Banaś Grzegorz

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Rok
Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Venture Capital and Private Equity Investments on Innovation in Chosen States in Central-Eastern Europe / Grzegorz Banaś, Rafał Bill // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/795/619. - ISSN 1898-6447
2013
Artykuły:
Rok
Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Venture Capital and Private Equity Investments on Innovation in Chosen States in Central-Eastern Europe / Grzegorz Banaś, Rafał Bill // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/795/619. - ISSN 1898-6447 2013
Rok
Banaś G., Bill R., (2013), Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/795/619
2013
Artykuły:
Rok
Banaś G., Bill R., (2013), Wpływ fluktuacji na rynku private equity i venture capital na innowacyjność w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/795/619 2013