Żabińska Krystyna

Wydział Towaroznawstwa, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej,

Rok
Wybrane instrumentalne metody badawcze / Zofia KOLEK, Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-343-3
2007
Zadania metrologii w skali krajowej i międzynarodowej / Zofia KOLEK (kierownik tematu), Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2004
Albin Żabiński : 1883-1959 / Krystyna ŻABIŃSKA // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 229-236. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
2000
Wybrane metody analizy instrumentalnej dla towaroznawców / Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 70 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-52-6
1998
Wspomnienia o nauczycielach akademickich Instytutu, którzy zmarli w latach 1984-1994 / I. DUDA, K. ŻABIŃSKA // W: 70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. Marian CICHOŃ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994. - S. 53-57. - ISBN 83-86439-09-2
1994
Fullereny - kryształy C60 czyste i domieszkowane = Fullerenes - Pure and Intercalated C60 Crystals / Krystyna ŻABIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 436 (1994), s. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1994
Mikroskopowe modele struktury i dynamiki dwuwymiarowych sieci krystalicznych / Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1993]. - 92, [31] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
1993
Mechanical Stability of Simple Planar Lattices / Krystyna ŻABIŃSKA // Physical Review B. - vol. 43, no. 4 (1991), s. 3450-3459. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0163-1829
1991
Fizyka dla towaroznawców / Jerzy ŁOSKIEWICZ, Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 295 s. : il. ; 24 cm
1991
Model of the Orientational Glassy State in Pure Systems : a Quasi-Harmonic Approximation / P. Zieliński, K. ŻABIŃSKA // Acta Physica Polonica A. - vol. 76, no. 3 (1989), s. 501-511. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0587-4246
1989
Relaxed Structure of Two-atom Crystals with Surfaces / Krystyna ŻABIŃSKA, P. Zieliński // Physical Review B. - vol. 40, iss. 18 (1989), s. 12071-12078. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0163-1829
1989
The Dispersion Relations for the Two-Dimensional Ionic Crystals in the Orientationally Disordered Phase / K. ŻABIŃSKA, P. Zieliński // Acta Physica Polonica A. - vol. 74, no. 1 (1988), s. 17-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0587-4246
1988
Lattice Dynamics and Square-To-Rectangle Phase Transition in Two-Dimensional Ionic Lattice / P. Zieliński, K. ŻABIŃSKA // Acta Physica Polonica A. - vol. 74, no. 4 (1988), s. 479-486. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0587-4246
1988
Elastic Constant Behaviour of NH4LiSO4 above 460 K / W.T. Schranz, K. Parlinski, H. Warhanek, K. ZABINSKA // Journal of Physics C: Solid State Physics. - vol. 20, no. 31 (1987), s. 5045-5050. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-3719
1987
On the Dynamics of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions / P. Zieliński, K. ŻABIŃSKA // Zeitschrift für Physik B Condensed Matter. - vol. 66, iss. 3 (1987), s. 345-353. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0722-3277
1987
The Thermoelastic Behaviour of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions / K. ŻABIŃSKA, P. Zieliński // Zeitschrift für Physik B Condensed Matter. - vol. 58, no. 3 (1985), s. 173-180. - Pełny tekst dostępny na platformie Springe. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0722-3277
1985
An Infrared Absorption Study of the Phase Transition in Hexammine Cadmium (II) Chloride / A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, K. Żabińska // Journal of Physics C: Solid State Physics. - vol. 15, no. 32 (1982), s. 6565-6571. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-3719
1982
Spectroscopy Study of [Me(NH3)6]X2 Compounds : II-Low Frequency Infrared and Raman Spectra at Various Temperatures / K. ZABIŃSKA, J.M. Janik, J.A. Janik // Journal of Raman Spectroscopy. - vol. 6, no. 5 (1977), s. 227-234. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0377-0486
1977
Książki:
Rok
Wybrane instrumentalne metody badawcze / Zofia KOLEK, Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-343-3 2007
Wybrane metody analizy instrumentalnej dla towaroznawców / Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 70 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-52-6 1998
Fizyka dla towaroznawców / Jerzy ŁOSKIEWICZ, Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 295 s. : il. ; 24 cm 1991
Rozdziały:
Rok
Albin Żabiński : 1883-1959 / Krystyna ŻABIŃSKA // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 229-236. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7 2000
Wspomnienia o nauczycielach akademickich Instytutu, którzy zmarli w latach 1984-1994 / I. DUDA, K. ŻABIŃSKA // W: 70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. Marian CICHOŃ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994. - S. 53-57. - ISBN 83-86439-09-2 1994
Artykuły:
Rok
Fullereny - kryształy C60 czyste i domieszkowane = Fullerenes - Pure and Intercalated C60 Crystals / Krystyna ŻABIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 436 (1994), s. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1994
Mechanical Stability of Simple Planar Lattices / Krystyna ŻABIŃSKA // Physical Review B. - vol. 43, no. 4 (1991), s. 3450-3459. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0163-1829 1991
Model of the Orientational Glassy State in Pure Systems : a Quasi-Harmonic Approximation / P. Zieliński, K. ŻABIŃSKA // Acta Physica Polonica A. - vol. 76, no. 3 (1989), s. 501-511. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0587-4246 1989
Relaxed Structure of Two-atom Crystals with Surfaces / Krystyna ŻABIŃSKA, P. Zieliński // Physical Review B. - vol. 40, iss. 18 (1989), s. 12071-12078. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0163-1829 1989
The Dispersion Relations for the Two-Dimensional Ionic Crystals in the Orientationally Disordered Phase / K. ŻABIŃSKA, P. Zieliński // Acta Physica Polonica A. - vol. 74, no. 1 (1988), s. 17-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0587-4246 1988
Lattice Dynamics and Square-To-Rectangle Phase Transition in Two-Dimensional Ionic Lattice / P. Zieliński, K. ŻABIŃSKA // Acta Physica Polonica A. - vol. 74, no. 4 (1988), s. 479-486. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0587-4246 1988
Elastic Constant Behaviour of NH4LiSO4 above 460 K / W.T. Schranz, K. Parlinski, H. Warhanek, K. ZABINSKA // Journal of Physics C: Solid State Physics. - vol. 20, no. 31 (1987), s. 5045-5050. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-3719 1987
On the Dynamics of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions / P. Zieliński, K. ŻABIŃSKA // Zeitschrift für Physik B Condensed Matter. - vol. 66, iss. 3 (1987), s. 345-353. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0722-3277 1987
The Thermoelastic Behaviour of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions / K. ŻABIŃSKA, P. Zieliński // Zeitschrift für Physik B Condensed Matter. - vol. 58, no. 3 (1985), s. 173-180. - Pełny tekst dostępny na platformie Springe. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0722-3277 1985
An Infrared Absorption Study of the Phase Transition in Hexammine Cadmium (II) Chloride / A. Migdał-Mikuli, E. Mikuli, K. Żabińska // Journal of Physics C: Solid State Physics. - vol. 15, no. 32 (1982), s. 6565-6571. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-3719 1982
Spectroscopy Study of [Me(NH3)6]X2 Compounds : II-Low Frequency Infrared and Raman Spectra at Various Temperatures / K. ZABIŃSKA, J.M. Janik, J.A. Janik // Journal of Raman Spectroscopy. - vol. 6, no. 5 (1977), s. 227-234. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0377-0486 1977
Prace niepublikowane:
Rok
Zadania metrologii w skali krajowej i międzynarodowej / Zofia KOLEK (kierownik tematu), Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 2004
Mikroskopowe modele struktury i dynamiki dwuwymiarowych sieci krystalicznych / Krystyna ŻABIŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1993]. - 92, [31] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. 1993
Rok
Kolek Z., Żabińska K., (2007), Wybrane instrumentalne metody badawcze, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 122 s.
2007
Kolek Z., Żabińska K., (2004), Zadania metrologii w skali krajowej i międzynarodowej, Kolek Z. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k.
2004
Żabińska K., (2000), Albin Żabiński : 1883-1959. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 229-236.
2000
Żabińska K., (1998), Wybrane metody analizy instrumentalnej dla towaroznawców, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 70 s.
1998
Duda I., Żabińska K., (1994), Wspomnienia o nauczycielach akademickich Instytutu, którzy zmarli w latach 1984-1994. [W:] Cichoń M. (red.), 70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 53-57.
1994
Żabińska K., (1994), Fullereny - kryształy C60 czyste i domieszkowane, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 436, s. 13-20.
1994
Żabińska K., (1993), Mikroskopowe modele struktury i dynamiki dwuwymiarowych sieci krystalicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92, [31] k.
1993
Żabińska K., (1991), Mechanical Stability of Simple Planar Lattices, "Physical Review B", vol. 43, no. 4, s. 3450-3459.
1991
Łoskiewicz J., Żabińska K., (1991), Fizyka dla towaroznawców, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 295 s.
1991
Zieliński P., Żabińska K., (1989), Model of the Orientational Glassy State in Pure Systems : a Quasi-Harmonic Approximation, "Acta Physica Polonica A", vol. 76, no. 3, s. 501-511.
1989
Żabińska K., Zieliński P., (1989), Relaxed Structure of Two-atom Crystals with Surfaces, "Physical Review B", vol. 40, iss. 18, s. 12071-12078.
1989
Żabińska K., Zieliński P., (1988), The Dispersion Relations for the Two-Dimensional Ionic Crystals in the Orientationally Disordered Phase, "Acta Physica Polonica A", vol. 74, no. 1, s. 17-27.
1988
Zieliński P., Żabińska K., (1988), Lattice Dynamics and Square-To-Rectangle Phase Transition in Two-Dimensional Ionic Lattice, "Acta Physica Polonica A", vol. 74, no. 4, s. 479-486.
1988
Schranz W., Parlinski K., Warhanek H., Żabińska K., (1987), Elastic Constant Behaviour of NH4LiSO4 above 460 K, "Journal of Physics C: Solid State Physics", vol. 20, no. 31, s. 5045-5050.
1987
Zieliński P., Żabińska K., (1987), On the Dynamics of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions, "Zeitschrift für Physik B Condensed Matter", vol. 66, iss. 3, s. 345-353.
1987
Żabińska K., Zieliński P., (1985), The Thermoelastic Behaviour of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions, "Zeitschrift für Physik B Condensed Matter", vol. 58, no. 3, s. 173-180.
1985
Migdał-Mikuli A., Mikuli E., Żabińska K., (1982), An Infrared Absorption Study of the Phase Transition in Hexammine Cadmium (II) Chloride, "Journal of Physics C: Solid State Physics", vol. 15, no. 32, s. 6565-6571.
1982
Żabińska K., Janik J., Janik J., (1977), Spectroscopy Study of [Me(NH3)6]X2 Compounds : II-Low Frequency Infrared and Raman Spectra at Various Temperatures, "Journal of Raman Spectroscopy", vol. 6, no. 5, s. 227-234.
1977
Książki:
Rok
Kolek Z., Żabińska K., (2007), Wybrane instrumentalne metody badawcze, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 122 s. 2007
Żabińska K., (1998), Wybrane metody analizy instrumentalnej dla towaroznawców, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 70 s. 1998
Łoskiewicz J., Żabińska K., (1991), Fizyka dla towaroznawców, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 295 s. 1991
Rozdziały:
Rok
Żabińska K., (2000), Albin Żabiński : 1883-1959. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 229-236. 2000
Duda I., Żabińska K., (1994), Wspomnienia o nauczycielach akademickich Instytutu, którzy zmarli w latach 1984-1994. [W:] Cichoń M. (red.), 70 lat działalności Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 53-57. 1994
Artykuły:
Rok
Żabińska K., (1994), Fullereny - kryształy C60 czyste i domieszkowane, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 436, s. 13-20. 1994
Żabińska K., (1991), Mechanical Stability of Simple Planar Lattices, "Physical Review B", vol. 43, no. 4, s. 3450-3459. 1991
Zieliński P., Żabińska K., (1989), Model of the Orientational Glassy State in Pure Systems : a Quasi-Harmonic Approximation, "Acta Physica Polonica A", vol. 76, no. 3, s. 501-511. 1989
Żabińska K., Zieliński P., (1989), Relaxed Structure of Two-atom Crystals with Surfaces, "Physical Review B", vol. 40, iss. 18, s. 12071-12078. 1989
Żabińska K., Zieliński P., (1988), The Dispersion Relations for the Two-Dimensional Ionic Crystals in the Orientationally Disordered Phase, "Acta Physica Polonica A", vol. 74, no. 1, s. 17-27. 1988
Zieliński P., Żabińska K., (1988), Lattice Dynamics and Square-To-Rectangle Phase Transition in Two-Dimensional Ionic Lattice, "Acta Physica Polonica A", vol. 74, no. 4, s. 479-486. 1988
Schranz W., Parlinski K., Warhanek H., Żabińska K., (1987), Elastic Constant Behaviour of NH4LiSO4 above 460 K, "Journal of Physics C: Solid State Physics", vol. 20, no. 31, s. 5045-5050. 1987
Zieliński P., Żabińska K., (1987), On the Dynamics of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions, "Zeitschrift für Physik B Condensed Matter", vol. 66, iss. 3, s. 345-353. 1987
Żabińska K., Zieliński P., (1985), The Thermoelastic Behaviour of the Orientationally Disordered Ionic Crystals in Two Dimensions, "Zeitschrift für Physik B Condensed Matter", vol. 58, no. 3, s. 173-180. 1985
Migdał-Mikuli A., Mikuli E., Żabińska K., (1982), An Infrared Absorption Study of the Phase Transition in Hexammine Cadmium (II) Chloride, "Journal of Physics C: Solid State Physics", vol. 15, no. 32, s. 6565-6571. 1982
Żabińska K., Janik J., Janik J., (1977), Spectroscopy Study of [Me(NH3)6]X2 Compounds : II-Low Frequency Infrared and Raman Spectra at Various Temperatures, "Journal of Raman Spectroscopy", vol. 6, no. 5, s. 227-234. 1977
Prace niepublikowane:
Rok
Kolek Z., Żabińska K., (2004), Zadania metrologii w skali krajowej i międzynarodowej, Kolek Z. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k. 2004
Żabińska K., (1993), Mikroskopowe modele struktury i dynamiki dwuwymiarowych sieci krystalicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92, [31] k. 1993