Szyja Paulina

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Rok
Promowanie "zielonego rozwoju" a konkurencyjność przemysłu = The Promotion of "Green Development" and Industrial Competitiveness / Paulina Szyja // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 53-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/832/654. - ISSN 1898-6447
2013
Rola "zielonych" inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej = The Role of "Green" Investments in Anti-crisis Packages in the United States and the European Union / Paulina Szyja // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (39) (2011), s. 66-80. - Summ. - Pełny tekst: http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/eis39.pdf. - ISSN 0867-8898
2011
Artykuły:
Rok
Promowanie "zielonego rozwoju" a konkurencyjność przemysłu = The Promotion of "Green Development" and Industrial Competitiveness / Paulina Szyja // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 53-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/832/654. - ISSN 1898-6447 2013
Rola "zielonych" inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej = The Role of "Green" Investments in Anti-crisis Packages in the United States and the European Union / Paulina Szyja // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (39) (2011), s. 66-80. - Summ. - Pełny tekst: http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/eis39.pdf. - ISSN 0867-8898 2011
Rok
Szyja P., (2013), Promowanie "zielonego rozwoju" a konkurencyjność przemysłu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 53-63; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/832/654
2013
Szyja P., (2011), Rola "zielonych" inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (39), s. 66-80; http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/eis39.pdf
2011
Artykuły:
Rok
Szyja P., (2013), Promowanie "zielonego rozwoju" a konkurencyjność przemysłu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 53-63; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/832/654 2013
Szyja P., (2011), Rola "zielonych" inwestycji w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (39), s. 66-80; http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/eis39.pdf 2011