Boda Michał ORCID

Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości

Rok
Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie / Michał BODA // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 217-233. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6
2019
Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej / Radosław CIUKAJ, Anna Cimer, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 128-169. - ISBN 978-83-7252-758-5
2018
Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM / Aleksandra JURKOWSKA, Michał BODA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 18 (2018), s. 11-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093. - ISSN 1642-168X
2018
Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce = The Impact of Public Procurement on Economic Growth in Poland / Michał BODA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (57) (2018), s. 67-84. - Summ. - ISSN 1733-0777
2018
Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych = Analysis of the Sensitivity of Mortgage Servicing Costs to Changes in Interest Rates / Michał BODA // Bezpieczny Bank. - nr 1 (70) (2018), s. 124-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/07/BB1707.pdf. - ISSN 1429-2939
2018
Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych / Paweł Piskorz, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-195. - ISBN 978-83-7252-758-5
2018
Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM / Krzysztof JONAS // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 58-59. - Dostępne tylko streszczenia
2017
Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems = Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045. - ISSN 1898-6447
2017
Duże banki spółdzielcze w małym kraju - przykład Finlandii / Michał BODA // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 137-150. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3
2017
Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects = Wpływ i rozwój walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 12-13. - Dostępne tylko streszczenia
2017
The Impact of the 2007-2009 Financial Crisis on Risk Management in Credit Institutions / Michał Boda // Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 5, nr 2 (2016), s. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.014/11418. - ISSN 2300-1240
2016
Rozdziały:
Rok
Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie / Michał BODA // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 217-233. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6 2019
Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej / Radosław CIUKAJ, Anna Cimer, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 128-169. - ISBN 978-83-7252-758-5 2018
Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych / Paweł Piskorz, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-195. - ISBN 978-83-7252-758-5 2018
Duże banki spółdzielcze w małym kraju - przykład Finlandii / Michał BODA // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 137-150. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3 2017
Artykuły:
Rok
Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM / Aleksandra JURKOWSKA, Michał BODA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 18 (2018), s. 11-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093. - ISSN 1642-168X 2018
Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce = The Impact of Public Procurement on Economic Growth in Poland / Michał BODA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (57) (2018), s. 67-84. - Summ. - ISSN 1733-0777 2018
Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych = Analysis of the Sensitivity of Mortgage Servicing Costs to Changes in Interest Rates / Michał BODA // Bezpieczny Bank. - nr 1 (70) (2018), s. 124-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/07/BB1707.pdf. - ISSN 1429-2939 2018
Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems = Rozwój i wpływ walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (970) (2017), s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045. - ISSN 1898-6447 2017
The Impact of the 2007-2009 Financial Crisis on Risk Management in Credit Institutions / Michał Boda // Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 5, nr 2 (2016), s. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.014/11418. - ISSN 2300-1240 2016
Inne:
Rok
Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM / Krzysztof JONAS // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 58-59. - Dostępne tylko streszczenia 2017
Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects = Wpływ i rozwój walut kryptograficznych na stabilność i funkcjonowanie systemu finansowego - wybrane aspekty / Michał BODA, Radosław CIUKAJ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 12-13. - Dostępne tylko streszczenia 2017
Rok
Boda M., (2019), Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie. [W:] Miklaszewska E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 217-233.
2019
Ciukaj R., Cimer A., Boda M., (2018), Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 128-169.
2018
Jurkowska A., Boda M., (2018), Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 18, s. 11-31; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093
2018
Boda M., (2018), Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (57), s. 67-84.
2018
Boda M., (2018), Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych, "Bezpieczny Bank", nr 1 (70), s. 124-145; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/07/BB1707.pdf
2018
Piskorz P., Boda M., (2018), Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 170-195.
2018
Jurkowska A., Boda M., (2017), Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 58-59.
2017
Boda M., Ciukaj R., (2017), Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 21-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045
2017
Boda M., (2017), Duże banki spółdzielcze w małym kraju - przykład Finlandii. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 137-150.
2017
Boda M., Ciukaj R., (2017), Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 12-13.
2017
Boda M., (2016), The Impact of the 2007-2009 Financial Crisis on Risk Management in Credit Institutions, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 5, nr 2, s. 45-56; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.014/11418
2016
Rozdziały:
Rok
Boda M., (2019), Rozwój technologiczny a rozwój rynku bankowego - doświadczenia azjatyckie. [W:] Miklaszewska E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 217-233. 2019
Ciukaj R., Cimer A., Boda M., (2018), Ewolucja produktów i usług bankowości detalicznej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 128-169. 2018
Piskorz P., Boda M., (2018), Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 170-195. 2018
Boda M., (2017), Duże banki spółdzielcze w małym kraju - przykład Finlandii. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 137-150. 2017
Artykuły:
Rok
Jurkowska A., Boda M., (2018), Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 18, s. 11-31; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093 2018
Boda M., (2018), Wpływ zamówień publicznych na wzrost gospodarczy w Polsce, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2 (57), s. 67-84. 2018
Boda M., (2018), Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmiany stóp procentowych, "Bezpieczny Bank", nr 1 (70), s. 124-145; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/07/BB1707.pdf 2018
Boda M., Ciukaj R., (2017), Selected Aspects of the Development and Impact of Cryptographic Currencies on the Stability and Functioning of Financial Systems, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (970), s. 21-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1487/1045 2017
Boda M., (2016), The Impact of the 2007-2009 Financial Crisis on Risk Management in Credit Institutions, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 5, nr 2, s. 45-56; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2016.014/11418 2016
Inne:
Rok
Jurkowska A., Boda M., (2017), Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 58-59. 2017
Boda M., Ciukaj R., (2017), Impact and Development of Cryptographic Currencies on Stability and Functioning of the Financxial System - Selected Aspects. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 12-13. 2017