Gajzner Marta ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Turystyki

Rok
Wykorzystanie bazującego na kopuli modelu delta CoVaR do analizy ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń / Marta Gajzner // W: Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - S. 119-129. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0
2019
Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych w ocenie ryzyka dla wysokości roszczeń w ubezpieczeniach samochodowych / Marta Gajzner // W: Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 53-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
2018
Rozdziały:
Rok
Wykorzystanie bazującego na kopuli modelu delta CoVaR do analizy ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń / Marta Gajzner // W: Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - S. 119-129. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0 2019
Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych w ocenie ryzyka dla wysokości roszczeń w ubezpieczeniach samochodowych / Marta Gajzner // W: Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 53-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1 2018
Rok
Gajzner M., (2019), Wykorzystanie bazującego na kopuli modelu delta CoVaR do analizy ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń. [W:] Prędki A. (red.), Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 119-129.
2019
Gajzner M., (2018), Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych w ocenie ryzyka dla wysokości roszczeń w ubezpieczeniach samochodowych. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-63.
2018
Rozdziały:
Rok
Gajzner M., (2019), Wykorzystanie bazującego na kopuli modelu delta CoVaR do analizy ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń. [W:] Prędki A. (red.), Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 119-129. 2019
Gajzner M., (2018), Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych w ocenie ryzyka dla wysokości roszczeń w ubezpieczeniach samochodowych. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-63. 2018