Bolland Stefan ORCID

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów,

Rok
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek Skalniak]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4
1996
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan Bolland]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 93. - ISSN 0208-7944
1978
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej / red. Stefan BOLLAND. - Kraków : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1975. - nr 24
1975
Finanse : zarys ogólny / Stefan BOLLAND. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1975. - 175 s. ; 21 cm
1975
System finansowy i planowanie finansowe / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - S. 69-104
1975
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - S. 23-68
1975
Wyższa Szkoła Ekonomiczna / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 29-40
1975
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nauk. Stefan BOLLAND. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 68, 74. - ISSN 0208-7944
1975
Akademia Handlowa / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 21-25
1975
Wyższe Studium Handlowe / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 11-19
1975
Bilans finansowy państwa w teorii i praktyce planowania / Stanisław OWSIAK ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1975. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1975
Wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - S. 7-20
1975
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 287 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1975
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 235 s. : il. ; 23 cm
1975
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
1975
Akademia Ekonomiczna / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 41
1975
Instrumenty finansowe w kierowaniu procesem realizacji inwestycji przemysłowych / Zbigniew DRESLER ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1974. - 379 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1974
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 64. - ISSN 0075-5125
1974
Finanse. T. 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 271 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1974
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 56, 57, 61, 63. - ISSN 0075-5125
1973
Reforma budżetu - czy redukcja systemu planowania finansowego? / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 22, nr 3 (1973), s. 1-16. - ISSN 0430-4896
1973
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 23-68
1972
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 262 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1972
System finansowy i planowanie finansowe / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 69-104
1972
Wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 7-19
1972
Niektóre aspekty rozwoju budżetu państwowego w Polsce Ludowej = Some Aspects of the Development of State Budget in People's Poland / Stefan BOLLAND // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 55-67. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1972
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 46, 47, 52. - ISSN 0075-5125
1972
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 41. - ISSN 0075-5125
1971
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 296, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1970
Ewolucja zakresu budżetu państwowego w Polsce Ludowej = The Evolution of the Range of the State Budget of People's Poland / Stefan BOLLAND // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 (1970), s. 21-47. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1970
Swoboda decyzji w ramach planu centralnego = The Degree of Freedom of Decision-Making within the Framework of a Central Plan / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 1 (1970), s. 27-38. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
1970
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - nr 42. - ISSN 0075-5125
1970
System finansowy i planowanie finansowe / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 69-104
1970
Jak prezentować budżet państwa? (Uwagi na marginesie publikacji "Budżet państwa 1965-1968") / Stefan BOLLAND // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1970), s. 6. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer32/imagepages/image6.htm
1970
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 23-68
1970
Finanse. T. 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 258 s. : err. ; 24 cm. - Bibliogr.
1970
Wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 7-20
1970
Mitologia budżetu państwa / Stefan BOLLAND // Polityka. - nr 10 (1968), s. 4. - ISSN 0032-3500
1968
Planowanie i kontrola funduszu płac w sferze produkcji materialnej / Andrzej FIRLEJCZYK ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1967. - 384 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1967
Posłowie / Stefan BOLLAND // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 5 (1967), s. 143-144
1967
Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965 / Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1965. - 110 s. ; 24cm. - ( ; 29)
1965
Ogólna teoria finansów : wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - S. 13-20
1965
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - S. 21-68
1965
System finansowy / Stefan BOLLAND // W: Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - S. 69-105
1965
Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - 310 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1965
Finanse. Cz. 3 i 4 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - 223 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1965
Akumulacja "formalna" czy "faktyczna" / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 14, nr 2 (1963), s. 1-8. - ISSN 0430-4896
1963
Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego / Stefan BOLLAND // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1963), s. 77-95. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18552/1/007%20STEFAN%20BOLLAND.pdf. - ISSN 0035-9629
1963
Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej / Zdzisław Broda ; . - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stefan BOLLAND. - Bibliogr.
1963
Kredyt państwowy w gospodarce rolniczych spółdzielni produkcyjnych (na przykładzie woj. rzeszowskiego) / Wilhelm DĘBICKI ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1961. - 409 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 54 k. - Bibliogr.
1961
Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL / Janusz MACIASZEK ; . - Kraków : , 1960. - 296 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stefan BOLLAND. - Bibliogr.
1960
Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych / Mieczysław KAWA ; . - Kraków : , 1960. - 153 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stefan BOLLAND. - Bibliogr.
1960
O nową strukturę wyższych szkół ekonomicznych / Stefan BOLLAND // Życie Szkoły Wyższej. - R. 7, nr 2 (1959), s. 36-44. - ISSN 0591-2377
1959
Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego / Roman DOMASZEWICZ ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1958. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1958
W spwie "subiektywzacji" pojęcia budżetu / Stefan BOLLAND // Życie Szkoły Wyższej. - R. 5, nr 1 (1957), s. 4-17. - ISSN 0591-2377
1957
O niektórych problematycznych elementach naszego systemu finansowego / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 8, nr 1 (1957), s. 3-15. - ISSN 0430-4896
1957
W sprawie "subiektywizacji" pojęcia budżetu = The "Subjectivization" of the Budget / Stefan BOLLAND // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 59-65. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1957
Jeszcze o pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 4 (1956), s. 146-151. - ISSN 0013-3205
1956
Z doświadczeń naukowych i dydaktycznych Katedry Finansów i Kredytu WSE w Krakowie / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 7, nr 3 (1956), s. 117-124. - ISSN 0430-4896
1956
Problematyka pracy produkcyjnej w społeczeństwie socjalistycznym / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 5-6 (1955), s. 180-188. - ISSN 0013-3205
1955
Ustawy budżetowe Polski Ludowej / Stefan BOLLAND // Państwo i Prawo. - z. 5 (1954), s. 761-779. - ISSN 0031-0980
1954
Regionalna Konferencja Katedr Finansowych w Krakowie 10-11.03.1954 / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 5, nr 3(22) (1954), s. 104-112. - ISSN 0430-4896
1954
Funkcja rozdzielcza finansów socjalistycznych / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 3, nr 1(8) (1952), s. 11-21. - ISSN 0430-4896
1952
Skarbowość i finanse publiczne / Stefan BOLLAND. - Kraków: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950. - [4], 107, [2] s. ; 29 cm
1950
Dochód cząstkowy i dochód ogólny / Stefan BOLLAND // Rachunkowość - Podatki. - R. 3, nr 4 (1949), s. 123-124
1949
Na marginesie polskiego wydania "Zasad skarbowości" Hugh Daltona / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 1-2 (1949), s. 159-167. - ISSN 0013-3205
1949
Zasady gospodarki budżetowej / Stefan BOLLAND. - Kraków: Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A.H., 1949. - [4], 97 s. ; 30 cm
1949
O tzw. dowodach wewnętrznych w postępowaniu podatkowym / Stefan BOLLAND // Rachunkowość - Podatki. - R. 2, nr 4 (1948), s. 100-102
1948
Kodyfikacja prawa podatkowego / Stefan BOLLAND // Rachunkowość - Podatki. - R. 1, nr 1-2 (1947), s. 15-18
1947
Uwagi o teorii przerzucania podatków / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 3-4 (1947), s. 102-128. - ISSN 0013-3205
1947
Skarbowość / Stefan BOLLAND. - Kraków: nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H., 1947. - [2], 71 s. ; 29 cm
1947
Ulgi skarbowe dla spółdzielni : ustawy, rozporządzenia, okólniki, orzecznictwo : komentarz / oprac. Stefan BOLLAND. - Kraków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1939. - 63 s., [1] k. tabl. złoż. ; 20 cm
1939
The Problem of Frictions / Stefan BOLLAND. - Kraków: [s.n.], 1937. - 21 s. ; 25 cm
1937
Studjum nad metodą statystycznego badania terytorjalnej jednorodności rynku / Stefan BOLLAND. - Kraków : [s.n.], 1935. - 74 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm
1935
O związek gospodarczy europejskich państw rolniczych / Stefan BOLLAND. - Warszawa: Wydział Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych, 1933. - 16 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka Wydawnictw Wydziału Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych ; nr 4)
1933
Problem działania tzw. cen maksymalnych w teorii ekonomii / Stefan BOLLAND // Rocznik Prawa i Ekonomii. - T. 1 (1932), s. 217-231. - Pełny tekst: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/4573/edition/3518/content?ref=desc
1932
Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych / Arnold BOLLAND, Stefan BOLLAND. - Patent ; 13189
1931
Książki:
Rok
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek Skalniak]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4 1996
Finanse : zarys ogólny / Stefan BOLLAND. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1975. - 175 s. ; 21 cm 1975
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 287 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1975
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 235 s. : il. ; 23 cm 1975
Finanse. T. 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 271 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 1974
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 262 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1972
Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 296, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1970
Finanse. T. 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 258 s. : err. ; 24 cm. - Bibliogr. 1970
Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965 / Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1965. - 110 s. ; 24cm. - ( ; 29) 1965
Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - 310 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 1965
Finanse. Cz. 3 i 4 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - 223 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 1965
Skarbowość i finanse publiczne / Stefan BOLLAND. - Kraków: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950. - [4], 107, [2] s. ; 29 cm 1950
Zasady gospodarki budżetowej / Stefan BOLLAND. - Kraków: Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A.H., 1949. - [4], 97 s. ; 30 cm 1949
Skarbowość / Stefan BOLLAND. - Kraków: nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H., 1947. - [2], 71 s. ; 29 cm 1947
Ulgi skarbowe dla spółdzielni : ustawy, rozporządzenia, okólniki, orzecznictwo : komentarz / oprac. Stefan BOLLAND. - Kraków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1939. - 63 s., [1] k. tabl. złoż. ; 20 cm 1939
The Problem of Frictions / Stefan BOLLAND. - Kraków: [s.n.], 1937. - 21 s. ; 25 cm 1937
Studjum nad metodą statystycznego badania terytorjalnej jednorodności rynku / Stefan BOLLAND. - Kraków : [s.n.], 1935. - 74 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm 1935
O związek gospodarczy europejskich państw rolniczych / Stefan BOLLAND. - Warszawa: Wydział Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych, 1933. - 16 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka Wydawnictw Wydziału Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych ; nr 4) 1933
Rozdziały:
Rok
System finansowy i planowanie finansowe / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - S. 69-104 1975
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - S. 23-68 1975
Wyższa Szkoła Ekonomiczna / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 29-40 1975
Akademia Handlowa / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 21-25 1975
Wyższe Studium Handlowe / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 11-19 1975
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110 1975
Akademia Ekonomiczna / oprac. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 41 1975
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 23-68 1972
System finansowy i planowanie finansowe / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 3 popr. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 69-104 1972
System finansowy i planowanie finansowe / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 69-104 1970
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 23-68 1970
Ogólna teoria finansów : wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - S. 13-20 1965
Istota i funkcje finansów / Stefan BOLLAND // W: Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - S. 21-68 1965
System finansowy / Stefan BOLLAND // W: Finanse. Cz. 1 i 2 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - S. 69-105 1965
Artykuły:
Rok
Reforma budżetu - czy redukcja systemu planowania finansowego? / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 22, nr 3 (1973), s. 1-16. - ISSN 0430-4896 1973
Niektóre aspekty rozwoju budżetu państwowego w Polsce Ludowej = Some Aspects of the Development of State Budget in People's Poland / Stefan BOLLAND // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 55-67. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125 1972
Ewolucja zakresu budżetu państwowego w Polsce Ludowej = The Evolution of the Range of the State Budget of People's Poland / Stefan BOLLAND // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 (1970), s. 21-47. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X 1970
Swoboda decyzji w ramach planu centralnego = The Degree of Freedom of Decision-Making within the Framework of a Central Plan / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 1 (1970), s. 27-38. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205 1970
Jak prezentować budżet państwa? (Uwagi na marginesie publikacji "Budżet państwa 1965-1968") / Stefan BOLLAND // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1970), s. 6. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer32/imagepages/image6.htm 1970
Mitologia budżetu państwa / Stefan BOLLAND // Polityka. - nr 10 (1968), s. 4. - ISSN 0032-3500 1968
Akumulacja "formalna" czy "faktyczna" / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 14, nr 2 (1963), s. 1-8. - ISSN 0430-4896 1963
Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego / Stefan BOLLAND // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1963), s. 77-95. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18552/1/007%20STEFAN%20BOLLAND.pdf. - ISSN 0035-9629 1963
O nową strukturę wyższych szkół ekonomicznych / Stefan BOLLAND // Życie Szkoły Wyższej. - R. 7, nr 2 (1959), s. 36-44. - ISSN 0591-2377 1959
W spwie "subiektywzacji" pojęcia budżetu / Stefan BOLLAND // Życie Szkoły Wyższej. - R. 5, nr 1 (1957), s. 4-17. - ISSN 0591-2377 1957
O niektórych problematycznych elementach naszego systemu finansowego / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 8, nr 1 (1957), s. 3-15. - ISSN 0430-4896 1957
W sprawie "subiektywizacji" pojęcia budżetu = The "Subjectivization" of the Budget / Stefan BOLLAND // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 59-65. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125 1957
Jeszcze o pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 4 (1956), s. 146-151. - ISSN 0013-3205 1956
Z doświadczeń naukowych i dydaktycznych Katedry Finansów i Kredytu WSE w Krakowie / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 7, nr 3 (1956), s. 117-124. - ISSN 0430-4896 1956
Problematyka pracy produkcyjnej w społeczeństwie socjalistycznym / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 5-6 (1955), s. 180-188. - ISSN 0013-3205 1955
Ustawy budżetowe Polski Ludowej / Stefan BOLLAND // Państwo i Prawo. - z. 5 (1954), s. 761-779. - ISSN 0031-0980 1954
Funkcja rozdzielcza finansów socjalistycznych / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 3, nr 1(8) (1952), s. 11-21. - ISSN 0430-4896 1952
Dochód cząstkowy i dochód ogólny / Stefan BOLLAND // Rachunkowość - Podatki. - R. 3, nr 4 (1949), s. 123-124 1949
O tzw. dowodach wewnętrznych w postępowaniu podatkowym / Stefan BOLLAND // Rachunkowość - Podatki. - R. 2, nr 4 (1948), s. 100-102 1948
Kodyfikacja prawa podatkowego / Stefan BOLLAND // Rachunkowość - Podatki. - R. 1, nr 1-2 (1947), s. 15-18 1947
Uwagi o teorii przerzucania podatków / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 3-4 (1947), s. 102-128. - ISSN 0013-3205 1947
Problem działania tzw. cen maksymalnych w teorii ekonomii / Stefan BOLLAND // Rocznik Prawa i Ekonomii. - T. 1 (1932), s. 217-231. - Pełny tekst: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/4573/edition/3518/content?ref=desc 1932
Patenty i normy:
Rok
Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych / Arnold BOLLAND, Stefan BOLLAND. - Patent ; 13189 1931
Redakcja:
Rok
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan Bolland]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 93. - ISSN 0208-7944 1978
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej / red. Stefan BOLLAND. - Kraków : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1975. - nr 24 1975
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nauk. Stefan BOLLAND. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 68, 74. - ISSN 0208-7944 1975
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 64. - ISSN 0075-5125 1974
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 56, 57, 61, 63. - ISSN 0075-5125 1973
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 46, 47, 52. - ISSN 0075-5125 1972
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 41. - ISSN 0075-5125 1971
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - nr 42. - ISSN 0075-5125 1970
Doktoraty:
Rok
Bilans finansowy państwa w teorii i praktyce planowania / Stanisław OWSIAK ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1975. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1975
Instrumenty finansowe w kierowaniu procesem realizacji inwestycji przemysłowych / Zbigniew DRESLER ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1974. - 379 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1974
Planowanie i kontrola funduszu płac w sferze produkcji materialnej / Andrzej FIRLEJCZYK ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1967. - 384 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1967
Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej / Zdzisław Broda ; . - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stefan BOLLAND. - Bibliogr. 1963
Kredyt państwowy w gospodarce rolniczych spółdzielni produkcyjnych (na przykładzie woj. rzeszowskiego) / Wilhelm DĘBICKI ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1961. - 409 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 54 k. - Bibliogr. 1961
Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL / Janusz MACIASZEK ; . - Kraków : , 1960. - 296 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stefan BOLLAND. - Bibliogr. 1960
Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych / Mieczysław KAWA ; . - Kraków : , 1960. - 153 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stefan BOLLAND. - Bibliogr. 1960
Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego / Roman DOMASZEWICZ ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1958. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1958
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - S. 7-20 1975
Wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 7-19 1972
Wstęp / Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki // W: Finanse. T. 1 / red. Stefan BOLLAND, Janusz Wierzbicki. - Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - S. 7-20 1970
Posłowie / Stefan BOLLAND // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 5 (1967), s. 143-144 1967
Regionalna Konferencja Katedr Finansowych w Krakowie 10-11.03.1954 / Stefan BOLLAND // Finanse. - R. 5, nr 3(22) (1954), s. 104-112. - ISSN 0430-4896 1954
Na marginesie polskiego wydania "Zasad skarbowości" Hugh Daltona / Stefan BOLLAND // Ekonomista. - nr 1-2 (1949), s. 159-167. - ISSN 0013-3205 1949
Rok
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s.
1996
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan Bolland] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 93. - . - 0208-7944
1978
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej / red. Stefan BOLLAND Kraków : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1975. - nr 24
1975
Bolland S., (1975), Finanse: zarys ogólny, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 175 s.
1975
Bolland S., (1975), System finansowy i planowanie finansowe. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-104.
1975
Bolland S., (1975), Istota i funkcje finansów. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 23-68.
1975
(1975), Wyższa Szkoła Ekonomiczna. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-40.
1975
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nauk. Stefan BOLLAND Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 68, 74. - . - 0208-7944
1975
(1975), Akademia Handlowa. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-25.
1975
(1975), Wyższe Studium Handlowe. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-19.
1975
Owsiak S., (1975), Bilans finansowy państwa w teorii i praktyce planowania, Prom. Bolland S., Kraków : , 311 k.
1975
Bolland S., Wierzbicki J., (1975), Wstęp. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 7-20.
1975
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1975), Finanse. T. 1, Wyd. 4 popr. i uzup.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287 s.
1975
Bolland S., Żabiński Z. (red.), (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s.
1975
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
1975
(1975), Akademia Ekonomiczna. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 41.
1975
Dresler Z., (1974), Instrumenty finansowe w kierowaniu procesem realizacji inwestycji przemysłowych, Prom. Bolland S., Kraków : , 379 k.
1974
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 64. - . - 0075-5125
1974
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1974), Finanse. T. 2, Wyd. 3 popr.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 271 s.
1974
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 56, 57, 61, 63. - . - 0075-5125
1973
Bolland S., (1973), Reforma budżetu - czy redukcja systemu planowania finansowego?, "Finanse", R. 22, nr 3, s. 1-16.
1973
Bolland S., (1972), Istota i funkcje finansów. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 23-68.
1972
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1972), Finanse. T. 1, Wyd. 3 popr.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 262 s.
1972
Bolland S., (1972), System finansowy i planowanie finansowe. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-104.
1972
Bolland S., Wierzbicki J., (1972), Wstęp. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 7-19.
1972
Bolland S., (1972), Niektóre aspekty rozwoju budżetu państwowego w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 55-67.
1972
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 46, 47, 52. - . - 0075-5125
1972
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 41. - . - 0075-5125
1971
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1970), Finanse. T. 1, Wyd. 2 zm.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 296, [1] s.
1970
Bolland S., (1970), Ewolucja zakresu budżetu państwowego w Polsce Ludowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 9, s. 21-47.
1970
Bolland S., (1970), Swoboda decyzji w ramach planu centralnego, "Ekonomista", nr 1, s. 27-38.
1970
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - nr 42. - . - 0075-5125
1970
Bolland S., (1970), System finansowy i planowanie finansowe. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-104.
1970
Bolland S., (1970), Jak prezentować budżet państwa? (Uwagi na marginesie publikacji "Budżet państwa 1965-1968"), "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 6; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer32/imagepages/image6.htm
1970
Bolland S., (1970), Istota i funkcje finansów. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 23-68.
1970
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1970), Finanse. T. 2, Wyd. 2 zm.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 258 s.
1970
Bolland S., Wierzbicki J., (1970), Wstęp. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 7-20.
1970
Bolland S., (1968), Mitologia budżetu państwa, "Polityka", nr 10, s. 4.
1968
Firlejczyk A., (1967), Planowanie i kontrola funduszu płac w sferze produkcji materialnej, Prom. Bolland S., Kraków : , 384 k.
1967
Bolland S., (1967), Posłowie. [W:] Garbacik E. (red.), Folia Oeconomica Cracoviensia, s. 143-144.
1967
Bolland S., Żabiński Z., (1965), Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 110 s.
1965
Bolland S., Wierzbicki J., (1965), Ogólna teoria finansów : wstęp. [W:] BOLLAND S., Wierzbicki J. (red.), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 13-20.
1965
Bolland S., (1965), Istota i funkcje finansów. [W:] BOLLAND S., Wierzbicki J. (red.), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 21-68.
1965
Bolland S., (1965), System finansowy. [W:] BOLLAND S., Wierzbicki J. (red.), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-105.
1965
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1965), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 310 s.
1965
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1965), Finanse. Cz. 3 i 4, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 223 s.
1965
Bolland S., (1963), Akumulacja "formalna" czy "faktyczna", "Finanse", R. 14, nr 2, s. 1-8.
1963
Bolland S., (1963), Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 77-95; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18552/1/007%20STEFAN%20BOLLAND.pdf
1963
Broda Z., (1963), Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej, Prom. Bolland S., Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 311 k.
1963
Dębicki W., (1961), Kredyt państwowy w gospodarce rolniczych spółdzielni produkcyjnych (na przykładzie woj. rzeszowskiego), Prom. Bolland S., Kraków : , 409 k.
1961
Maciaszek J., (1960), Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL, Prom. Bolland S., Kraków : , 296 k.
1960
Kawa M., (1960), Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych, Prom. Bolland S., Kraków : , 153 k.
1960
Bolland S., (1959), O nową strukturę wyższych szkół ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 7, nr 2, s. 36-44.
1959
Domaszewicz R., (1958), Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego, Prom. Bolland S., Kraków : , 143 k.
1958
Bolland S., (1957), W spwie "subiektywzacji" pojęcia budżetu, "Życie Szkoły Wyższej", R. 5, nr 1, s. 4-17.
1957
Bolland S., (1957), O niektórych problematycznych elementach naszego systemu finansowego, "Finanse", R. 8, nr 1, s. 3-15.
1957
Bolland S., (1957), W sprawie "subiektywizacji" pojęcia budżetu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 59-65.
1957
Bolland S., (1956), Jeszcze o pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, "Ekonomista", nr 4, s. 146-151.
1956
Bolland S., (1956), Z doświadczeń naukowych i dydaktycznych Katedry Finansów i Kredytu WSE w Krakowie, "Finanse", R. 7, nr 3, s. 117-124.
1956
Bolland S., (1955), Problematyka pracy produkcyjnej w społeczeństwie socjalistycznym, "Ekonomista", nr 5-6, s. 180-188.
1955
Bolland S., (1954), Ustawy budżetowe Polski Ludowej, "Państwo i Prawo", z. 5, s. 761-779.
1954
Bolland S., (1954), Regionalna Konferencja Katedr Finansowych w Krakowie 10-11.03.1954, "Finanse", R. 5, nr 3(22), s. 104-112.
1954
Bolland S., (1952), Funkcja rozdzielcza finansów socjalistycznych, "Finanse", R. 3, nr 1(8), s. 11-21.
1952
Bolland S., (1950), Skarbowość i finanse publiczne, Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [4], 107, [2] s.
1950
Bolland S., (1949), Dochód cząstkowy i dochód ogólny, "Rachunkowość - Podatki", R. 3, nr 4, s. 123-124.
1949
Bolland S., (1949), Na marginesie polskiego wydania "Zasad skarbowości" Hugh Daltona, "Ekonomista", nr 1-2, s. 159-167.
1949
Bolland S., (1949), Zasady gospodarki budżetowej, Kraków : Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A.H., [4], 97 s.
1949
Bolland S., (1948), O tzw. dowodach wewnętrznych w postępowaniu podatkowym, "Rachunkowość - Podatki", R. 2, nr 4, s. 100-102.
1948
Bolland S., (1947), Kodyfikacja prawa podatkowego, "Rachunkowość - Podatki", R. 1, nr 1-2, s. 15-18.
1947
Bolland S., (1947), Uwagi o teorii przerzucania podatków, "Ekonomista", nr 3-4, s. 102-128.
1947
Bolland S., (1947), Skarbowość, Kraków : nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H., [2], 71 s.
1947
Ulgi skarbowe dla spółdzielni: ustawy, rozporządzenia, okólniki, orzecznictwo: komentarz, (1939), Kraków : skł. gł. Gebethner i Wolff, 63 s., [1] k. tabl. złoż.
1939
Bolland S., (1937), The Problem of Frictions, Kraków : [s.n.], 21 s.
1937
Bolland S., (1935), Studjum nad metodą statystycznego badania terytorjalnej jednorodności rynku, Kraków : [s.n.], 74 s., [1] k. tabl. złoż.
1935
Bolland S., (1933), O związek gospodarczy europejskich państw rolniczych, Warszawa : Wydział Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych, 16 s.
1933
Bolland S., (1932), Problem działania tzw. cen maksymalnych w teorii ekonomii, "Rocznik Prawa i Ekonomii", T. 1, s. 217-231; https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/4573/edition/3518/content?ref=desc
1932
Bolland A., Bolland S., (1931), Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych, . [S.l.], Patent, 13189
1931
Książki:
Rok
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s. 1996
Bolland S., (1975), Finanse: zarys ogólny, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 175 s. 1975
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1975), Finanse. T. 1, Wyd. 4 popr. i uzup.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287 s. 1975
Bolland S., Żabiński Z. (red.), (1975), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s. 1975
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1974), Finanse. T. 2, Wyd. 3 popr.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 271 s. 1974
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1972), Finanse. T. 1, Wyd. 3 popr.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 262 s. 1972
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1970), Finanse. T. 1, Wyd. 2 zm.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 296, [1] s. 1970
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1970), Finanse. T. 2, Wyd. 2 zm.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 258 s. 1970
Bolland S., Żabiński Z., (1965), Zarys historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1965, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 110 s. 1965
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1965), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 310 s. 1965
Bolland S., Wierzbicki J. (red.), (1965), Finanse. Cz. 3 i 4, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 223 s. 1965
Bolland S., (1950), Skarbowość i finanse publiczne, Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [4], 107, [2] s. 1950
Bolland S., (1949), Zasady gospodarki budżetowej, Kraków : Nakładem Bratniej Pomocy Studentów A.H., [4], 97 s. 1949
Bolland S., (1947), Skarbowość, Kraków : nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H., [2], 71 s. 1947
Ulgi skarbowe dla spółdzielni: ustawy, rozporządzenia, okólniki, orzecznictwo: komentarz, (1939), Kraków : skł. gł. Gebethner i Wolff, 63 s., [1] k. tabl. złoż. 1939
Bolland S., (1937), The Problem of Frictions, Kraków : [s.n.], 21 s. 1937
Bolland S., (1935), Studjum nad metodą statystycznego badania terytorjalnej jednorodności rynku, Kraków : [s.n.], 74 s., [1] k. tabl. złoż. 1935
Bolland S., (1933), O związek gospodarczy europejskich państw rolniczych, Warszawa : Wydział Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych, 16 s. 1933
Rozdziały:
Rok
Bolland S., (1975), System finansowy i planowanie finansowe. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-104. 1975
Bolland S., (1975), Istota i funkcje finansów. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 23-68. 1975
(1975), Wyższa Szkoła Ekonomiczna. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-40. 1975
(1975), Akademia Handlowa. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-25. 1975
(1975), Wyższe Studium Handlowe. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-19. 1975
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110. 1975
(1975), Akademia Ekonomiczna. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 41. 1975
Bolland S., (1972), Istota i funkcje finansów. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 23-68. 1972
Bolland S., (1972), System finansowy i planowanie finansowe. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-104. 1972
Bolland S., (1970), System finansowy i planowanie finansowe. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-104. 1970
Bolland S., (1970), Istota i funkcje finansów. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 23-68. 1970
Bolland S., Wierzbicki J., (1965), Ogólna teoria finansów : wstęp. [W:] BOLLAND S., Wierzbicki J. (red.), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 13-20. 1965
Bolland S., (1965), Istota i funkcje finansów. [W:] BOLLAND S., Wierzbicki J. (red.), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 21-68. 1965
Bolland S., (1965), System finansowy. [W:] BOLLAND S., Wierzbicki J. (red.), Finanse. Cz. 1 i 2, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 69-105. 1965
Artykuły:
Rok
Bolland S., (1973), Reforma budżetu - czy redukcja systemu planowania finansowego?, "Finanse", R. 22, nr 3, s. 1-16. 1973
Bolland S., (1972), Niektóre aspekty rozwoju budżetu państwowego w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 55-67. 1972
Bolland S., (1970), Ewolucja zakresu budżetu państwowego w Polsce Ludowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 9, s. 21-47. 1970
Bolland S., (1970), Swoboda decyzji w ramach planu centralnego, "Ekonomista", nr 1, s. 27-38. 1970
Bolland S., (1970), Jak prezentować budżet państwa? (Uwagi na marginesie publikacji "Budżet państwa 1965-1968"), "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 6; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1970/numer32/imagepages/image6.htm 1970
Bolland S., (1968), Mitologia budżetu państwa, "Polityka", nr 10, s. 4. 1968
Bolland S., (1963), Akumulacja "formalna" czy "faktyczna", "Finanse", R. 14, nr 2, s. 1-8. 1963
Bolland S., (1963), Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 77-95; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18552/1/007%20STEFAN%20BOLLAND.pdf 1963
Bolland S., (1959), O nową strukturę wyższych szkół ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej", R. 7, nr 2, s. 36-44. 1959
Bolland S., (1957), W spwie "subiektywzacji" pojęcia budżetu, "Życie Szkoły Wyższej", R. 5, nr 1, s. 4-17. 1957
Bolland S., (1957), O niektórych problematycznych elementach naszego systemu finansowego, "Finanse", R. 8, nr 1, s. 3-15. 1957
Bolland S., (1957), W sprawie "subiektywizacji" pojęcia budżetu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 59-65. 1957
Bolland S., (1956), Jeszcze o pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, "Ekonomista", nr 4, s. 146-151. 1956
Bolland S., (1956), Z doświadczeń naukowych i dydaktycznych Katedry Finansów i Kredytu WSE w Krakowie, "Finanse", R. 7, nr 3, s. 117-124. 1956
Bolland S., (1955), Problematyka pracy produkcyjnej w społeczeństwie socjalistycznym, "Ekonomista", nr 5-6, s. 180-188. 1955
Bolland S., (1954), Ustawy budżetowe Polski Ludowej, "Państwo i Prawo", z. 5, s. 761-779. 1954
Bolland S., (1952), Funkcja rozdzielcza finansów socjalistycznych, "Finanse", R. 3, nr 1(8), s. 11-21. 1952
Bolland S., (1949), Dochód cząstkowy i dochód ogólny, "Rachunkowość - Podatki", R. 3, nr 4, s. 123-124. 1949
Bolland S., (1948), O tzw. dowodach wewnętrznych w postępowaniu podatkowym, "Rachunkowość - Podatki", R. 2, nr 4, s. 100-102. 1948
Bolland S., (1947), Kodyfikacja prawa podatkowego, "Rachunkowość - Podatki", R. 1, nr 1-2, s. 15-18. 1947
Bolland S., (1947), Uwagi o teorii przerzucania podatków, "Ekonomista", nr 3-4, s. 102-128. 1947
Bolland S., (1932), Problem działania tzw. cen maksymalnych w teorii ekonomii, "Rocznik Prawa i Ekonomii", T. 1, s. 217-231; https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/4573/edition/3518/content?ref=desc 1932
Patenty i normy:
Rok
Bolland A., Bolland S., (1931), Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych, . [S.l.], Patent, 13189 1931
Redakcja:
Rok
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan Bolland] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 93. - . - 0208-7944 1978
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej / red. Stefan BOLLAND Kraków : Nakładem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1975. - nr 24 1975
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nauk. Stefan BOLLAND Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - nr 68, 74. - . - 0208-7944 1975
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - nr 64. - . - 0075-5125 1974
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 56, 57, 61, 63. - . - 0075-5125 1973
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 46, 47, 52. - . - 0075-5125 1972
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 41. - . - 0075-5125 1971
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - nr 42. - . - 0075-5125 1970
Doktoraty:
Rok
Owsiak S., (1975), Bilans finansowy państwa w teorii i praktyce planowania, Prom. Bolland S., Kraków : , 311 k. 1975
Dresler Z., (1974), Instrumenty finansowe w kierowaniu procesem realizacji inwestycji przemysłowych, Prom. Bolland S., Kraków : , 379 k. 1974
Firlejczyk A., (1967), Planowanie i kontrola funduszu płac w sferze produkcji materialnej, Prom. Bolland S., Kraków : , 384 k. 1967
Broda Z., (1963), Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej, Prom. Bolland S., Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 311 k. 1963
Dębicki W., (1961), Kredyt państwowy w gospodarce rolniczych spółdzielni produkcyjnych (na przykładzie woj. rzeszowskiego), Prom. Bolland S., Kraków : , 409 k. 1961
Maciaszek J., (1960), Wytwarzanie i podział dochodu narodowego jako obiektywne przesłanki koncepcji funkcji finansów PRL, Prom. Bolland S., Kraków : , 296 k. 1960
Kawa M., (1960), Podstawowe zagadnienia deprecjacji i amortyzacji produkcyjnych środków trwałych, Prom. Bolland S., Kraków : , 153 k. 1960
Domaszewicz R., (1958), Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego, Prom. Bolland S., Kraków : , 143 k. 1958
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Bolland S., Wierzbicki J., (1975), Wstęp. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 7-20. 1975
Bolland S., Wierzbicki J., (1972), Wstęp. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 7-19. 1972
Bolland S., Wierzbicki J., (1970), Wstęp. [W:] Bolland S., Wierzbicki J. (red.), Finanse, T. 1, Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 7-20. 1970
Bolland S., (1967), Posłowie. [W:] Garbacik E. (red.), Folia Oeconomica Cracoviensia, s. 143-144. 1967
Bolland S., (1954), Regionalna Konferencja Katedr Finansowych w Krakowie 10-11.03.1954, "Finanse", R. 5, nr 3(22), s. 104-112. 1954
Bolland S., (1949), Na marginesie polskiego wydania "Zasad skarbowości" Hugh Daltona, "Ekonomista", nr 1-2, s. 159-167. 1949