Tadeusiewicz Ryszard

Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki

Rok
Management Information Systems / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Agnieszka ZAJĄC. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - 245 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - (Applied Informatics). - ISBN 978-83-64509-09-4. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04%20EN%20Management%20Information%20OSTATECZNY.epub
2014
Methods of Artificial Intelligence / Ryszard TADEUSIEWICZ, Janusz MORAJDA // W: Computer Methods of Data Analysis and Processing / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - (Applied Informatics). - S. 113-161. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-83-64509-06-3. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/01Z%20Computer%20methods%20of%20data%20analysis%20and%20processing.pdf
2014
Theoretical Foundations of Programming / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - (Applied Informatics). - S. 16-47. - ISBN 978-83-64509-07-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/02Z%20Programming%20Methods%20and%20Tools.pdf
2014
Systemy informacyjne zarządzania / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Agnieszka ZAJĄC. - Kraków : Studio R.C., 2012. - 248 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - (Informatyka Stosowana). - ISBN 978-83-63498-03-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04Z%20Systemy%20informacyjne%20zarzadzania.pdf
2012
Metody sztucznej inteligencji / Ryszard TADEUSIEWICZ, Janusz MORAJDA // W: Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - (Informatyka Stosowana). - S. 121-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63498-00-9
2012
Teoretyczne podstawy programowania / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - (Informatyka Stosowana). - S. 17-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63498-01-6
2012
Kognitywne systemy wspomagające zarządzanie / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia Ogiela // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 533-545. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
2010
Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnych = Methods of Cognitive Analysis in Economic Information Systems / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia Ogiela // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 291-316. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164863531. - ISSN 1898-6447
2009
Nowoczesna administracja skarbowa jako źródło nowych zadań badawczych i wyzwań aplikacyjnych dla automatyki i informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3 / red. nauk.: Zyta Gilowska, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy Tchórzewski. - Warszawa : Ministerstwo Finansów; Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - (Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 3). - S. 11-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-842-2
2007
Leksykon e-nauczania : praca zbiorowa Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE w Łodzi / red. Ryszard TADEUSIEWICZ, Ryszard S. Choraś, Robert Rudowski. - Wyd. 1, dodr. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 63 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7405-243-6
2007
Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3 / red. nauk.: Zyta Gilowska, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy Tchórzewski. - Warszawa : Ministerstwo Finansów; Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 3). - ISBN 978-83-7251-842-2
2007
Problemy formowania e-administracji jako składnika społeczeństwa informacyjnego = The E-Government Development as a Component of the Information Society / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the Industrial Society to the Information Society : Anniversary Book to Commemorate 40 Years of Professor Lesław H. Haber's Scholary Research and Educational Activities / red. Anna Siwik. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 391-404. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-133-3
2007
Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu / Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 130, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-357-0
2007
Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej = Artificial Intelligence as a Tool for Building of Business Predominance / Ryszard Tadeusiewicz // W: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu = Information Systems and Computational Methods in Management / red. nauk. Jan T. Duda. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7476-009-X
2005
Rosnąca rola telemedycyny w kontekście formowania się społeczeństwa informacyjnego = Increasing Role of E-health in the Contaxt of Information Society Development / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 25-42. - ISBN 83-7464-015-4
2005
Problem optymalnego doboru firm inwestujących w danym regionie jako informatyczny binarny problem plecakowy / Janusz Rybarski, Ryszard TADEUSIEWICZ // Informatyka Teoretyczna i Stosowana / Instytut Matematyki i Informatyki. Politechnika Częstochowska. - R. 5, nr 9 (2005), s. 187-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-2355
2005
Absolwenci płyną jak rzeka / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Anna Nowa // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 8 (2003), s. 6. - ISSN 1509-5975
2003
Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych / Jan Trąbka ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 2003. - 183 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 46 k. - Bibliogr.
2003
Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego = Selected Aspects of Safe Electronic Commerce / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia Ogiela // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002), s. 117-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13613. - ISSN 0208-7944
2002
Społeczność internetu / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2002. - 302 s. ; 24 cm. - (Problemy Współczesnej Nauki. Informatyka). - ISBN 83-87674-33-8
2002
Neural Network Analysis of Time Series Data / Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł LULA // Informatica : an International Journal of Computing and Informatics. - vol. 25, nr 1, spec. issue: Neural Networks and their Applications (2001), s. 3-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.informatica.si/PDF/Informatica_2001_1.pdf. - ISSN 0350-5596
2001
Wprowadzenie do sieci neuronowych / [przekł. z jęz. ang. i oprac. dla StatSoft Polska: Paweł LULA, Ryszard TADEUSIEWICZ]. - Kraków : StatSoft Polska, 2001. - 78 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88724-04-5
2001
Dwaj rektorzy w jednym pokoju / Ryszard TADEUSIEWICZ ; not. Anna Nowak // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 2, 19. - ISSN 1509-5975
2000
Wstęp do sieci neuronowych / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6. ^Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - S. 3-28. - Bibliogr. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication
2000
Wybrane obszary biomedycznych zastosowań sieci neuronowych / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6. ^Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - S. 495-519. - Bibliogr. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication
2000
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - XII, [12], 833 s. : il ; 25 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication
2000
Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych / Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł LULA // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6. ^Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - S. 521-568. - Bibliogr. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication
2000
Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji / Danuta KAJRUNAJTYS ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 2000. - 206 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k., dyskietka. - Bibliogr.
2000
Metody i kryteria oceny oprogramowania bankowego = Methods and Criteria for Evaluating Banking Software / Tadeusz Liszka, Ryszard TADEUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999), s. 183-209. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1999
Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym / Janusz MORAJDA ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 1999. - 211 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 10 k. - Bibliogr.
1999
Możliwości i problemy wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu procesów gospodarczych = Potentials and Problems Underlying Application of Neuron Networks for Prognosticating Economic Trends / Ryszard TADEUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 493 (1997), s. 5-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1997
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : POLDEX, 1997. - 450 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-90 7990-0-6
1997
Sieci neuronowe / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Wyd. 2. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1993. - 195 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85769-03-X
1993
Vademecum podstaw informatyki : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI ; [red. Ryszard TADEUSIEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 34 s. ; 24 cm
1993
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Wyd. 3 rozsz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 310 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1993
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 260 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1991
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 79 k. : il. ; 30 cm
1990
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 284 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1989
AtariWriter Plus / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989. - 62 s. ; 16 cm. - (Podręczna Pamięć Programisty). - ISBN 83-204-1209-9
1989
Język BASIC w systemie MERA-400 / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 273-295
1988
Informatyka, czyli jak tego robić nie należy / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 144-153
1988
Język LOGO dla nauczycieli informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 159 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1988
Programowanie mikrokomputerów / Andrzej BOCHEŃSKI, Jerzy CHARUZA, Jacek KARTECZKA, Ryszard TADEUSIEWICZ ; red. Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - 179 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1988
Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji / Barbara M. MACIASZEK ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 1986. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1986
Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 109 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1985
Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Wojciech Trąbka // Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka. - z. 25 (1982), s. 9-24. - ISSN 1429-3447
1982
Struktura logiczna i organizacja maszyn cyfrowych / Wojciech Bobrzyński, Andrzej Gościński, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1979. - 303 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 651)
1979
Elektroniczna technika obliczeniowa / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1979. - 124(1) s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 683)
1979
Maszyny analogowe i ich programowanie / Ryszard TADEUSIEWICZ, Wiesław Wajs. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1975. - 256(3) s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 428)
1975
Maszyny cyfrowe w sterowaniu procesów przemysłowych / Andrzej Gościński, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1975. - 173 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 465)
1975
Elementy cybernetyki ekonomicznej / Czesław KULIK, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 317 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
1974
Książki:
Rok
Management Information Systems / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Agnieszka ZAJĄC. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - 245 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - (Applied Informatics). - ISBN 978-83-64509-09-4. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04%20EN%20Management%20Information%20OSTATECZNY.epub 2014
Systemy informacyjne zarządzania / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Agnieszka ZAJĄC. - Kraków : Studio R.C., 2012. - 248 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - (Informatyka Stosowana). - ISBN 978-83-63498-03-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04Z%20Systemy%20informacyjne%20zarzadzania.pdf 2012
Leksykon e-nauczania : praca zbiorowa Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE w Łodzi / red. Ryszard TADEUSIEWICZ, Ryszard S. Choraś, Robert Rudowski. - Wyd. 1, dodr. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 63 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7405-243-6 2007
Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3 / red. nauk.: Zyta Gilowska, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy Tchórzewski. - Warszawa : Ministerstwo Finansów; Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 3). - ISBN 978-83-7251-842-2 2007
Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu / Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 130, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-357-0 2007
Społeczność internetu / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2002. - 302 s. ; 24 cm. - (Problemy Współczesnej Nauki. Informatyka). - ISBN 83-87674-33-8 2002
Wprowadzenie do sieci neuronowych / [przekł. z jęz. ang. i oprac. dla StatSoft Polska: Paweł LULA, Ryszard TADEUSIEWICZ]. - Kraków : StatSoft Polska, 2001. - 78 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88724-04-5 2001
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - XII, [12], 833 s. : il ; 25 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication 2000
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : POLDEX, 1997. - 450 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-90 7990-0-6 1997
Sieci neuronowe / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Wyd. 2. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1993. - 195 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85769-03-X 1993
Vademecum podstaw informatyki : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI ; [red. Ryszard TADEUSIEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 34 s. ; 24 cm 1993
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Wyd. 3 rozsz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 310 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1993
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 260 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 1991
Wstęp do informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 284 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1989
AtariWriter Plus / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989. - 62 s. ; 16 cm. - (Podręczna Pamięć Programisty). - ISBN 83-204-1209-9 1989
Język LOGO dla nauczycieli informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 159 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1988
Programowanie mikrokomputerów / Andrzej BOCHEŃSKI, Jerzy CHARUZA, Jacek KARTECZKA, Ryszard TADEUSIEWICZ ; red. Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - 179 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1988
Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 109 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1985
Struktura logiczna i organizacja maszyn cyfrowych / Wojciech Bobrzyński, Andrzej Gościński, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1979. - 303 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 651) 1979
Elektroniczna technika obliczeniowa / Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1979. - 124(1) s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 683) 1979
Maszyny analogowe i ich programowanie / Ryszard TADEUSIEWICZ, Wiesław Wajs. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1975. - 256(3) s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 428) 1975
Maszyny cyfrowe w sterowaniu procesów przemysłowych / Andrzej Gościński, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1975. - 173 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ( ; 465) 1975
Elementy cybernetyki ekonomicznej / Czesław KULIK, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 317 s. ; 21 cm. - Bibliogr. 1974
Rozdziały:
Rok
Methods of Artificial Intelligence / Ryszard TADEUSIEWICZ, Janusz MORAJDA // W: Computer Methods of Data Analysis and Processing / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - (Applied Informatics). - S. 113-161. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-83-64509-06-3. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/01Z%20Computer%20methods%20of%20data%20analysis%20and%20processing.pdf 2014
Theoretical Foundations of Programming / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Programming Methods and Tools / [red. nauk. Jan MADEJ]. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - (Applied Informatics). - S. 16-47. - ISBN 978-83-64509-07-0. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/02Z%20Programming%20Methods%20and%20Tools.pdf 2014
Metody sztucznej inteligencji / Ryszard TADEUSIEWICZ, Janusz MORAJDA // W: Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych / [red. nauk. Paweł LULA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - (Informatyka Stosowana). - S. 121-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63498-00-9 2012
Teoretyczne podstawy programowania / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Metody i narzędzia programowania / [red. nauk. Jan MADEJ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - (Informatyka Stosowana). - S. 17-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63498-01-6 2012
Kognitywne systemy wspomagające zarządzanie / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia Ogiela // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 533-545. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0 2010
Nowoczesna administracja skarbowa jako źródło nowych zadań badawczych i wyzwań aplikacyjnych dla automatyki i informatyki / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3 / red. nauk.: Zyta Gilowska, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jerzy Tchórzewski. - Warszawa : Ministerstwo Finansów; Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - (Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 3). - S. 11-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-842-2 2007
Problemy formowania e-administracji jako składnika społeczeństwa informacyjnego = The E-Government Development as a Component of the Information Society / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the Industrial Society to the Information Society : Anniversary Book to Commemorate 40 Years of Professor Lesław H. Haber's Scholary Research and Educational Activities / red. Anna Siwik. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 391-404. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-133-3 2007
Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej = Artificial Intelligence as a Tool for Building of Business Predominance / Ryszard Tadeusiewicz // W: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu = Information Systems and Computational Methods in Management / red. nauk. Jan T. Duda. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7476-009-X 2005
Rosnąca rola telemedycyny w kontekście formowania się społeczeństwa informacyjnego = Increasing Role of E-health in the Contaxt of Information Society Development / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 25-42. - ISBN 83-7464-015-4 2005
Wstęp do sieci neuronowych / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6. ^Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - S. 3-28. - Bibliogr. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication 2000
Wybrane obszary biomedycznych zastosowań sieci neuronowych / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6. ^Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - S. 495-519. - Bibliogr. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication 2000
Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych / Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł LULA // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6. ^Sieci neuronowe / Włodzimierz Duch, Józef Korbicz, Leszek Rutkowski, Ryszard TADEUSIEWICZ. - Warszawa : Exit, 2000. - S. 521-568. - Bibliogr. - ISBN 83-87674-18-4. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=11761&from=publication 2000
Język BASIC w systemie MERA-400 / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 273-295 1988
Informatyka, czyli jak tego robić nie należy / Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 144-153 1988
Artykuły:
Rok
Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnych = Methods of Cognitive Analysis in Economic Information Systems / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia Ogiela // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 291-316. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164863531. - ISSN 1898-6447 2009
Problem optymalnego doboru firm inwestujących w danym regionie jako informatyczny binarny problem plecakowy / Janusz Rybarski, Ryszard TADEUSIEWICZ // Informatyka Teoretyczna i Stosowana / Instytut Matematyki i Informatyki. Politechnika Częstochowska. - R. 5, nr 9 (2005), s. 187-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-2355 2005
Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego = Selected Aspects of Safe Electronic Commerce / Ryszard TADEUSIEWICZ, Lidia Ogiela // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002), s. 117-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13613. - ISSN 0208-7944 2002
Neural Network Analysis of Time Series Data / Ryszard TADEUSIEWICZ, Paweł LULA // Informatica : an International Journal of Computing and Informatics. - vol. 25, nr 1, spec. issue: Neural Networks and their Applications (2001), s. 3-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.informatica.si/PDF/Informatica_2001_1.pdf. - ISSN 0350-5596 2001
Metody i kryteria oceny oprogramowania bankowego = Methods and Criteria for Evaluating Banking Software / Tadeusz Liszka, Ryszard TADEUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999), s. 183-209. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1999
Możliwości i problemy wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu procesów gospodarczych = Potentials and Problems Underlying Application of Neuron Networks for Prognosticating Economic Trends / Ryszard TADEUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 493 (1997), s. 5-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1997
Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej / Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Wojciech Trąbka // Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka. - z. 25 (1982), s. 9-24. - ISSN 1429-3447 1982
Doktoraty:
Rok
Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych / Jan Trąbka ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 2003. - 183 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 46 k. - Bibliogr. 2003
Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji / Danuta KAJRUNAJTYS ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 2000. - 206 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k., dyskietka. - Bibliogr. 2000
Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym / Janusz MORAJDA ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 1999. - 211 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 10 k. - Bibliogr. 1999
Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji / Barbara M. MACIASZEK ; Promotor: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków, 1986. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1986
Prace niepublikowane:
Rok
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 79 k. : il. ; 30 cm 1990
Inne:
Rok
Absolwenci płyną jak rzeka / Ryszard TADEUSIEWICZ ; rozm. Anna Nowa // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 8 (2003), s. 6. - ISSN 1509-5975 2003
Dwaj rektorzy w jednym pokoju / Ryszard TADEUSIEWICZ ; not. Anna Nowak // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 2, 19. - ISSN 1509-5975 2000
Rok
Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A., (2014), Management Information Systems, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 245 s.
2014
Tadeusiewicz R., Morajda J., (2014), Methods of Artificial Intelligence. [W:] Lula P., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Computer Methods of Data Analysis and Processing, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, s. 113-161.
2014
Tadeusiewicz R., (2014), Theoretical Foundations of Programming. [W:] Madej J. (red.), Programming Methods and Tools, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, s. 16-47.
2014
Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A., (2012), Systemy informacyjne zarządzania, Kraków : Studio R.C., 248 s.
2012
Tadeusiewicz R., Morajda J., (2012), Metody sztucznej inteligencji. [W:] Lula P., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 121-168.
2012
Tadeusiewicz R., (2012), Teoretyczne podstawy programowania. [W:] Madej J. (red.), Metody i narzędzia programowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 17-48.
2012
Tadeusiewicz R., Ogiela L., (2010), Kognitywne systemy wspomagające zarządzanie. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 533-545.
2010
Tadeusiewicz R., Ogiela L., (2009), Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 291-316; https://bazekon.uek.krakow.pl/164863531
2009
Tadeusiewicz R., (2007), Nowoczesna administracja skarbowa jako źródło nowych zadań badawczych i wyzwań aplikacyjnych dla automatyki i informatyki. [W:] Gilowska Z., Tadeusiewicz R., Tchórzewski J. (red.), Nowoczesna administracja skarbowa, T. 3, Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 11-29.
2007
Tadeusiewicz R., Choraś R., Rudowski R. (red.), (2007), Leksykon e-nauczania Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE w Łodzi, Wyd. 1, dodr.Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 63 s.
2007
Gilowska Z., Tadeusiewicz R., Tchórzewski J. (red.), (2007), Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3, Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 240 s.
2007
Tadeusiewicz R., (2007), Problemy formowania e-administracji jako składnika społeczeństwa informacyjnego. [W:] Siwik A. (red.), Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 391-404.
2007
Lula P., Paliwoda-Pękosz G., Tadeusiewicz R., (2007), Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 130, [1] s.
2007
Tadeusiewicz R., (2005), Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej. [W:] Duda (red.), Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 17-26.
2005
Tadeusiewicz R., (2005), Rosnąca rola telemedycyny w kontekście formowania się społeczeństwa informacyjnego. [W:] Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 25-42.
2005
Rybarski J., Tadeusiewicz R., (2005), Problem optymalnego doboru firm inwestujących w danym regionie jako informatyczny binarny problem plecakowy, "Informatyka Teoretyczna i Stosowana", R. 5, nr 9, s. 187-193.
2005
Tadeusiewicz R., Nowa A., (2003), Absolwenci płyną jak rzeka, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 8, s. 6.
2003
Trąbka J., (2003), Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 183 k.
2003
Tadeusiewicz R., Ogiela L., (2002), Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 117-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/13613
2002
Tadeusiewicz R., (2002), Społeczność internetu, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 302 s.
2002
Tadeusiewicz R., Lula P., (2001), Neural Network Analysis of Time Series Data, "Informatica", vol. 25, nr 1, spec. issue: Neural Networks and their Applications, s. 3-10; http://www.informatica.si/PDF/Informatica_2001_1.pdf
2001
Wprowadzenie do sieci neuronowych, (2001), Kraków : StatSoft Polska, 78 s.
2001
Tadeusiewicz R., Nowak A., (2000), Dwaj rektorzy w jednym pokoju, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 2, 19.
2000
Tadeusiewicz R., (2000), Wstęp do sieci neuronowych. [W:] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (red.), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, T. 6, Sieci neuronowe, Warszawa : Exit, s. 3-28.
2000
Tadeusiewicz R., (2000), Wybrane obszary biomedycznych zastosowań sieci neuronowych. [W:] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (red.), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, T. 6, Sieci neuronowe, Warszawa : Exit, s. 495-519.
2000
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe, (2000),, Tadeusiewicz R. (red. tomu), Warszawa : Exit, XII, [12], 833 s.
2000
Tadeusiewicz R., Lula P., (2000), Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych. [W:] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (red.), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, T. 6, Sieci neuronowe, Warszawa : Exit, s. 521-568.
2000
Kajrunajtys D., (2000), Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 206 k.
2000
Liszka T., Tadeusiewicz R., (1999), Metody i kryteria oceny oprogramowania bankowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 183-209.
1999
Morajda J., (1999), Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 211 k.
1999
Tadeusiewicz R., (1997), Możliwości i problemy wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu procesów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 493, s. 5-18.
1997
Tadeusiewicz R., (1997), Wstęp do informatyki, Kraków : POLDEX, 450 s.
1997
Tadeusiewicz R., (1993), Sieci neuronowe, Wyd. 2Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 195 s.
1993
Grabiński T., (1993), Vademecum podstaw informatyki: pomocnicze materiały dydaktyczne, Tadeusiewicz R. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 s.
1993
Tadeusiewicz R., (1993), Wstęp do informatyki, Wyd. 3 rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 310 s.
1993
Tadeusiewicz R., (1991), Wstęp do informatyki, Wyd. 2 zm. i rozsz. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 260 s.
1991
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty: narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych: sprawozdanie z realizacji tematu, (1990), Tadeusiewicz R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
1990
Tadeusiewicz R., (1989), Wstęp do informatyki, Woźniak M. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 284 s.
1989
Tadeusiewicz R., (1989), AtariWriter Plus, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 62 s.
1989
Tadeusiewicz R., (1988), Język BASIC w systemie MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 273-295.
1988
Tadeusiewicz R., (1988), Informatyka, czyli jak tego robić nie należy. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 144-153.
1988
Tadeusiewicz R., (1988), Język LOGO dla nauczycieli informatyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 159 s.
1988
Bocheński A., Charuza J., Karteczka J., Tadeusiewicz R., (1988), Programowanie mikrokomputerów, Tadeusiewicz R. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 179 s.
1988
Maciaszek B., (1986), Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 168 k.
1986
Tadeusiewicz R., (1985), Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109 s.
1985
Tadeusiewicz R., Trąbka J., Trąbka W., (1982), Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka", z. 25, s. 9-24.
1982
Bobrzyński W., Gościński A., Tadeusiewicz R., (1979), Struktura logiczna i organizacja maszyn cyfrowych, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 303 s.
1979
Tadeusiewicz R., (1979), Elektroniczna technika obliczeniowa, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 124(1) s.
1979
Tadeusiewicz R., Wajs W., (1975), Maszyny analogowe i ich programowanie, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 256(3) s.
1975
Gościński A., Tadeusiewicz R., (1975), Maszyny cyfrowe w sterowaniu procesów przemysłowych, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 173 s.
1975
Kulik C., Tadeusiewicz R., (1974), Elementy cybernetyki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 317 s.
1974
Książki:
Rok
Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A., (2014), Management Information Systems, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 245 s. 2014
Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A., (2012), Systemy informacyjne zarządzania, Kraków : Studio R.C., 248 s. 2012
Tadeusiewicz R., Choraś R., Rudowski R. (red.), (2007), Leksykon e-nauczania Rady Naukowej Instytutu Kształcenia na Odległość WSHE w Łodzi, Wyd. 1, dodr.Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 63 s. 2007
Gilowska Z., Tadeusiewicz R., Tchórzewski J. (red.), (2007), Nowoczesna administracja skarbowa. T. 3, Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 240 s. 2007
Lula P., Paliwoda-Pękosz G., Tadeusiewicz R., (2007), Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 130, [1] s. 2007
Tadeusiewicz R., (2002), Społeczność internetu, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 302 s. 2002
Wprowadzenie do sieci neuronowych, (2001), Kraków : StatSoft Polska, 78 s. 2001
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6, Sieci neuronowe, (2000),, Tadeusiewicz R. (red. tomu), Warszawa : Exit, XII, [12], 833 s. 2000
Tadeusiewicz R., (1997), Wstęp do informatyki, Kraków : POLDEX, 450 s. 1997
Tadeusiewicz R., (1993), Sieci neuronowe, Wyd. 2Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 195 s. 1993
Grabiński T., (1993), Vademecum podstaw informatyki: pomocnicze materiały dydaktyczne, Tadeusiewicz R. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 s. 1993
Tadeusiewicz R., (1993), Wstęp do informatyki, Wyd. 3 rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 310 s. 1993
Tadeusiewicz R., (1991), Wstęp do informatyki, Wyd. 2 zm. i rozsz. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 260 s. 1991
Tadeusiewicz R., (1989), Wstęp do informatyki, Woźniak M. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 284 s. 1989
Tadeusiewicz R., (1989), AtariWriter Plus, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 62 s. 1989
Tadeusiewicz R., (1988), Język LOGO dla nauczycieli informatyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 159 s. 1988
Bocheński A., Charuza J., Karteczka J., Tadeusiewicz R., (1988), Programowanie mikrokomputerów, Tadeusiewicz R. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 179 s. 1988
Tadeusiewicz R., (1985), Rozpoznawanie obrazów w zastosowaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109 s. 1985
Bobrzyński W., Gościński A., Tadeusiewicz R., (1979), Struktura logiczna i organizacja maszyn cyfrowych, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 303 s. 1979
Tadeusiewicz R., (1979), Elektroniczna technika obliczeniowa, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 124(1) s. 1979
Tadeusiewicz R., Wajs W., (1975), Maszyny analogowe i ich programowanie, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 256(3) s. 1975
Gościński A., Tadeusiewicz R., (1975), Maszyny cyfrowe w sterowaniu procesów przemysłowych, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 173 s. 1975
Kulik C., Tadeusiewicz R., (1974), Elementy cybernetyki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 317 s. 1974
Rozdziały:
Rok
Tadeusiewicz R., Morajda J., (2014), Methods of Artificial Intelligence. [W:] Lula P., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Computer Methods of Data Analysis and Processing, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, s. 113-161. 2014
Tadeusiewicz R., (2014), Theoretical Foundations of Programming. [W:] Madej J. (red.), Programming Methods and Tools, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, s. 16-47. 2014
Tadeusiewicz R., Morajda J., (2012), Metody sztucznej inteligencji. [W:] Lula P., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 121-168. 2012
Tadeusiewicz R., (2012), Teoretyczne podstawy programowania. [W:] Madej J. (red.), Metody i narzędzia programowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 17-48. 2012
Tadeusiewicz R., Ogiela L., (2010), Kognitywne systemy wspomagające zarządzanie. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 533-545. 2010
Tadeusiewicz R., (2007), Nowoczesna administracja skarbowa jako źródło nowych zadań badawczych i wyzwań aplikacyjnych dla automatyki i informatyki. [W:] Gilowska Z., Tadeusiewicz R., Tchórzewski J. (red.), Nowoczesna administracja skarbowa, T. 3, Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 11-29. 2007
Tadeusiewicz R., (2007), Problemy formowania e-administracji jako składnika społeczeństwa informacyjnego. [W:] Siwik A. (red.), Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 391-404. 2007
Tadeusiewicz R., (2005), Sztuczna inteligencja jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej. [W:] Duda (red.), Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 17-26. 2005
Tadeusiewicz R., (2005), Rosnąca rola telemedycyny w kontekście formowania się społeczeństwa informacyjnego. [W:] Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 25-42. 2005
Tadeusiewicz R., (2000), Wstęp do sieci neuronowych. [W:] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (red.), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, T. 6, Sieci neuronowe, Warszawa : Exit, s. 3-28. 2000
Tadeusiewicz R., (2000), Wybrane obszary biomedycznych zastosowań sieci neuronowych. [W:] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (red.), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, T. 6, Sieci neuronowe, Warszawa : Exit, s. 495-519. 2000
Tadeusiewicz R., Lula P., (2000), Neuronowe metody analizy szeregów czasowych i możliwości ich zastosowań w zagadnieniach biomedycznych. [W:] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (red.), Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, T. 6, Sieci neuronowe, Warszawa : Exit, s. 521-568. 2000
Tadeusiewicz R., (1988), Język BASIC w systemie MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 273-295. 1988
Tadeusiewicz R., (1988), Informatyka, czyli jak tego robić nie należy. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 144-153. 1988
Artykuły:
Rok
Tadeusiewicz R., Ogiela L., (2009), Metody analizy kognitywnej w ekonomicznych systemach informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 291-316; https://bazekon.uek.krakow.pl/164863531 2009
Rybarski J., Tadeusiewicz R., (2005), Problem optymalnego doboru firm inwestujących w danym regionie jako informatyczny binarny problem plecakowy, "Informatyka Teoretyczna i Stosowana", R. 5, nr 9, s. 187-193. 2005
Tadeusiewicz R., Ogiela L., (2002), Wybrane aspekty bezpiecznej realizacji handlu elektronicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 117-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/13613 2002
Tadeusiewicz R., Lula P., (2001), Neural Network Analysis of Time Series Data, "Informatica", vol. 25, nr 1, spec. issue: Neural Networks and their Applications, s. 3-10; http://www.informatica.si/PDF/Informatica_2001_1.pdf 2001
Liszka T., Tadeusiewicz R., (1999), Metody i kryteria oceny oprogramowania bankowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 183-209. 1999
Tadeusiewicz R., (1997), Możliwości i problemy wykorzystania sieci neuronowych w prognozowaniu procesów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 493, s. 5-18. 1997
Tadeusiewicz R., Trąbka J., Trąbka W., (1982), Badania parametryczne uwarunkowanej niestabilności w sieci neuropodobnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Automatyka", z. 25, s. 9-24. 1982
Doktoraty:
Rok
Trąbka J., (2003), Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 183 k. 2003
Kajrunajtys D., (2000), Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 206 k. 2000
Morajda J., (1999), Metody sztucznej inteligencji w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 211 k. 1999
Maciaszek B., (1986), Modelowanie ciągło-dyskretne w analizie procesu realizacji inwestycji, Prom. Tadeusiewicz R., Kraków : , 168 k. 1986
Prace niepublikowane:
Rok
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty: narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych: sprawozdanie z realizacji tematu, (1990), Tadeusiewicz R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k. 1990
Inne:
Rok
Tadeusiewicz R., Nowa A., (2003), Absolwenci płyną jak rzeka, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 8, s. 6. 2003
Tadeusiewicz R., Nowak A., (2000), Dwaj rektorzy w jednym pokoju, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 2, 19. 2000