Zgoda Leopold

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii

Rodzaj dokumentu Autor Liczba aut. Redaktor Tytuł Źródło Wydawca Miejsce wyd. Strony Rok
rozdział w materiałach konferencyjnych Zgoda Leopold 1 Filozoficzne przesłanki pojednania : Philosophical Premises of Reconciliation W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI Wydawnictwo WAM Kraków 203−222 2011
rozdział w monografii Kusak Leszek , Zgoda Leopold 2 O pracy nad sobą dla innych Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO Instytut Myśli Józefa Tischnera Kraków 7−14 2007
rozdział w materiałach konferencyjnych Jankowicz Andrew D. , Zgoda Leopold , Solymossy Emeric , Hisrich Robert D. 4 Business Ethics in a Post-Command Economy : a Comparative Study of us and Polish Entrepreneurs Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI Cracow University of Economics Publishers Cracow 75−100 2003
artykuł w czasopiśmie Zgoda Leopold 1 Modne słowo "biznes" Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 81−85 2002
rozdział w monografii Jankowicz Andrzej D. , Zgoda Leopold 2 Etyczne postawy polskich menedżerów : religia i charakter zatrudnienia Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 233−244 2001
rozdział w materiałach konferencyjnych Zgoda Leopold , Jankowicz Andrzej 2 Problem przetrwania Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI Oficyna Cracovia Kraków 95−101 1999
rozdział w materiałach konferencyjnych Zgoda Leopold 1 Samorządność i przedsiębiorczość Etyka zawodowa w biznesie : Ustroń, 26-28 luty 1998 r. / [red. zeszytu Kazimierz GÓRKA] Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 46−52 1998
rozdział w skrypcie Zgoda Leopold 1 Etos - filozofią moralną O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 30−31 1998
artykuł w czasopiśmie Zgoda Leopold 1 Budowanie ładu moralnego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 51−63 1992
artykuł w czasopiśmie Zgoda Leopold 1 Spór: Witkacy - Kotarbiński Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 95−106 1990
rozdział w monografii Zgoda Leopold 1 Wobec największych zagrożeń Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej Kraków 43−50 1988
artykuł w czasopiśmie Zgoda Leopold 1 Czy technika musi niszczyć przyrodę? Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 19−35 1986
artykuł w czasopiśmie Zgoda Leopold 1 Metaprakseologia Tadeusza Kotarbińskiego Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 149−165 1984
skrypt Martyniak Zbigniew , Stabryła Adam , Zgoda Leopold 3 Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania Akademia Ekonomiczna w Krakowie Kraków 1982
artykuł w czasopiśmie Iwasiewicz Andrzej , Jaworski Janusz , Sikorski Andrzej , Stolarczyk Jadwiga , Szumilak Jan , Zgoda Leopold , Syryjczyk T. 7 Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) 1, 2 1981
artykuł w czasopiśmie Zgoda Leopold 1 Nowoczesność jako negacja tradycji Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 305−322 1981
artykuł w czasopiśmie Zgoda Leopold 1 Uwagi w sprawie integracji nauk Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 100 5−18 1978
artykuł w czasopiśmie Zgoda Leopold 1 Utylitaryzm na tle rozwoju angielskiego liberalizmu Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 17−44 1975
doktorat Zgoda Leopold 1 Promotor: Kasprzyk Leszek
Herbert Spencer i zmierzch angielskiego utylitaryzmu Kraków 1972
artykuł w czasopiśmie Zgoda Leopold 1 Utylitaryzm w sensie specyficznym i historycznie właściwym Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 47−61 1972
artykuł w czasopiśmie Zgoda Leopold 1 O naukowym charakterze filozofii praktycznej i jej teoretycznych podstawach : (analiza i krytyka poglądów Tadeusza Kotarbińskiego) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 27−40 1965