Kurzeja Monika

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Rok
Dominacja pośrednich kanałów dystrybucji w sprzedaży usług hotelowych / Monika Kurzeja // W: Współczesne wyzwania na rynku turystycznym / red. Agata NIEMCZYK. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. - S. 43-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65575-04-3
2017
Kształtowanie młodych pracowników przez organizacje pozarządowe = Formation Young Workers by NGOs / Monika Kurzeja // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-22-1
2016
Rozdziały:
Rok
Dominacja pośrednich kanałów dystrybucji w sprzedaży usług hotelowych / Monika Kurzeja // W: Współczesne wyzwania na rynku turystycznym / red. Agata NIEMCZYK. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. - S. 43-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65575-04-3 2017
Kształtowanie młodych pracowników przez organizacje pozarządowe = Formation Young Workers by NGOs / Monika Kurzeja // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Joanna Dzieńdziora. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, 2016. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65621-22-1 2016
Rok
Kurzeja M., (2017), Dominacja pośrednich kanałów dystrybucji w sprzedaży usług hotelowych. [W:] Niemczyk A. (red.), Współczesne wyzwania na rynku turystycznym, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 43-49.
2017
Kurzeja M., (2016), Kształtowanie młodych pracowników przez organizacje pozarządowe. [W:] Lisiński M., Dzieńdziora J. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, s. 45-55.
2016
Rozdziały:
Rok
Kurzeja M., (2017), Dominacja pośrednich kanałów dystrybucji w sprzedaży usług hotelowych. [W:] Niemczyk A. (red.), Współczesne wyzwania na rynku turystycznym, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 43-49. 2017
Kurzeja M., (2016), Kształtowanie młodych pracowników przez organizacje pozarządowe. [W:] Lisiński M., Dzieńdziora J. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu. Wydawnictwo Naukowe, s. 45-55. 2016