Klonowska Alina

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Finansów, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska , Grzegorz Strupczewski 2 What Can the Covid-19 Pandemic Change in the Global Insurance Business? Identification of the Major Challenges CEUR Workshop Proceedings. - vol. 2830 95−109 2021
rozdział w monografii Alina Klonowska , Magdalena Małecka-Łyszczek , Małgorzata Snarska , Joanna Wyrobek 4 Zapobieganie oszustwom finansowym Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 129−162 2020
rozdział w monografii Grzegorz Strupczewski , Alina Klonowska 2 Impact of the COVID-19 Pandemic on the Global Insurance Market Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration / ed. by Maksym Bezpartochnyi, Viktoriia Riashchenko, Nina Linde Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences Riga 230−238 2020
rozdział w monografii Alina Klonowska , Magdalena Małecka-Łyszczek , Małgorzata Snarska , Joanna Wyrobek 4 Oszustwa finansowe - współczesne trendy Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 141−172 2020
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 O bezpieczeństwie ekonomicznym i dyrektywie Solvency II Ekonomia Międzynarodowa. - nr 30 81−93 2020
rozdział w materiałach konferencyjnych Alina Klonowska 1 In Search for a Connection of Selected Variables on the Formation of Tax Gap in Personal Income Tax : the Example of Poland Eurasian Economic Perspectives : Proceedings of the 26th and 27th Eurasia Business and Economics Society Conferences / eds. Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir Springer Cham 77−85 2020
monografia Redaktor: Klonowska Alina
Redaktor: Strupczewski Grzegorz
Między klasycznym a nowoczesnym modelem ubezpieczeń gospodarczych : przegląd ubezpieczeń 2020 Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 2020
rozdział w monografii Alina Klonowska , Magdalena Małecka-Łyszczek , Małgorzata Snarska , Joanna Wyrobek 4 Implementacja systemów prewencyjnych Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 139−179 2020
rozdział w monografii Alina Klonowska , Magdalena Małecka-Łyszczek , Małgorzata Snarska , Joanna Wyrobek 4 Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warszawa 149−226 2020
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 Barriers for Effectiveness of Fiscal Policy : the Case of Poland Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 18, nr 1 29−45 2019
rozdział w monografii Alina Klonowska 1 Środki Unii Europejskiej jako źródło krajowych wydatków publicznych Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Kraków 211−235 2019
varia Alina Klonowska 1 Financial Stability of the Pension System - an Attempt to Evaluate Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts Foundation of Cracow University of Economics Cracow 16 2019
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska , Barbara Pawełek 2 On the Stability of Public Finance in an Age of Demographic Changes Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 22−33 2019
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 19 (68) 73−82 2018
rozdział w materiałach konferencyjnych Alina Klonowska 1 Globalization and Tax Gap as a Result of the Taxpayers Noncompliance - Evidence from Poland Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance / ed. by Tomas Kliestik University of Zilina Žilina 1645−1652 2018
varia Alina Klonowska 1 The Impact of European Funds on Public Expenditure in Poland Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 70−71 2017
rozdział w monografii Alina Klonowska 1 Fiskalizm - doświadczenia krajów Unii Europejskiej Gospodarka narodowa wobec współczesnych procesów gospodarczo-finansowych w Europie / red. Leon Podkaminer Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa Bielsko-Biała 49−74 2017
rozdział w materiałach konferencyjnych Alina Klonowska 1 Evolution of Fiscal Intervention - Evidence from EU Countries IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková Anglo-American University Prague 112−122 2017
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 The Impact of European Funds on Public Expenditure in Poland Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) 37−53 2017
monografia Alina Klonowska 1 Luka podatkowa : skutki dla finansów publicznych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2017
varia Alina Klonowska 1 Barriers for Effectiveness of Fiscal Policy : the Case of Poland Contemporary Issues in Economy / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka Polska Akademia Nauk Toruń 155−156 2017
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 Standards Applied in Protection of Taxpayers' Rights Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biała School of Finance and Law. - nr 3 93−110 2017
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska , Witold Furman 2 Influence of Tax Remission on the Financial Situation of Municipalities in Poland Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 11 229−242 2017
rozdział w materiałach konferencyjnych Alina Klonowska 1 The Role of International Cooperation in Strengthening Tax Collection Rozvoj Euroregiónu Beskydy XI : vedecké poznanie spoločensko-ekonomických javov v regionálnom prostredí v období globalizácie : zborník príspevkov / ed. Jana Štofková Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU Žilina 105−115 2017
rozdział w monografii Alina Klonowska 1 Cypr i Malta Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 317−329 2016
rozdział w materiałach konferencyjnych Alina Klonowska 1 Konsolidacja administracji skarbowej w Polsce Ordynacja podatkowa : zmiany w ogólnym prawie podatkowym / red. Rafał Dowgier i Mariusz Popławski Temida 2 Białystok 29−43 2016
doktorat Alina Klonowska 1 Promotor: Owsiak Stanisław
Rozpoznanie obszarów ryzyka podatkowego jako metoda zwiększenia wpływów podatkowych Kraków 2016
rozdział w monografii Alina Klonowska 1 Kraje bałkańskie Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 305−316 2016
artykuł nierecenzowany Alina Klonowska 1 Ryzyko podatkowe a realizacja celów polityki fiskalnej państwa ObserwatorFinansowy.pl. - 13 października. - Dostępny w World Wide Web 2016
rozdział w monografii Krzysztof Kocurek , Alina Klonowska 2 Kraje alpejskie - Austria i Słowenia Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 211−228 2016
fragment pracy naukowo badawczej Alina Klonowska 1 Kraje bałkańskie oraz Cypr i Malta Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 66−99 2014
fragment pracy naukowo badawczej Alina Klonowska 1 Cypr i Malta Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 134−151 2014
rozdział w monografii Alina Klonowska 1 Uszczuplenia w VAT i ich wpływ na dochody Unii Europejskiej Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 305−315 2014
fragment pracy naukowo badawczej Alina Klonowska 1 Kraje bałkańskie Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 111−133 2014
varia Alina Klonowska 1 Uszczuplenia w VAT i ich wpływ na dochody Unii Europejskiej Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków 65 2014
fragment pracy naukowo badawczej Alina Klonowska 1 Konsolidacja fiskalna w obszarze działań administracji podatkowych Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK 66−90 2012
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 Znaczenie koncepcji zarządzania ryzykiem dla administracji podatkowej Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 89−97 2012
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 Kierunki rozwoju polskiej administracji skarbowej w świetle realizacji zasad strategii relacji z podatnikami Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 53−64 2011
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 Perspektywy ograniczenia strukturalnych przyczyn nierównowagi fiskalnej w Polsce Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 153−164 2011
naukowo-badawcze Stanisław Owsiak , Maria Kosek-Wojnar , Krzysztof Surówka , Anna Moździerz , Joanna Niżnik , Katarzyna Owsiak , Alina Klonowska , Katarzyna Maj-Waśniowska , Piotr Podsiadło 9 Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2011
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 O zwalczaniu oszustw podatkowych na przykładzie wybranych krajów Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 36 164−169 2009
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 211−224 2008
rozdział w monografii Alina Klonowska 1 O perspektywach racjonalnego zarządzania środkami publicznymi Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 69−77 2008
artykuł w czasopiśmie Alina Klonowska 1 Oszustwa z zakresu VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych Rachunkowość. - R. 58, nr 5 41−44 2007