Bielawski Paweł ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Rachunkowości

Rok
Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych zastosowanych do szacowania wartości godziwej akcji spółek giełdowych = Empirical Verification of Valuation Economic and Financial Models in Case of Polish Companies / Paweł BIELAWSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 (2017), s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318812/edition/301282/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
2017
Rachunkowość przedsiębiorstw międzynarodowych / Paweł BIELAWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 279-313. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
2017

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 267

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 269

o" style="padding-left:8px;" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 269

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 269

Rozdziały:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 383

Rok
Rachunkowość przedsiębiorstw międzynarodowych / Paweł BIELAWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 279-313. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9 2017
Artykuły:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 418

Rok
Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych zastosowanych do szacowania wartości godziwej akcji spółek giełdowych = Empirical Verification of Valuation Economic and Financial Models in Case of Polish Companies / Paweł BIELAWSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 (2017), s. 7-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318812/edition/301282/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611 2017
Rok
Bielawski P., (2017), Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych zastosowanych do szacowania wartości godziwej akcji spółek giełdowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 333, s. 7-18; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318812/edition/301282/content?ref=desc
2017
Bielawski P., (2017), Rachunkowość przedsiębiorstw międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 279-313.
2017

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 691

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 693

o" style="padding-left:8px;" data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 693

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 693

Rozdziały:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 801

Rok
Bielawski P., (2017), Rachunkowość przedsiębiorstw międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 279-313. 2017
Artykuły:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/raporty.php

Line Number: 836

Rok
Bielawski P., (2017), Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych zastosowanych do szacowania wartości godziwej akcji spółek giełdowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 333, s. 7-18; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318812/edition/301282/content?ref=desc 2017