Wiater Mariola

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Rok
Etyczne aspekty modernizacji polskiej służby cywilnej w świetle koncepcji "New Public Management" = Ethical Aspects of the Modernization of the Polish Civil Service in the Light of the Concept of New Public Management / Mariola Wiater // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 186-196. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/89484/15%20Wiater%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
2015
The Impact of the Concept of New Public Management on the Development of Organizational Culture in the Civil Service / Mariola Wiater // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 35-43. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf
2014
New Public Management as a Response to Expectations of the Society Towards the Civil Service / Mariola Wiater // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2014. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 13). - S. 157-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62550-98-2. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol13.pdf
2014
Upadłość przedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008-2012 = Economic Slowdown in Poland and Companies Bankruptcy in the Private Sector according to Size, Trade, Organizational and Legal Frame in the Period 2008-2012 / Mariola Wiater // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 403-422. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/43408/34.pdf. - ISSN 1898-5084
2013
Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej = Role of Organizational Culture in Process of Gaining Competitive Advantage Based on Agricultural and Food Industry Companies / Mariola Wiater // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (26) (2012), s. 141-160. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=141346. - ISSN 1734-087X
2012
Kultura organizacji jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej = The Organizational Culture as a Factor Determining the Competitive Advantage / Mariola Wiater // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2 (2012), s. 38-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2012.pdf. - ISSN 2300-5491
2012
Rozdziały:
Rok
The Impact of the Concept of New Public Management on the Development of Organizational Culture in the Civil Service / Mariola Wiater // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 35-43. - Bibliogr. - Dostępna także w wersji online. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf 2014
New Public Management as a Response to Expectations of the Society Towards the Civil Service / Mariola Wiater // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2014. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 13). - S. 157-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62550-98-2. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol13.pdf 2014
Artykuły:
Rok
Etyczne aspekty modernizacji polskiej służby cywilnej w świetle koncepcji "New Public Management" = Ethical Aspects of the Modernization of the Polish Civil Service in the Light of the Concept of New Public Management / Mariola Wiater // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 186-196. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/89484/15%20Wiater%20M..pdf. - ISSN 1898-5084 2015
Upadłość przedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008-2012 = Economic Slowdown in Poland and Companies Bankruptcy in the Private Sector according to Size, Trade, Organizational and Legal Frame in the Period 2008-2012 / Mariola Wiater // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 403-422. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/43408/34.pdf. - ISSN 1898-5084 2013
Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej = Role of Organizational Culture in Process of Gaining Competitive Advantage Based on Agricultural and Food Industry Companies / Mariola Wiater // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (26) (2012), s. 141-160. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=141346. - ISSN 1734-087X 2012
Kultura organizacji jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej = The Organizational Culture as a Factor Determining the Competitive Advantage / Mariola Wiater // Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2 (2012), s. 38-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2012.pdf. - ISSN 2300-5491 2012
Rok
Wiater M., (2015), Etyczne aspekty modernizacji polskiej służby cywilnej w świetle koncepcji "New Public Management", "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 186-196; http://www.ur.edu.pl/file/89484/15%20Wiater%20M..pdf
2015
Wiater M., (2014), The Impact of the Concept of New Public Management on the Development of Organizational Culture in the Civil Service. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-43.
2014
Wiater M., (2014), New Public Management as a Response to Expectations of the Society Towards the Civil Service. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 13), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 157-168.
2014
Wiater M., (2013), Upadłość przedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008-2012, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 403-422; http://www.ur.edu.pl/file/43408/34.pdf
2013
Wiater M., (2012), Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (26), s. 141-160; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=141346
2012
Wiater M., (2012), Kultura organizacji jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2, s. 38-42; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2012.pdf
2012
Rozdziały:
Rok
Wiater M., (2014), The Impact of the Concept of New Public Management on the Development of Organizational Culture in the Civil Service. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-43. 2014
Wiater M., (2014), New Public Management as a Response to Expectations of the Society Towards the Civil Service. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 13), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 157-168. 2014
Artykuły:
Rok
Wiater M., (2015), Etyczne aspekty modernizacji polskiej służby cywilnej w świetle koncepcji "New Public Management", "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 186-196; http://www.ur.edu.pl/file/89484/15%20Wiater%20M..pdf 2015
Wiater M., (2013), Upadłość przedsiębiorstw sektora prywatnego a spowolnienie gospodarcze w Polsce w latach 2008-2012, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 403-422; http://www.ur.edu.pl/file/43408/34.pdf 2013
Wiater M., (2012), Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (26), s. 141-160; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=141346 2012
Wiater M., (2012), Kultura organizacji jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", nr 2, s. 38-42; http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk2-2012.pdf 2012