Mucha Anna

Wydział Finansów i Prawa,

Rok
Rola biegłego rewidenta w kształtowaniu informacji dla rynku kapitałowego w Polsce = The Role of the Auditor in Shaping Information for the Capital Market in Poland / Anna Mucha // W: Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Paulina Nogal-Meger. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2019. - S. 25-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-891-7. - Pełny tekst: https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/89465/prawne_ekonomiczne_i_finansowe_uwarunkowania_rozwoju_przedsiebiorstw@inf
2019
E-zamówienia - wyzwanie dla europejskiego rynku zamówień publicznych = E-Procurement - Challenge for the European Procurement Market / Anna Mucha // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 539 (2018), s. 146-154. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : Europa z perspektywy wielu prędkości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126139/edition/66912/content?ref=desc. - ISSN 1899-3192
2018
Wpływ reformy administracji skarbowej na absorpcję środków europejskich w Polsce / Anna Mucha // W: Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 151-168. - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
2018
Upravlenie obrazovatelʹnymi uslugami v Polʹše : kakoj sposob provedeniâ lekcij predpočitaût studenty-èkonomisty? / Walery Okulicz-Kozaryn, Anna Mucha // W: Science, Research, Development : Economy. Management. State and Law [on-line] / red. nauk. Walery Okulicz-Kozaryn. - Warszawa : Diamond trading tour, 2018. - S. 27-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66030-44-2. - Pełny tekst: http://конференция.com.ua/files/80_02.pdf
2018
Duties of a Unit Belonging to the Public Finance Sector with Respect to Documentation of Management Audit / Anna Mucha // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biała School of Finance and Law. - nr 4 (2017), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN4_2017/ZN_WSFiP_4_2017_1_Anna_Mucha.pdf. - ISSN 2084-1809
2017
Rozdziały:
Rok
Rola biegłego rewidenta w kształtowaniu informacji dla rynku kapitałowego w Polsce = The Role of the Auditor in Shaping Information for the Capital Market in Poland / Anna Mucha // W: Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Paulina Nogal-Meger. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2019. - S. 25-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-891-7. - Pełny tekst: https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/89465/prawne_ekonomiczne_i_finansowe_uwarunkowania_rozwoju_przedsiebiorstw@inf 2019
Wpływ reformy administracji skarbowej na absorpcję środków europejskich w Polsce / Anna Mucha // W: Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 151-168. - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8 2018
Upravlenie obrazovatelʹnymi uslugami v Polʹše : kakoj sposob provedeniâ lekcij predpočitaût studenty-èkonomisty? / Walery Okulicz-Kozaryn, Anna Mucha // W: Science, Research, Development : Economy. Management. State and Law [on-line] / red. nauk. Walery Okulicz-Kozaryn. - Warszawa : Diamond trading tour, 2018. - S. 27-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66030-44-2. - Pełny tekst: http://конференция.com.ua/files/80_02.pdf 2018
Artykuły:
Rok
E-zamówienia - wyzwanie dla europejskiego rynku zamówień publicznych = E-Procurement - Challenge for the European Procurement Market / Anna Mucha // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 539 (2018), s. 146-154. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : Europa z perspektywy wielu prędkości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126139/edition/66912/content?ref=desc. - ISSN 1899-3192 2018
Duties of a Unit Belonging to the Public Finance Sector with Respect to Documentation of Management Audit / Anna Mucha // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biała School of Finance and Law. - nr 4 (2017), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN4_2017/ZN_WSFiP_4_2017_1_Anna_Mucha.pdf. - ISSN 2084-1809 2017
Rok
Mucha A., (2019), Rola biegłego rewidenta w kształtowaniu informacji dla rynku kapitałowego w Polsce. [W:] Antonowicz P., Galiński P., Nogal-Meger P. (red.), Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 25-38.
2019
Mucha A., (2018), E-zamówienia - wyzwanie dla europejskiego rynku zamówień publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 539, s. 146-154; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126139/edition/66912/content?ref=desc
2018
Mucha A., (2018), Wpływ reformy administracji skarbowej na absorpcję środków europejskich w Polsce. [W:] Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 151-168.
2018
Okulicz-Kozaryn W., Mucha A., (2018), Upravlenie obrazovatelʹnymi uslugami v Polʹše : kakoj sposob provedeniâ lekcij predpočitaût studenty-èkonomisty?. [W:] Okulicz-Kozaryn W. (red.), Science, Research, Development : Economy. Management. State and Law [on-line], Warszawa : Diamond trading tour, s. 27-29.
2018
Mucha A., (2017), Duties of a Unit Belonging to the Public Finance Sector with Respect to Documentation of Management Audit, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 4, s. 5-23; http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN4_2017/ZN_WSFiP_4_2017_1_Anna_Mucha.pdf
2017
Rozdziały:
Rok
Mucha A., (2019), Rola biegłego rewidenta w kształtowaniu informacji dla rynku kapitałowego w Polsce. [W:] Antonowicz P., Galiński P., Nogal-Meger P. (red.), Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 25-38. 2019
Mucha A., (2018), Wpływ reformy administracji skarbowej na absorpcję środków europejskich w Polsce. [W:] Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 151-168. 2018
Okulicz-Kozaryn W., Mucha A., (2018), Upravlenie obrazovatelʹnymi uslugami v Polʹše : kakoj sposob provedeniâ lekcij predpočitaût studenty-èkonomisty?. [W:] Okulicz-Kozaryn W. (red.), Science, Research, Development : Economy. Management. State and Law [on-line], Warszawa : Diamond trading tour, s. 27-29. 2018
Artykuły:
Rok
Mucha A., (2018), E-zamówienia - wyzwanie dla europejskiego rynku zamówień publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 539, s. 146-154; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126139/edition/66912/content?ref=desc 2018
Mucha A., (2017), Duties of a Unit Belonging to the Public Finance Sector with Respect to Documentation of Management Audit, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 4, s. 5-23; http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN4_2017/ZN_WSFiP_4_2017_1_Anna_Mucha.pdf 2017