Maźnica Łukasz

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Rok
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny = Association for the Support of Development of Szczawa - Case Study of the Effects of a Grassroots Initiative on Local Develoment / Łukasz Maźnica // Kultura i Rozwój / red. nacz. Jerzy HAUSNER. - nr 3(4) (2017), s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/36-kir03-05-lm. - ISSN 2450-212X
2017
Kultura - kreatywność - innowacyjność / Łukasz Maźnica // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 457-474. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
2017
Terra Artis - gitary w Lanckoronie / Kaja Chrenkoff, Tomasz Machowski, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 379-394. - ISBN 978-83-65369-58-1
2016
Terra Artis / Kaja Chrenkoff, Tomasz Machowski, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 71. - ISBN 978-83-65369-58-1
2016
Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making / Łukasz Maźnica, Marek ORAMUS, Jan Strycharz, Barbara Worek // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 325-340. - ISBN 978-83-65369-58-1
2016
Mapa drogowa wdrażania Programu Rozwoju Kultury m. st. Warszawy : obszar: zarządzanie [on-line] / Jerzy HAUSNER, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 52 s. : il. - Pełny tekst: http://www.nck.pl/media/attachments/317795/doskonalenie_polityki_kulturalnej_w_warszawie_-_obszar_instytucje_kultury.pdf
2016
Teatr Łaźnia Nowa / Łukasz Maźnica, Marek ORAMUS, Jan Strycharz, Barbara Worek // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 63-64. - ISBN 978-83-65369-58-1
2016
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika / red. Marek ĆWIKLICKI ; aut.: Marek ĆWIKLICKI, Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA, Magdalena Banaś, Agata MACHNIK-PADO, Łukasz Maźnica. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-9-5. - Pełny tekst: https://wizard.uek.krakow.pl/~cwiklicm/wp-content/uploads/Podrecznik_uzytkownika_NAWIKUS.pdf
2015
Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania / Łukasz Maźnica // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 296-299. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
2015
Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego = Culture as a Determinant of Socio-Economic Development / Łukasz Maźnica // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (769) (2014), s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
2014
Mocny czy słaby - dwie perspektywy oceny zmian na polskim rynku pracy wywołanych przez obecny kryzys / Łukasz MAŹNICA // W: Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - S. 61-78. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939536-1-5
2014
Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej = The Culture Capital as a Determinant and Resource for Social Economy / Łukasz Maźnica // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 3(8) (2013), s. 80-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf. - ISSN 2081-321X
2013
Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej / Katarzyna Kaczmarczyk, Łukasz Maźnica // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 172-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
2013
Miejsce pracownika w strategii CSR przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm z branży naftowej / Katarzyna Kaczmarczyk, Łukasz Maźnica // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 141-151. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
2013
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego = Cultural Cadre Competences and the Development of Social Capital / Wojciech Kowalik, Krzysztof MALCZYK, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz. - Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2013. - 229 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61406-09-9. - Pełny tekst: http://www.wpek.pl/pi/93390_1.pdf
2013
Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 9-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf
2012
Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 53-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf
2012
Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 111-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf
2012
Książki:
Rok
NAWIKUS : narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych : podręcznik użytkownika / red. Marek ĆWIKLICKI ; aut.: Marek ĆWIKLICKI, Adam Gałecki, Magdalena JELONEK, Anna PAWLINA, Magdalena Banaś, Agata MACHNIK-PADO, Łukasz Maźnica. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2015. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-9-5. - Pełny tekst: https://wizard.uek.krakow.pl/~cwiklicm/wp-content/uploads/Podrecznik_uzytkownika_NAWIKUS.pdf 2015
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego = Cultural Cadre Competences and the Development of Social Capital / Wojciech Kowalik, Krzysztof MALCZYK, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz. - Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2013. - 229 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61406-09-9. - Pełny tekst: http://www.wpek.pl/pi/93390_1.pdf 2013
Rozdziały:
Rok
Kultura - kreatywność - innowacyjność / Łukasz Maźnica // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 457-474. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9 2017
Terra Artis - gitary w Lanckoronie / Kaja Chrenkoff, Tomasz Machowski, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 379-394. - ISBN 978-83-65369-58-1 2016
Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making / Łukasz Maźnica, Marek ORAMUS, Jan Strycharz, Barbara Worek // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 325-340. - ISBN 978-83-65369-58-1 2016
Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania / Łukasz Maźnica // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 296-299. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4 2015
Mocny czy słaby - dwie perspektywy oceny zmian na polskim rynku pracy wywołanych przez obecny kryzys / Łukasz MAŹNICA // W: Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - S. 61-78. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939536-1-5 2014
Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej / Katarzyna Kaczmarczyk, Łukasz Maźnica // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 172-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3 2013
Miejsce pracownika w strategii CSR przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm z branży naftowej / Katarzyna Kaczmarczyk, Łukasz Maźnica // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 141-151. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9 2013
Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 9-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf 2012
Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 53-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf 2012
Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną / Łukasz Maźnica // W: Wokół gospodarki i administracji publicznej / red. Macieja FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 111-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-6-9. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Wokol-gap-2012.pdf 2012
Artykuły:
Rok
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny = Association for the Support of Development of Szczawa - Case Study of the Effects of a Grassroots Initiative on Local Develoment / Łukasz Maźnica // Kultura i Rozwój / red. nacz. Jerzy HAUSNER. - nr 3(4) (2017), s. 71-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/36-kir03-05-lm. - ISSN 2450-212X 2017
Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego = Culture as a Determinant of Socio-Economic Development / Łukasz Maźnica // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (769) (2014), s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846 2014
Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej = The Culture Capital as a Determinant and Resource for Social Economy / Łukasz Maźnica // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 3(8) (2013), s. 80-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf. - ISSN 2081-321X 2013
Inne:
Rok
Terra Artis / Kaja Chrenkoff, Tomasz Machowski, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 71. - ISBN 978-83-65369-58-1 2016
Mapa drogowa wdrażania Programu Rozwoju Kultury m. st. Warszawy : obszar: zarządzanie [on-line] / Jerzy HAUSNER, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 52 s. : il. - Pełny tekst: http://www.nck.pl/media/attachments/317795/doskonalenie_polityki_kulturalnej_w_warszawie_-_obszar_instytucje_kultury.pdf 2016
Teatr Łaźnia Nowa / Łukasz Maźnica, Marek ORAMUS, Jan Strycharz, Barbara Worek // W: Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków / red. Jerzy HAUSNER, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski. - Warszawa; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - (Zeszyty Instytutu Studiów Zaawansowanych ; 3). - S. 63-64. - ISBN 978-83-65369-58-1 2016
Rok
Maźnica Ł., (2017), Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny, "Kultura i Rozwój", nr 3(4), s. 71-88; http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/36-kir03-05-lm
2017
Maźnica Ł., (2017), Kultura - kreatywność - innowacyjność. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 457-474.
2017
Chrenkoff K., Machowski T., Maźnica Ł., Strycharz J., (2016), Terra Artis - gitary w Lanckoronie. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 379-394.
2016
Chrenkoff K., Machowski T., Maźnica Ł., Strycharz J., (2016), Terra Artis. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 71.
2016
Maźnica Ł., Oramus M., Strycharz J., Worek B., (2016), Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 325-340.
2016
Hausner J., Maźnica Ł., Strycharz J., (2016), Mapa drogowa wdrażania Programu Rozwoju Kultury m. st. Warszawy: obszar: zarządzanie, [on-line], Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 52 s.
2016
Maźnica Ł., Oramus M., Strycharz J., Worek B., (2016), Teatr Łaźnia Nowa. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 63-64.
2016
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Pawlina A., Banaś M., Machnik-Pado A., Maźnica Ł., (2015), NAWIKUS: narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych: podręcznik użytkownika, Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 159 s.
2015
Maźnica Ł., (2015), Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 296-299.
2015
Maźnica Ł., (2014), Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2 (769), s. 34-45.
2014
Maźnica Ł., (2014), Mocny czy słaby - dwie perspektywy oceny zmian na polskim rynku pracy wywołanych przez obecny kryzys. [W:] Zimoląg S., Śliwa A. (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 61-78.
2014
Maźnica Ł., (2013), Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 3(8), s. 80-90; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf
2013
Kaczmarczyk K., Maźnica Ł., (2013), Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 172-176.
2013
Kaczmarczyk K., Maźnica Ł., (2013), Miejsce pracownika w strategii CSR przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm z branży naftowej. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 141-151.
2013
Kowalik W., Malczyk K., Maźnica Ł., Strycharz J., (2013), Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego, Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 229 s.
2013
Maźnica Ł., (2012), Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 9-16.
2012
Maźnica Ł., (2012), Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 53-67.
2012
Maźnica Ł., (2012), Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 111-122.
2012
Książki:
Rok
Ćwiklicki M., Gałecki A., Jelonek M., Pawlina A., Banaś M., Machnik-Pado A., Maźnica Ł., (2015), NAWIKUS: narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych: podręcznik użytkownika, Ćwiklicki M. (red.), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 159 s. 2015
Kowalik W., Malczyk K., Maźnica Ł., Strycharz J., (2013), Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego, Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 229 s. 2013
Rozdziały:
Rok
Maźnica Ł., (2017), Kultura - kreatywność - innowacyjność. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 457-474. 2017
Chrenkoff K., Machowski T., Maźnica Ł., Strycharz J., (2016), Terra Artis - gitary w Lanckoronie. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 379-394. 2016
Maźnica Ł., Oramus M., Strycharz J., Worek B., (2016), Teatr Łaźnia Nowa - zmiana społeczna in the making. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 325-340. 2016
Maźnica Ł., (2015), Jakość a lokalne centra kultury - główne problemy i wyzwania. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 296-299. 2015
Maźnica Ł., (2014), Mocny czy słaby - dwie perspektywy oceny zmian na polskim rynku pracy wywołanych przez obecny kryzys. [W:] Zimoląg S., Śliwa A. (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 61-78. 2014
Kaczmarczyk K., Maźnica Ł., (2013), Model doskonałości EFQM - jak można podnosić jakość w administracji publicznej. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 172-176. 2013
Kaczmarczyk K., Maźnica Ł., (2013), Miejsce pracownika w strategii CSR przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm z branży naftowej. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 141-151. 2013
Maźnica Ł., (2012), Problemy z rewitalizacją w Polsce - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 9-16. 2012
Maźnica Ł., (2012), Czy kreatywność rośnie na drzewach, czyli o pochodzeniu kreatywności, jej oddziaływaniu na rozwój oraz roli edukacji w kształtowaniu kreatywnego myślenia. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 53-67. 2012
Maźnica Ł., (2012), Kierunek dla gospodarki europejskiej - między gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną. [W:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 111-122. 2012
Artykuły:
Rok
Maźnica Ł., (2017), Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju Szczawy jako przykład oddziaływania oddolnej inicjatywy kulturalnej na rozwój lokalny, "Kultura i Rozwój", nr 3(4), s. 71-88; http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/36-kir03-05-lm 2017
Maźnica Ł., (2014), Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2 (769), s. 34-45. 2014
Maźnica Ł., (2013), Kapitał kulturowy jako determinanta i zasób ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 3(8), s. 80-90; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/polrocznik_es8.pdf 2013
Inne:
Rok
Chrenkoff K., Machowski T., Maźnica Ł., Strycharz J., (2016), Terra Artis. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 71. 2016
Hausner J., Maźnica Ł., Strycharz J., (2016), Mapa drogowa wdrażania Programu Rozwoju Kultury m. st. Warszawy: obszar: zarządzanie, [on-line], Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 52 s. 2016
Maźnica Ł., Oramus M., Strycharz J., Worek B., (2016), Teatr Łaźnia Nowa. [W:] Hausner J., Jasińska I., Lewicki M., Stokfiszewski I. (red.), Kultura i rozwój : analizy, rekomendacje, studia przypadków, Warszawa ; Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 63-64. 2016