Palej Andrzej

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Rok
Szara strefa we współczesnej gospodarce polskiej = The Gray Zone in the Contemporary Polish Economy / Andrzej Palej // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017), s. 174-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
2017
Metody przeciwdziałania szarej strefie w Polsce / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 199-218. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-7-7
2017
Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 167-185. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-7-7
2017
Analiza zmian szarej strefy w Polsce / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 4 / [red. Artur Maik]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 184-199. - Streszcz. - ISBN 978-83-946145-8-4
2017
"Umowy śmieciowe" - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 186-198. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-7-7
2017
Rozdziały:
Rok
Metody przeciwdziałania szarej strefie w Polsce / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 199-218. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-7-7 2017
Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 167-185. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-7-7 2017
Analiza zmian szarej strefy w Polsce / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 4 / [red. Artur Maik]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 184-199. - Streszcz. - ISBN 978-83-946145-8-4 2017
"Umowy śmieciowe" - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie / Andrzej Palej // W: Autorytet Biznesu 5 / [red. Łukasz Poborek]. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, 2017. - S. 186-198. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946145-7-7 2017
Artykuły:
Rok
Szara strefa we współczesnej gospodarce polskiej = The Gray Zone in the Contemporary Polish Economy / Andrzej Palej // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017), s. 174-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391 2017
Rok
Palej A., (2017), Szara strefa we współczesnej gospodarce polskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 13, s. 174-190; http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=174&view=Fit
2017
Palej A., (2017), Metody przeciwdziałania szarej strefie w Polsce. [W:] Poborek Ł. (red.), Autorytet Biznesu 5, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 199-218.
2017
Palej A., (2017), Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Poborek Ł. (red.), Autorytet Biznesu 5, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 167-185.
2017
Palej A., (2017), Analiza zmian szarej strefy w Polsce. [W:] Maik A. (red.), Autorytet Biznesu 4, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 184-199.
2017
Palej A., (2017), "Umowy śmieciowe" - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie. [W:] Poborek Ł. (red.), Autorytet Biznesu 5, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 186-198.
2017
Rozdziały:
Rok
Palej A., (2017), Metody przeciwdziałania szarej strefie w Polsce. [W:] Poborek Ł. (red.), Autorytet Biznesu 5, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 199-218. 2017
Palej A., (2017), Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Poborek Ł. (red.), Autorytet Biznesu 5, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 167-185. 2017
Palej A., (2017), Analiza zmian szarej strefy w Polsce. [W:] Maik A. (red.), Autorytet Biznesu 4, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 184-199. 2017
Palej A., (2017), "Umowy śmieciowe" - wpływ na długookresowy wzrost i zatrudnienie. [W:] Poborek Ł. (red.), Autorytet Biznesu 5, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, s. 186-198. 2017
Artykuły:
Rok
Palej A., (2017), Szara strefa we współczesnej gospodarce polskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 13, s. 174-190; http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=174&view=Fit 2017