Piskorz Paweł

Wydział Finansów i Prawa,

Rok
Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych / Paweł Piskorz, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-195. - ISBN 978-83-7252-758-5
2018
Ewolucja modeli biznesowych banków na rynku europejskim - wnioski dla banków spółdzielczych / Paweł Piskorz // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 49-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3
2017
Najbardziej pożądane a najbardziej prawdopodobne zmiany instytucjonalne i regulacyjne na rynkach finansowych po kryzysie finansowym 2007-2009 / Paweł Piskorz // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2 / red. nauk. Michał Kruszyński. - Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 2015. - S. 329-331. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940844-1-7
2015
Hiszpańskie kasy oszczędnościowe - polityczne rozwiązanie politycznego problemu? / Paweł PISKORZ, Daniel Fernández Vecilla // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 184-190. - ISBN 978-83-7252-714-2
2015
Models of Entry of Foreign Banks on the Polish Market : the Case of Banco Santander and Raiffeisen Bank / Paweł PISKORZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 145-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
2015
Rozdziały:
Rok
Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych / Paweł Piskorz, Michał BODA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-195. - ISBN 978-83-7252-758-5 2018
Ewolucja modeli biznesowych banków na rynku europejskim - wnioski dla banków spółdzielczych / Paweł Piskorz // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 49-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3 2017
Najbardziej pożądane a najbardziej prawdopodobne zmiany instytucjonalne i regulacyjne na rynkach finansowych po kryzysie finansowym 2007-2009 / Paweł Piskorz // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2 / red. nauk. Michał Kruszyński. - Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 2015. - S. 329-331. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940844-1-7 2015
Hiszpańskie kasy oszczędnościowe - polityczne rozwiązanie politycznego problemu? / Paweł PISKORZ, Daniel Fernández Vecilla // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 184-190. - ISBN 978-83-7252-714-2 2015
Models of Entry of Foreign Banks on the Polish Market : the Case of Banco Santander and Raiffeisen Bank / Paweł PISKORZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 145-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf 2015
Rok
Piskorz P., Boda M., (2018), Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 170-195.
2018
Piskorz P., (2017), Ewolucja modeli biznesowych banków na rynku europejskim - wnioski dla banków spółdzielczych. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 49-60.
2017
Piskorz P., (2015), Najbardziej pożądane a najbardziej prawdopodobne zmiany instytucjonalne i regulacyjne na rynkach finansowych po kryzysie finansowym 2007-2009. [W:] Kruszyński M. (red.), Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2, Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno-Społeczny, s. 329-331.
2015
Piskorz P., Vecilla D., (2015), Hiszpańskie kasy oszczędnościowe - polityczne rozwiązanie politycznego problemu?. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 184-190.
2015
Piskorz P., (2015), Models of Entry of Foreign Banks on the Polish Market : the Case of Banco Santander and Raiffeisen Bank. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 145-152.
2015
Rozdziały:
Rok
Piskorz P., Boda M., (2018), Produkty bankowości inwestycyjnej i prywatnej dla klientów indywidualnych. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 170-195. 2018
Piskorz P., (2017), Ewolucja modeli biznesowych banków na rynku europejskim - wnioski dla banków spółdzielczych. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 49-60. 2017
Piskorz P., (2015), Najbardziej pożądane a najbardziej prawdopodobne zmiany instytucjonalne i regulacyjne na rynkach finansowych po kryzysie finansowym 2007-2009. [W:] Kruszyński M. (red.), Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2, Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno-Społeczny, s. 329-331. 2015
Piskorz P., Vecilla D., (2015), Hiszpańskie kasy oszczędnościowe - polityczne rozwiązanie politycznego problemu?. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 184-190. 2015
Piskorz P., (2015), Models of Entry of Foreign Banks on the Polish Market : the Case of Banco Santander and Raiffeisen Bank. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 145-152. 2015