Berlińska Anna

Wydział Finansów,

Rok
Geneza, przebieg i konsekwencje kryzysu zadłużeniowego w Grecji = The Origin, Trajectory and Consequences of the Debt Crisis in Greece / Anna Berlińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48, nr 3 (2013), s. 189-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=189&view=Fit. - ISSN 1426-9724
2013
Artykuły:
Rok
Geneza, przebieg i konsekwencje kryzysu zadłużeniowego w Grecji = The Origin, Trajectory and Consequences of the Debt Crisis in Greece / Anna Berlińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48, nr 3 (2013), s. 189-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=189&view=Fit. - ISSN 1426-9724 2013
Rok
Berlińska A., (2013), Geneza, przebieg i konsekwencje kryzysu zadłużeniowego w Grecji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 48, nr 3, s. 189-208; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=189&view=Fit
2013
Artykuły:
Rok
Berlińska A., (2013), Geneza, przebieg i konsekwencje kryzysu zadłużeniowego w Grecji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 48, nr 3, s. 189-208; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=189&view=Fit 2013