Bochenek Małgorzata

Wydział Finansów i Prawa,

Rok
Możliwości finansowania rozwoju infrastruktury lokalnej gmin w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych = Funding Opportunities for Local Infrastructure Development Communities in the Crisis of Public Finance Sector / Małgorzata Bochenek // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 268-279. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
2013
Rozdziały:
Rok
Możliwości finansowania rozwoju infrastruktury lokalnej gmin w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych = Funding Opportunities for Local Infrastructure Development Communities in the Crisis of Public Finance Sector / Małgorzata Bochenek // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 268-279. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4 2013
Rok
Bochenek M., (2013), Możliwości finansowania rozwoju infrastruktury lokalnej gmin w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 268-279.
2013
Rozdziały:
Rok
Bochenek M., (2013), Możliwości finansowania rozwoju infrastruktury lokalnej gmin w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 268-279. 2013