Wieczór Anna ORCID

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii,

Rok
Zawodność rynków finansowych / Anna Katarzyna WIECZÓR // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 145-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
2018
Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich = Economic Cooperation Within the Organization of American States / Anna Katarzyna WIECZÓR // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018), s. 305-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf. - ISSN 1734-5391
2018
Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour / Waldemar Bauer, Anna WIECZÓR // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 6, nr 4 (2017), s. 259-269. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf. - ISSN 2084-5537
2017
Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r. / Anna Katarzyna Wieczór // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 253-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
2015
Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy = Neuroeconomics as a New Interdisciplinary Branch of Science / Anna Katarzyna Wieczór // W: Współczesne problemy zarządzania i ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2015. - S. 239-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-628-6
2015
Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. - Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 185-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja
2015
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe = Historical Buildings in Małopolska Used by Universities / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Henryk Filar // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 55-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
2015
Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości? = The Speculation Paradox on Cash Loans Market in Poland - what Kind of Changes Can Ensue in the Near Future? / Ewelina Pawłowska, Anna Wieczór // W: Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne = Prospects for the Future Yesterday and Today in the Research of Young Scientists : Interdisciplinary Approach / red. Justyna Kinga Stępkowska, Katarzyna Małgorzata Stępkowska. - Warszawa : True Colours, 2014. - S. 117-126. - Streszcz., summ.. - Prezentacja slajdów. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63924-07-2
2014
Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce = Analysis and Evaluation of the Consulting Market in Poland / Anna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 8-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=9=Fit
2014
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach / Liwiusz Wojciechowski, Anna Katarzyna Wieczór // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
2014
Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich = Modern Systems of Subordinates Motivation - the Review of Right and Wrong Practices Used by Managers / Anna Katarzyna Wieczór // W: Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2014. - S. 145-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-13-6
2014
Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro = The Experience of Greece and Spain, and the Arguments For and Against the Polish Accession to the Euro Zone / Anna Katarzyna Wieczór // Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 819). - nr 9 (2014), s. 99-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/819/ZN_819.pdf. - ISSN 2081-9579
2014
Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw / Anna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Filar // W: 25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy? / red. nauk. Maciej FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 73-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-53-2
2014
Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry / Andrzej Brożek, Ewelina Pawłowska, Anna Wieczór // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 91-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
2014
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013) / Anna Katarzyna Wieczór, Liwiusz Wojeciechowski // W: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictw, 2014. - S. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-25-9
2014
Rozdziały:
Rok
Zawodność rynków finansowych / Anna Katarzyna WIECZÓR // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 145-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4 2018
Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r. / Anna Katarzyna Wieczór // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 253-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4 2015
Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy = Neuroeconomics as a New Interdisciplinary Branch of Science / Anna Katarzyna Wieczór // W: Współczesne problemy zarządzania i ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2015. - S. 239-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-628-6 2015
Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. - Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 185-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja 2015
Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce = Analysis and Evaluation of the Consulting Market in Poland / Anna Wieczór, Ewelina Pawłowska // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 8-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=9=Fit 2014
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach / Liwiusz Wojciechowski, Anna Katarzyna Wieczór // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2 2014
Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich = Modern Systems of Subordinates Motivation - the Review of Right and Wrong Practices Used by Managers / Anna Katarzyna Wieczór // W: Zarządzanie i rynek pracy / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictwo, 2014. - S. 145-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-13-6 2014
Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw / Anna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Filar // W: 25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy? / red. nauk. Maciej FRĄCZEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 73-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-53-2 2014
Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry / Andrzej Brożek, Ewelina Pawłowska, Anna Wieczór // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 91-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf 2014
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013) / Anna Katarzyna Wieczór, Liwiusz Wojeciechowski // W: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictw, 2014. - S. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-25-9 2014
Artykuły:
Rok
Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich = Economic Cooperation Within the Organization of American States / Anna Katarzyna WIECZÓR // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018), s. 305-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf. - ISSN 1734-5391 2018
Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour / Waldemar Bauer, Anna WIECZÓR // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 6, nr 4 (2017), s. 259-269. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf. - ISSN 2084-5537 2017
Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe = Historical Buildings in Małopolska Used by Universities / Anna Katarzyna Wieczór, Ewelina Pawłowska, Mirosław Henryk Filar // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 55-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841 2015
Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro = The Experience of Greece and Spain, and the Arguments For and Against the Polish Accession to the Euro Zone / Anna Katarzyna Wieczór // Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 819). - nr 9 (2014), s. 99-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/819/ZN_819.pdf. - ISSN 2081-9579 2014
Inne:
Rok
Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości? = The Speculation Paradox on Cash Loans Market in Poland - what Kind of Changes Can Ensue in the Near Future? / Ewelina Pawłowska, Anna Wieczór // W: Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne = Prospects for the Future Yesterday and Today in the Research of Young Scientists : Interdisciplinary Approach / red. Justyna Kinga Stępkowska, Katarzyna Małgorzata Stępkowska. - Warszawa : True Colours, 2014. - S. 117-126. - Streszcz., summ.. - Prezentacja slajdów. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63924-07-2 2014
Rok
Wieczór A., (2018), Zawodność rynków finansowych. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 145-161.
2018
Wieczór A., (2018), Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 14, s. 305-314; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf
2018
Bauer W., Wieczór A., (2017), Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour, "Information Systems in Management", vol. 6, nr 4, s. 259-269; http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf
2017
Wieczór A., (2015), Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 253-272.
2015
Wieczór A., (2015), Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. [W:] Szmidt C. (red.), Współczesne problemy zarządzania i ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 239-250.
2015
Wieczór A., Pawłowska E., (2015), Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 185-190.
2015
Wieczór A., Pawłowska E., Filar M., (2015), Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 55-59.
2015
Wieczór A., Pawłowska E., (2014), Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości?. [W:] Stępkowska , Stępkowska (red.), Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa : True Colours, s. 117-126.
2014
Wieczór A., Pawłowska E., (2014), Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 8-16.
2014
Wojciechowski L., Wieczór A., (2014), Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 200-214.
2014
Wieczór A., (2014), Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Zarządzanie i rynek pracy, Kraków : AT Wydawnictwo, s. 145-150.
2014
Wieczór A., (2014), Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro, "Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka", nr 9, s. 99-108; http://www.wzieu.pl/zn/819/ZN_819.pdf
2014
Wieczór A., Pawłowska E., Filar M., (2014), Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw. [W:] Frączek M. (red.), 25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-83.
2014
Brożek A., Pawłowska E., Wieczór A., (2014), Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 91-99.
2014
Wieczór A., Wojciechowski L., (2014), Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, Kraków : AT Wydawnictw, s. 197-204.
2014
Rozdziały:
Rok
Wieczór A., (2018), Zawodność rynków finansowych. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 145-161. 2018
Wieczór A., (2015), Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej po 2004 r.. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 253-272. 2015
Wieczór A., (2015), Neuroekonomia jako nowa interdyscyplinarna dziedzina wiedzy. [W:] Szmidt C. (red.), Współczesne problemy zarządzania i ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 239-250. 2015
Wieczór A., Pawłowska E., (2015), Rachunkowość kreatywna a bankructwa gigantów. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 185-190. 2015
Wieczór A., Pawłowska E., (2014), Analiza i ocena rynku usług doradczych w Polsce. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 8-16. 2014
Wojciechowski L., Wieczór A., (2014), Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 200-214. 2014
Wieczór A., (2014), Współczesne systemy motywowania podwładnych - przegląd dobrych i złych praktyk menedżerskich. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Zarządzanie i rynek pracy, Kraków : AT Wydawnictwo, s. 145-150. 2014
Wieczór A., Pawłowska E., Filar M., (2014), Wpływ transformacji systemowej w Polsce na proces upadłości przedsiębiorstw. [W:] Frączek M. (red.), 25 lat transformacji w Polsce : co sądzą młodzi Polacy?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73-83. 2014
Brożek A., Pawłowska E., Wieczór A., (2014), Using Benchmarking to Achieve Improved Process Performance in the Chemical Industry. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 91-99. 2014
Wieczór A., Wojciechowski L., (2014), Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, Kraków : AT Wydawnictw, s. 197-204. 2014
Artykuły:
Rok
Wieczór A., (2018), Współpraca gospodarcza w ramach Organizacji Państw Amerykańskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 14, s. 305-314; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf 2018
Bauer W., Wieczór A., (2017), Using Discrete Markov Chains in Prediction of Health Economics Behaviour, "Information Systems in Management", vol. 6, nr 4, s. 259-269; http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_4_2017.pdf 2017
Wieczór A., Pawłowska E., Filar M., (2015), Obiekty zabytkowe Małopolski użytkowane przez szkoły wyższe, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 55-59. 2015
Wieczór A., (2014), Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro, "Współczesne Problemy Ekonomiczne : globalizacja, liberalizacja, etyka", nr 9, s. 99-108; http://www.wzieu.pl/zn/819/ZN_819.pdf 2014
Inne:
Rok
Wieczór A., Pawłowska E., (2014), Paradoks spekulacyjny na rynku kredytów gotówkowych w Polsce - jakie zmiany czekają nas w niedalekiej przyszłości?. [W:] Stępkowska , Stępkowska (red.), Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców : ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa : True Colours, s. 117-126. 2014