Altkorn Jerzy

Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu