libri s.c. Kraków; Legionowo 2018
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 The Promotional Impact of the Biggest Polish Cities in the Eyes of City Promotion Managers Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) 99−104 2018
varia Sebastian Brańka 1 Ludzie i roboty czyli studenci specjalności Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw na kierunku Zarządzanie z wizytą w zautomatyzowanym magazynie firmy Maspex w Tychach Kurier UEK. - nr 2 (77). - Dostępny w World Wide Web 64 2018
rozdział w materiałach konferencyjnych Sebastian Brańka 1 Promotion as an Indispensable Instrument of Urban Development : Evidence from Empirical Study of Big Cities in Poland 6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development : Conference Procedings / eds. Kamila Borseková, Katarína Vitálišová, Anna Vaňová Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica Banská Bystrica, Slovakia 653−663 2017
artykuł w czasopiśmie Patrycja Brańka , Sebastian Brańka 2 The Role of Local Action Groups in Promoting Rural Areas in the Małopolska Region in Poland Marketing i Zarządzanie. - nr 1(47) 105−113 2017
doktorat Sebastian Brańka 1 Promotor: Szromnik Andrzej
Zróżnicowanie aktywności promocyjnej dużych miast Polski i jego uwarunkowania Kraków 2016
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka , Andres Coca-Stefaniak , Jarosław Plichta 3 City Centres as Places For Strategic Cooperation Through Active City Management - the Significance of Trade Entities Scientific Annals of Economics and Business. - 63 (1) 133−141 2016
rozdział w monografii Sebastian Brańka , Andres Coca-Stefaniak , Jarosław Plichta 3 City Centres as Places for Strategic Cooperation through Active City Management Stationär und Online : Handel in der Stadt : 2014 - E-Commerce und Stadt : Wandel, Chancen, Perspektiven : 2016 - REALLABOR : Innenstadt + Smart Retail / Hrsg. Silke Weidner, Juliane Ribbeck, Tanja Korzer Wissensnetzwerk Stadt und Handel e.V. Cottbus 25−30 2016
rozdział w monografii Sebastian Brańka 1 Optymalizacja wydatków na promocję miast i regionów Marketing terytorialny : nowe obszary i narzędzia / red. nauk. Andrzej SZROMNIK Wydawnictwo edu-Libri Kraków ; Legionowo 56−75 2015
rozdział w materiałach konferencyjnych Sebastian Brańka , Andres Coca-Stefaniak , Jarosław Plichta 3 City Centres as Places For Strategic Cooperation Through Active City Management - the Significance of Trade Entities Proceedings of the 11th International Conference of ASECU "Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development" / eds: Carmen Pintilescu, Bogdan Wierzbiński, Grigoris Zarotiadis Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 382−392 2015
rozdział w monografii Sebastian Brańka 1 Web Sites of Big Cities in Poland as City Promotion Instruments Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 505−514 2015
varia Andres Coca-Stefaniak , Jarosław Plichta , Sebastian Brańka 3 Managing Town Centres and Destinations - Insights from an International Survey of Professionals in the Field 3rd Institute of Place Management Conference Institute of Place Management Poznan 1−5 2015
naukowo-badawcze Andrzej Szromnik , Adam Figiel , Iryna Manczak , Sebastian Brańka , Weronika Griszel , Ewa Zadęcka 6 Kierownik tematu: Szromnik Andrzej
Nowe obszary i instrumenty marketingu terytorialnego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2014
rozdział w monografii Sebastian Brańka 1 Marketing Tools in Place Management : Idea and Application Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA Foundation of the Cracow University of Economics Cracow 139−146 2014
rozdział w materiałach konferencyjnych Sebastian Brańka , Jarosław Plichta 2 The Role of City Managers in Managing Networks in Public Space Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Cracow 199−208 2014
rozdział w monografii Sebastian Brańka 1 E-comerce w procesach wymiany Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA Difin SA Warszawa 96−126 2013
naukowo-badawcze Andrzej Szromnik , Władysław Szczepankiewicz , Adam Figiel , Krzysztof P. Wojdacki , Sebastian Brańka , Iryna Manczak 6 Targi w gospodarce rynkowej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2013
rozdział w monografii Sebastian Brańka 1 Cracow's Image Among Tourists Visiting the City - Implications for the City's Marketing Activities Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Cracow 405−418 2013
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 Postrzegana atrakcyjność Krakowa wśród odwiedzających turystów na tle wybranych miast europejskich Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 30 451−464 2013
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 2 23−30 2013
rozdział w materiałach konferencyjnych Sebastian Brańka , Karolina Orzeł 2 The Role of University Students for the Local Economy on the Example of Cracow International Symposium of Changes and New Trends in Education, 22-24 November 2013, Konya, Turcja : Symposium Proceedings Book. Vol. 2 Necmettin Erbakan University Konya 351−355 2013
rozdział w monografii Sebastian Brańka 1 Cenowe uwarunkowania aktywności marketingowej polskich miast Współczesne trendy w zarządzaniu i marketingu organizacji / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz, Tatiana Kożak-Siara Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza Jarosław 189−199 2013
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 Why Do the University Graduates Settle Down in the University Town? : Potential Implications for City Marketing - the Case of Cracow Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 10 (59) 87−97 2013
artykuł w czasopiśmie Patrycja Brańka , Sebastian Brańka 2 Znaczenie turystycznego produktu kulturowego dla Krakowa Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 23 129−141 2012
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 Mieszkańcy jako adresat działań marketingowych władz samorządowych Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies : Scientific Journal of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. - t. 4, nr 1 55−62 2011
varia Sebastian Brańka 1 Promocja według KHIR, czyli Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych w poszukiwaniu potencjalnych studentów UEK Kurier UEK. - nr 4 (43). - Dostępny w World Wide Web 17 2011
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 Działania promocyjne miasta Krakowa w oczach odwiedzających turystów : studium empiryczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 209 346−356 2011
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 Wpływ Internetu na zachowania nabywcze konsumentów Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik cz. 3 55−60 2011
fragment pracy naukowo badawczej Sebastian Brańka 1 E-commerce w procesach wymiany Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK 158−191 2010
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 Znaczenie podziemnego magazynowania gazu ziemnego dla rynku dóbr przemysłowych w Polsce Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 830 5−15 2010
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 Ekonomiczne uwarunkowania lokalizacji podziemnych magazynów gazu na przykładzie Polski Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. - t. 35, z. 3 447−459 2009
naukowo-badawcze Jan Szumilak , Danuta Surówka-Marszałek , Grażyna Śmigielska , Władysław Szczepankiewicz , Jarosław Plichta , Adam Figiel , Adriana Paliwoda-Matiolańska , Sebastian Brańka , Karolina Orzeł 9 Kierownik tematu: Szromnik Andrzej
Rozwój form instytucjonalnych handlu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2009
fragment pracy naukowo badawczej Sebastian Brańka 1 Sektor handlu w Polsce z perspektywy europejskiej - analiza porównawcza Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK 31−73 2008
fragment pracy naukowo badawczej Grażyna Śmigielska , Sebastian Brańka 2 Stan podmiotowy handlu detalicznego w Polsce Rozwój form instytucjonalnych handlu. [Etap 1] / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK 9−30 2008
rozdział w monografii Sebastian Brańka 1 Przygraniczne położenie gmin a ich rozwój społeczno-gospodarczy : wstępna koncepcja badań empirycznych polskich gmin ukraińskiego pogranicza Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim / red. Roman Fedan, Zbigniew Makieła [Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej] Jarosław 187−200 2008
artykuł w czasopiśmie Sebastian Brańka 1 Analiza potrzeb magazynowych gazu ziemnego w Polsce Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - t. 24, z. 3/2. - Dostępny w World Wide Web 25−38 2008
rozdział w monografii Sebastian Brańka 1 Rola i perspektywy rozwoju Polski Wschodniej jako elementu krajowego systemu podziemnego magazynowania gazu Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem / red. nauk. Bogusław Plawgo Wyższa Szkoła Admnistracji Publicznej im. Stansława Staszica Białystok 671−683 2008