Wojtas Magdalena

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Rok
Sytuacja polskiego absolwenta na rynku pracy = Situation of Polish Graduate on the Labour Market / Magdalena Wojtas // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 903 (2013), s. 67-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/828/650. - ISSN 1898-6447
2013
Artykuły:
Rok
Sytuacja polskiego absolwenta na rynku pracy = Situation of Polish Graduate on the Labour Market / Magdalena Wojtas // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 903 (2013), s. 67-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/828/650. - ISSN 1898-6447 2013
Rok
Wojtas M., (2013), Sytuacja polskiego absolwenta na rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 903, s. 67-79; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/828/650
2013
Artykuły:
Rok
Wojtas M., (2013), Sytuacja polskiego absolwenta na rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 903, s. 67-79; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/828/650 2013