Kozubek Kinga

Wydział Zarządzania,

Rok
Wycena kontraktów długoterminowych na przykładzie branży informatycznej = Long-Term Contracts Valuation in IT Industry / Kinga Kozubek // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016), s. 121-131. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=259493&from=publication. - ISSN 2083-8611
2016
Rola audytu w prawidłowym stosowaniu polityki rachunkowości = The Role of the Audit Committee to the Correct Application of the Accounting Policy / Kinga Kozubek // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 151-159. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156612&from=publication. - ISSN 2083-8611
2014
Artykuły:
Rok
Wycena kontraktów długoterminowych na przykładzie branży informatycznej = Long-Term Contracts Valuation in IT Industry / Kinga Kozubek // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016), s. 121-131. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=259493&from=publication. - ISSN 2083-8611 2016
Rola audytu w prawidłowym stosowaniu polityki rachunkowości = The Role of the Audit Committee to the Correct Application of the Accounting Policy / Kinga Kozubek // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 151-159. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156612&from=publication. - ISSN 2083-8611 2014
Rok
Kozubek K., (2016), Wycena kontraktów długoterminowych na przykładzie branży informatycznej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 285, s. 121-131; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=259493&from=publication
2016
Kozubek K., (2014), Rola audytu w prawidłowym stosowaniu polityki rachunkowości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 151-159; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156612&from=publication
2014
Artykuły:
Rok
Kozubek K., (2016), Wycena kontraktów długoterminowych na przykładzie branży informatycznej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 285, s. 121-131; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=259493&from=publication 2016
Kozubek K., (2014), Rola audytu w prawidłowym stosowaniu polityki rachunkowości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 151-159; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156612&from=publication 2014