Soja Piotr ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Informatyki

Rok
Supporting Active and Healthy Ageing by ICT Solutions : Preliminary Lessons Learned from Polish, Swedish and Latvian Older Adults / Ewa SOJA, Piotr SOJA, Ella Kolkowska, Marite Kirikova // W: Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. - Cham : Springer, 2019. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 359). - S. 48-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-29607-0 ; 978-3-030-29608-7
2019
Information Technology for Development / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer. - London : Taylor & Francis Group, 2019. - vol. 25, iss. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework. - (209 s. ; 171-380) : il. ; 28 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0268-1102
2019
The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-Dimensional Framework / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer // Information Technology for Development / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer. - vol. 25, no. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework (2019), s. 171-183. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.2019.1596654. - ISSN 0268-1102
2019
Exploring Determinants of Enterprise System Adoption Success in Light of an Ageing Workforce / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems / eds. Marinos Themistocleous, Paulo Rupino da Cunha. - Cham : Springer, 2019. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; 341). - S. 419-432. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-11394-0 ; 978-3-030-11395-7
2019
Addressing Complexity of Contexts of IT Solutions for Older Adults / Marite Kirikova, Ella Kolkowska,Piotr SOJA,Ewa SOJA, Agneta Muceniece // CEUR Workshop Proceedings. - vol. 2443 (2019), s. 51-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ceur-ws.org/Vol-2443/paper05.pdf. - ISSN 1613-0073
2019
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings [on-line] / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA. - Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 2018. - 356 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 6/2018). - ISBN 978-83-64389-66-5
2018
ICT for Active and Healthy Ageing: Comparing Value-based Objectives between Polish and Swedish Young Adults / Ella Kolkowska, Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA. - Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 2018. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 6/2018). - S. 39-49. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-66-5
2018
Implementation of ICT for Active and Healthy Ageing : Comparing Value-based Objectives between Polish and Swedish Seniors / Ella Kolkowska, Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. - Cham : Springer, 2018. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 333). - S. 161-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-00059-2 ; 978-3-030-00060-8
2018
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line] / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 2017. - 479 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 5/2017). - ISBN 978-83-64389-64-1. - Pełny tekst: http://ictm2017.edukacja.wroc.pl/docs/ICTM2017_Proceedings.pdf
2017
Enterprise Systems in Transition Economies : Research Landscape and Framework for Socioeconomic Development / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer // Information Technology for Development. - brak (2017), s. brak. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0268-1102
2017
Exploring Root Problems in Enterprise System Adoption from an Employee Age Perspective : a People-Process-Technology Framework / Ewa SOJA, Piotr SOJA // Information Systems Management. - vol. 34, iss. 4 (2017), s. 333-346. - Bibliogr. - ISSN 1058-0530
2017
Enterprise System Lifecycles in Transition and Less Developed Economies within the European Union / Paulo Rupino da Cunha, Piotr SOJA, Marinos Themistocleous, Miguel Mira da Silva // Information Technology for Development. - vol. 23, iss. 2 (2017), s. 336-366. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0268-1102
2017
Investigating Enterprise System Adoption Failure Factors from an Employee Age Perspective / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. - Cham : Springer, 2017. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 300). - S. 124-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-66995-3 ; 978-3-319-66996-0
2017
Towards Better Understanding of ICT Acceptance by Older Workers : Learning from Polish Enterprise System Practitioners / Piotr SOJA // W: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line] / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 2017. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 5/2017). - S. 178-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-64-1. - Pełny tekst: http://ictm2017.edukacja.wroc.pl/docs/ICTM2017_Proceedings.pdf
2017
Enterprise System Acceptance by Older Workers : a Preliminary Literature Review / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 215-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
2017
Motivations for Enterprise System Adoption in Transition Economies : insights from Poland / Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer // Enterprise Information Systems. - vol. 10, iss. 5 (2016), s. 563-580. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-7575
2016
Solving Problems During an Enterprise System Adoption : Does Employees' Age Matter? / Ewa SOJA, Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Information Systems : Development, Research, Applications, Education / ed. Stanisław Wrycza. - Cham : Springer International Publishing, 2016. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 264). - S. 131-143. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-46641-5 ; 978-3-319-46642-2
2016
Reexamining Critical Success Factors for Enterprise System Adoption in Transition Economies : Learning from Polish Adopters / Piotr SOJA // Information Technology for Development. - vol. 22, no. 2 (2016), s. 279-305. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0268-1102
2016
Zarządzanie usługami IT jako determinanta innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw = ITSM as a Determinant of SME Innovativeness / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Agnieszka ZAJĄC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 281 (2016), s. 46-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_281/04.pdf. - ISSN 2083-8611
2016
Are we Ready for an Ageing Workforce? Learning from Difficulties Experienced by Polish Practitioners during Enterprise System Adoption and Use / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies [on-line] / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ. - Wrocław : University of Wrocław, 2016. - S. 29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-64389-62-7. - Pełny tekst: http://ictm2016.edukacja.wroc.pl/docs/Proceedings%20ICTM2016.pdf
2016
Towards Understanding the Role of Employee Age in ICT Adoption : Learning from Barrier Perceptions of Enterprise System Practitioners / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS) [on-line] / ed. Marinos Themistocleous, Vincenzo Morabito, Ahmad Ghoneim. - Krakow : EMCIS, 2016. - S. [197]-[209]. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9-60-689709-2. - Pełny tekst: http://emcis2016.emcis.eu/EMCISfiles/EMCIS2016proceedings.pdf
2016
Strategic Implementations of Offshore Sourcing in It Services : a Literature Review = Strategiczne zastosowanie delokalizacji usług informatycznych : przegląd literatury / Bartosz Pieczara, Piotr SOJA // Gospodarka, Rynek, Edukacja. - vol. 17, nr 3 (2016), s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ojs.edukacja.wroc.pl/index.php/GRE/article/view/156/163. - ISSN 1509-5576
2016
Exploring the Role of Employee Age in Improving ICT Adoption Projects : Lessons Learned from Enterprise System Practitioners / Ewa SOJA, Piotr SOJA // 22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016). - Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), 2016. - paper 3, s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9966831-2-8. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1309&context=amcis2016
2016
Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies [on-line] / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ. - Wrocław : University of Wrocław, 2016. - 314 s. : il. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-64389-62-7. - Pełny tekst: http://ictm2016.edukacja.wroc.pl/docs/Proceedings%20ICTM2016.pdf
2016
Investigating Determinants of ICT Implementation and Use in Transition Economies : Learning from Polish Enterprise Systems Practitioners = Determinanty wdrażania technologii informacyjnej w gospodarkach w okresie transformacji : lekcje z praktyki wdrożeń systemów zintegrowanych / Piotr SOJA // Gospodarka, Rynek, Edukacja. - vol. 17, nr 4 (2016), s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ojs.edukacja.wroc.pl/index.php/GRE/article/view/171/174. - ISSN 1509-5576
2016
A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study / Jan TRĄBKA, Piotr SOJA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 423-435. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
2015
Determinants of Enterprise System Adoption across the System Lifecycle : Exploring the Role of Economic Development / Piotr SOJA, Marinos Themistocleous, Paulo Rupino da Cunha and Miguel Mira da Silva // Information Systems Management. - vol. 32, iss. 4 (2015), s. 341-363. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1058-0530
2015
Solutions to Problems Occurring over the Enterprise System Adoption Lifecycle : a Preliminary Study / Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA // 21th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2015). - Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), 2015. - paper 8, s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9966831-0-4. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=amcis2015
2015
Enterprise Systems in Transition Economies : an Initial Literature Review / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer // 21th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2015). - Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), 2015. - paper 6, s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9966831-0-4. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1152&context=amcis2015
2015
ICT in Transition Economies : Narrowing the Research Gap to Developed Countries / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha // Information Technology for Development / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha. - vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies (2015), s. 323-329. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.2015.1028734. - ISSN 0268-1102
2015
Perception of Difficulties During Enterprise System Adoption and Use : the Role of Employees Age / Ewa SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA // W: Proceedings of the 10th International Conference Accounting and Management Information Systems AMIS 2015. - Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies, 2015. - (Proceedings of the International Conference "Accounting and Management Information Systems", ISSN 2247-6245). - S. 50-65. - Summ. - Bibliogr.
2015
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 : Socio-economic Sciences and Challenges of Modern Technology and Planetary Communication [Dokument elektroniczny] / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław : University of Wrocław, 2015. - 148 s. : il. ; CD-ROM. - Bibliogr. przy art. - CD. - ISBN 978-83-64389-60-3
2015
A Stakeholder Analysis of Barriers to Enterprise System Adoption : the Case of a Transition Economy / Piotr SOJA // Information Technology and Management. - vol. 16, nr 3 (2015), s. 253-271. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1385-951X
2015
Information Technology for Development / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha. - London : Taylor & Francis Group, 2015. - vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies. - (180 s. ; 323-510) : il. ; 28 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0268-1102
2015
Overcoming Difficulties in ICT Use by the Elderly / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 413-422. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
2015
Impediments to Enterprise System Implementation Across the System Lifecycle : Understanding the Role of Country Economic Development / Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Enterprise Systems. Strategic, Organizational, and Technological Dimensions / ed. Darshana Sedera, Norbert Gronau, Mary Sumner. - Cham : Springer International Publishing, 2015. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; Vol. 198). - S. 68-84. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-17586-7 ; 978-3-319-17587-4
2015
The Role of Information and Communication Technology in Ageing Societies / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 601-614. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
2015
Determinants of ICT Implementation and Use in Transition Economies / Piotr SOJA // W: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 : Socio-economic Sciences and Challenges of Modern Technology and Planetary Communication [Dokument elektroniczny] / ed. Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław : University of Wrocław, 2015. - S. 47-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-60-3. - Pełny tekst: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2683352
2015
The Role of Pre-implementation Analysis in Agile and Disciplined Approach to ERP Implementation / J. TRĄBKA, P. SOJA // W: Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2014), s. 13-26. - Bibliogr.
2014
The Impact of Economic Development on Difficulties Experienced by Enterprise System Implementation Projects / P. SOJA, G. PALIWODA-PĘKOSZ // W: Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2014), s. 27-45. - Bibliogr.
2014
Profesor Heinz Roland Weistroffer z wizytą w Katedrze Informatyki i Katedrze Systemów Obliczeniowych / Piotr SOJA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 26. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
2014
Management Information Systems / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Agnieszka ZAJĄC. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - 245 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - (Applied Informatics). - ISBN 978-83-64509-09-4. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04%20EN%20Management%20Information%20OSTATECZNY.epub
2014
Agile versus Design-based Approach to ERP System Implementation : a Cross-case Study / Jan TRĄBKA, Piotr SOJA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014), s. 305-323. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_20.pdf. - ISSN 2084-5189
2014
Modeling Enterprise System Adoption : an Ontology-based Approach / Grażyna PALIWODA-PEKOSZ, Piotr SOJA // W: Smart Sustainability : The Information Systems Opportunity. Vol. 1. - New York : Curran Associates, Inc., 2014. - S. 893-905. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-63266-753-3. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&context=amcis2014
2014
Książki:
Rok
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings [on-line] / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA. - Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 2018. - 356 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 6/2018). - ISBN 978-83-64389-66-5 2018
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line] / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 2017. - 479 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 5/2017). - ISBN 978-83-64389-64-1. - Pełny tekst: http://ictm2017.edukacja.wroc.pl/docs/ICTM2017_Proceedings.pdf 2017
Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies [on-line] / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ. - Wrocław : University of Wrocław, 2016. - 314 s. : il. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-64389-62-7. - Pełny tekst: http://ictm2016.edukacja.wroc.pl/docs/Proceedings%20ICTM2016.pdf 2016
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 : Socio-economic Sciences and Challenges of Modern Technology and Planetary Communication [Dokument elektroniczny] / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław : University of Wrocław, 2015. - 148 s. : il. ; CD-ROM. - Bibliogr. przy art. - CD. - ISBN 978-83-64389-60-3 2015
Management Information Systems / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Ryszard TADEUSIEWICZ, Jan TRĄBKA, Agnieszka ZAJĄC. - [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 2014. - 245 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - (Applied Informatics). - ISBN 978-83-64509-09-4. - Pełny tekst: http://informatyka.uek.krakow.pl/sites/default/files/04%20EN%20Management%20Information%20OSTATECZNY.epub 2014
Rozdziały:
Rok
Supporting Active and Healthy Ageing by ICT Solutions : Preliminary Lessons Learned from Polish, Swedish and Latvian Older Adults / Ewa SOJA, Piotr SOJA, Ella Kolkowska, Marite Kirikova // W: Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. - Cham : Springer, 2019. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 359). - S. 48-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-29607-0 ; 978-3-030-29608-7 2019
Exploring Determinants of Enterprise System Adoption Success in Light of an Ageing Workforce / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems / eds. Marinos Themistocleous, Paulo Rupino da Cunha. - Cham : Springer, 2019. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; 341). - S. 419-432. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-11394-0 ; 978-3-030-11395-7 2019
ICT for Active and Healthy Ageing: Comparing Value-based Objectives between Polish and Swedish Young Adults / Ella Kolkowska, Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA. - Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 2018. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 6/2018). - S. 39-49. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-66-5 2018
Implementation of ICT for Active and Healthy Ageing : Comparing Value-based Objectives between Polish and Swedish Seniors / Ella Kolkowska, Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. - Cham : Springer, 2018. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 333). - S. 161-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-00059-2 ; 978-3-030-00060-8 2018
Investigating Enterprise System Adoption Failure Factors from an Employee Age Perspective / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. - Cham : Springer, 2017. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 300). - S. 124-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-66995-3 ; 978-3-319-66996-0 2017
Towards Better Understanding of ICT Acceptance by Older Workers : Learning from Polish Enterprise System Practitioners / Piotr SOJA // W: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line] / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 2017. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 5/2017). - S. 178-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-64-1. - Pełny tekst: http://ictm2017.edukacja.wroc.pl/docs/ICTM2017_Proceedings.pdf 2017
Enterprise System Acceptance by Older Workers : a Preliminary Literature Review / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 215-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf 2017
Solving Problems During an Enterprise System Adoption : Does Employees' Age Matter? / Ewa SOJA, Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Information Systems : Development, Research, Applications, Education / ed. Stanisław Wrycza. - Cham : Springer International Publishing, 2016. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 264). - S. 131-143. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-46641-5 ; 978-3-319-46642-2 2016
Towards Understanding the Role of Employee Age in ICT Adoption : Learning from Barrier Perceptions of Enterprise System Practitioners / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS) [on-line] / ed. Marinos Themistocleous, Vincenzo Morabito, Ahmad Ghoneim. - Krakow : EMCIS, 2016. - S. [197]-[209]. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9-60-689709-2. - Pełny tekst: http://emcis2016.emcis.eu/EMCISfiles/EMCIS2016proceedings.pdf 2016
Exploring the Role of Employee Age in Improving ICT Adoption Projects : Lessons Learned from Enterprise System Practitioners / Ewa SOJA, Piotr SOJA // 22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016). - Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), 2016. - paper 3, s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9966831-2-8. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1309&context=amcis2016 2016
A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study / Jan TRĄBKA, Piotr SOJA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 423-435. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf 2015
Solutions to Problems Occurring over the Enterprise System Adoption Lifecycle : a Preliminary Study / Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA // 21th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2015). - Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), 2015. - paper 8, s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9966831-0-4. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=amcis2015 2015
Enterprise Systems in Transition Economies : an Initial Literature Review / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer // 21th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2015). - Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), 2015. - paper 6, s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9966831-0-4. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1152&context=amcis2015 2015
Perception of Difficulties During Enterprise System Adoption and Use : the Role of Employees Age / Ewa SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA // W: Proceedings of the 10th International Conference Accounting and Management Information Systems AMIS 2015. - Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies, 2015. - (Proceedings of the International Conference "Accounting and Management Information Systems", ISSN 2247-6245). - S. 50-65. - Summ. - Bibliogr. 2015
Overcoming Difficulties in ICT Use by the Elderly / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 413-422. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf 2015
Impediments to Enterprise System Implementation Across the System Lifecycle : Understanding the Role of Country Economic Development / Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Enterprise Systems. Strategic, Organizational, and Technological Dimensions / ed. Darshana Sedera, Norbert Gronau, Mary Sumner. - Cham : Springer International Publishing, 2015. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; Vol. 198). - S. 68-84. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-17586-7 ; 978-3-319-17587-4 2015
The Role of Information and Communication Technology in Ageing Societies / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 601-614. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf 2015
Determinants of ICT Implementation and Use in Transition Economies / Piotr SOJA // W: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 : Socio-economic Sciences and Challenges of Modern Technology and Planetary Communication [Dokument elektroniczny] / ed. Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław : University of Wrocław, 2015. - S. 47-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-60-3. - Pełny tekst: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2683352 2015
Modeling Enterprise System Adoption : an Ontology-based Approach / Grażyna PALIWODA-PEKOSZ, Piotr SOJA // W: Smart Sustainability : The Information Systems Opportunity. Vol. 1. - New York : Curran Associates, Inc., 2014. - S. 893-905. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-63266-753-3. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&context=amcis2014 2014
Artykuły:
Rok
The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-Dimensional Framework / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer // Information Technology for Development / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer. - vol. 25, no. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework (2019), s. 171-183. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.2019.1596654. - ISSN 0268-1102 2019
Addressing Complexity of Contexts of IT Solutions for Older Adults / Marite Kirikova, Ella Kolkowska,Piotr SOJA,Ewa SOJA, Agneta Muceniece // CEUR Workshop Proceedings. - vol. 2443 (2019), s. 51-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ceur-ws.org/Vol-2443/paper05.pdf. - ISSN 1613-0073 2019
Enterprise Systems in Transition Economies : Research Landscape and Framework for Socioeconomic Development / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer // Information Technology for Development. - brak (2017), s. brak. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0268-1102 2017
Exploring Root Problems in Enterprise System Adoption from an Employee Age Perspective : a People-Process-Technology Framework / Ewa SOJA, Piotr SOJA // Information Systems Management. - vol. 34, iss. 4 (2017), s. 333-346. - Bibliogr. - ISSN 1058-0530 2017
Enterprise System Lifecycles in Transition and Less Developed Economies within the European Union / Paulo Rupino da Cunha, Piotr SOJA, Marinos Themistocleous, Miguel Mira da Silva // Information Technology for Development. - vol. 23, iss. 2 (2017), s. 336-366. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0268-1102 2017
Motivations for Enterprise System Adoption in Transition Economies : insights from Poland / Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer // Enterprise Information Systems. - vol. 10, iss. 5 (2016), s. 563-580. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-7575 2016
Reexamining Critical Success Factors for Enterprise System Adoption in Transition Economies : Learning from Polish Adopters / Piotr SOJA // Information Technology for Development. - vol. 22, no. 2 (2016), s. 279-305. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0268-1102 2016
Zarządzanie usługami IT jako determinanta innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw = ITSM as a Determinant of SME Innovativeness / Mariusz GRABOWSKI, Piotr SOJA, Agnieszka ZAJĄC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 281 (2016), s. 46-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_281/04.pdf. - ISSN 2083-8611 2016
Strategic Implementations of Offshore Sourcing in It Services : a Literature Review = Strategiczne zastosowanie delokalizacji usług informatycznych : przegląd literatury / Bartosz Pieczara, Piotr SOJA // Gospodarka, Rynek, Edukacja. - vol. 17, nr 3 (2016), s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ojs.edukacja.wroc.pl/index.php/GRE/article/view/156/163. - ISSN 1509-5576 2016
Investigating Determinants of ICT Implementation and Use in Transition Economies : Learning from Polish Enterprise Systems Practitioners = Determinanty wdrażania technologii informacyjnej w gospodarkach w okresie transformacji : lekcje z praktyki wdrożeń systemów zintegrowanych / Piotr SOJA // Gospodarka, Rynek, Edukacja. - vol. 17, nr 4 (2016), s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ojs.edukacja.wroc.pl/index.php/GRE/article/view/171/174. - ISSN 1509-5576 2016
Determinants of Enterprise System Adoption across the System Lifecycle : Exploring the Role of Economic Development / Piotr SOJA, Marinos Themistocleous, Paulo Rupino da Cunha and Miguel Mira da Silva // Information Systems Management. - vol. 32, iss. 4 (2015), s. 341-363. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1058-0530 2015
ICT in Transition Economies : Narrowing the Research Gap to Developed Countries / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha // Information Technology for Development / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha. - vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies (2015), s. 323-329. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.2015.1028734. - ISSN 0268-1102 2015
A Stakeholder Analysis of Barriers to Enterprise System Adoption : the Case of a Transition Economy / Piotr SOJA // Information Technology and Management. - vol. 16, nr 3 (2015), s. 253-271. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1385-951X 2015
Agile versus Design-based Approach to ERP System Implementation : a Cross-case Study / Jan TRĄBKA, Piotr SOJA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014), s. 305-323. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_20.pdf. - ISSN 2084-5189 2014
Redakcja:
Rok
Information Technology for Development / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer. - London : Taylor & Francis Group, 2019. - vol. 25, iss. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework. - (209 s. ; 171-380) : il. ; 28 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0268-1102 2019
Information Technology for Development / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha. - London : Taylor & Francis Group, 2015. - vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies. - (180 s. ; 323-510) : il. ; 28 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0268-1102 2015
Prace niepublikowane:
Rok
The Role of Pre-implementation Analysis in Agile and Disciplined Approach to ERP Implementation / J. TRĄBKA, P. SOJA // W: Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2014), s. 13-26. - Bibliogr. 2014
The Impact of Economic Development on Difficulties Experienced by Enterprise System Implementation Projects / P. SOJA, G. PALIWODA-PĘKOSZ // W: Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2014), s. 27-45. - Bibliogr. 2014
Inne:
Rok
Are we Ready for an Ageing Workforce? Learning from Difficulties Experienced by Polish Practitioners during Enterprise System Adoption and Use / Ewa SOJA, Piotr SOJA // W: Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies [on-line] / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ. - Wrocław : University of Wrocław, 2016. - S. 29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-64389-62-7. - Pełny tekst: http://ictm2016.edukacja.wroc.pl/docs/Proceedings%20ICTM2016.pdf 2016
Profesor Heinz Roland Weistroffer z wizytą w Katedrze Informatyki i Katedrze Systemów Obliczeniowych / Piotr SOJA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 26. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757 2014
Rok
Soja E., Soja P., Kolkowska E., Kirikova M., (2019), Supporting Active and Healthy Ageing by ICT Solutions : Preliminary Lessons Learned from Polish, Swedish and Latvian Older Adults. [W:] Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Information Systems : Research, Development, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 359), Cham : Springer, s. 48-61.
2019
Information Technology for Development / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer London : Taylor & Francis Group, 2019. - vol. 25, iss. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework. - (209 s. ; 171-380): il.; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - 0268-1102
2019
Roztocki N., Soja P., Weistroffer H., (2019), The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-Dimensional Framework, "Information Technology for Development", vol. 25, no. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework, s. 171-183; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.2019.1596654
2019
Soja E., Soja P., (2019), Exploring Determinants of Enterprise System Adoption Success in Light of an Ageing Workforce. [W:] Themistocleous M., da Cunha (red.), European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (Lecture Notes in Business Information Processing; 341), Cham : Springer, s. 419-432.
2019
Kirikova M., Kolkowska E., Soja P., Soja E., Muceniece A., (2019), Addressing Complexity of Contexts of IT Solutions for Older Adults, "CEUR Workshop Proceedings", vol. 2443, s. 51-61; http://ceur-ws.org/Vol-2443/paper05.pdf
2019
Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P. (red.), (2018), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies: Innovation Capability for Socioeconomic Development: Proceedings, [on-line], Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 356 s.
2018
Kolkowska E., Soja E., Soja P., (2018), ICT for Active and Healthy Ageing: Comparing Value-based Objectives between Polish and Swedish Young Adults. [W:] Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P. (red.), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings, Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, s. 39-49.
2018
Kolkowska E., Soja E., Soja P., (2018), Implementation of ICT for Active and Healthy Ageing : Comparing Value-based Objectives between Polish and Swedish Seniors. [W:] Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Information Systems : Research, Development, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 333), Cham : Springer, s. 161-173.
2018
Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., Sonntag R. (red.), (2017), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies: Innovations for Human Development in Transition Economies: Proceedings, [on-line], Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 479 s.
2017
Roztocki N., Soja P., Weistroffer H., (2017), Enterprise Systems in Transition Economies : Research Landscape and Framework for Socioeconomic Development, "Information Technology for Development", brak, s. brak.
2017
Soja E., Soja P., (2017), Exploring Root Problems in Enterprise System Adoption from an Employee Age Perspective : a People-Process-Technology Framework, "Information Systems Management", vol. 34, iss. 4, s. 333-346.
2017
Rupino da Cunha P., Soja P., Themistocleous M., Mira da Silva M., (2017), Enterprise System Lifecycles in Transition and Less Developed Economies within the European Union, "Information Technology for Development", vol. 23, iss. 2, s. 336-366.
2017
Soja E., Soja P., (2017), Investigating Enterprise System Adoption Failure Factors from an Employee Age Perspective. [W:] Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Information Systems : Research, Development, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 300), Cham : Springer, s. 124-135.
2017
Soja P., (2017), Towards Better Understanding of ICT Acceptance by Older Workers : Learning from Polish Enterprise System Practitioners. [W:] Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., Sonntag R. (red.), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line], Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, s. 178-188.
2017
Soja E., Soja P., (2017), Enterprise System Acceptance by Older Workers : a Preliminary Literature Review. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 215-224.
2017
Soja P., Weistroffer H., (2016), Motivations for Enterprise System Adoption in Transition Economies : insights from Poland, "Enterprise Information Systems", vol. 10, iss. 5, s. 563-580.
2016
Soja E., Soja P., Paliwoda-Pękosz G., (2016), Solving Problems During an Enterprise System Adoption : Does Employees' Age Matter?. [W:] Wrycza S. (red.), Information Systems : Development, Research, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 264), Cham : Springer International Publishing, s. 131-143.
2016
Soja P., (2016), Reexamining Critical Success Factors for Enterprise System Adoption in Transition Economies : Learning from Polish Adopters, "Information Technology for Development", vol. 22, no. 2, s. 279-305.
2016
Grabowski M., Soja P., Zając A., (2016), Zarządzanie usługami IT jako determinanta innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 281, s. 46-56; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_281/04.pdf
2016
Soja E., Soja P., (2016), Are we Ready for an Ageing Workforce? Learning from Difficulties Experienced by Polish Practitioners during Enterprise System Adoption and Use. [W:] Kowal J., Lindskog H., Soja P., Sonntag R., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies [on-line], Wrocław : University of Wrocław, s. 29.
2016
Soja E., Soja P., (2016), Towards Understanding the Role of Employee Age in ICT Adoption : Learning from Barrier Perceptions of Enterprise System Practitioners. [W:] Themistocleous M., Morabito V., Ghoneim A. (red.), Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS) [on-line], Krakow : EMCIS, s. [197]-[209].
2016
Pieczara B., Soja P., (2016), Strategic Implementations of Offshore Sourcing in It Services : a Literature Review, "Gospodarka, Rynek, Edukacja", vol. 17, nr 3, s. 13-21; http://ojs.edukacja.wroc.pl/index.php/GRE/article/view/156/163
2016
Soja E., Soja P., (2016), Exploring the Role of Employee Age in Improving ICT Adoption Projects : Lessons Learned from Enterprise System Practitioners. [W:] 22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016), Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), s. 1-10.
2016
Kowal J., Lindskog H., Soja P., Sonntag R., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G. (red.), (2016), Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016): Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies, [on-line], Wrocław : University of Wrocław, 314 s.
2016
Soja P., (2016), Investigating Determinants of ICT Implementation and Use in Transition Economies : Learning from Polish Enterprise Systems Practitioners, "Gospodarka, Rynek, Edukacja", vol. 17, nr 4, s. 33-39; http://ojs.edukacja.wroc.pl/index.php/GRE/article/view/171/174
2016
Trąbka J., Soja P., (2015), A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 423-435.
2015
Soja P., Themistocleous M., Rupino da Cunha P., Mira da Silva M., (2015), Determinants of Enterprise System Adoption across the System Lifecycle : Exploring the Role of Economic Development, "Information Systems Management", vol. 32, iss. 4, s. 341-363.
2015
Paliwoda-Pękosz G., Soja P., (2015), Solutions to Problems Occurring over the Enterprise System Adoption Lifecycle : a Preliminary Study. [W:] 21th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2015), Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), s. 1-12.
2015
Roztocki N., Soja P., Weistroffer H., (2015), Enterprise Systems in Transition Economies : an Initial Literature Review. [W:] 21th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2015), Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), s. 1-12.
2015
Soja P., Rupino da Cunha P., (2015), ICT in Transition Economies : Narrowing the Research Gap to Developed Countries, "Information Technology for Development", vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies, s. 323-329; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.2015.1028734
2015
Soja E., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., (2015), Perception of Difficulties During Enterprise System Adoption and Use : the Role of Employees Age. [W:] Proceedings of the 10th International Conference Accounting and Management Information Systems AMIS 2015 (Proceedings of the International Conference "Accounting and Management Information Systems"), Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies, s. 50-65.
2015
Kowal J., Lindskog H., Soja P., Sonntag R. (red.), (2015), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015: Socio-economic Sciences and Challenges of Modern Technology and Planetary Communication, [Dokument elektroniczny], Wrocław : University of Wrocław, 148 s.
2015
Soja P., (2015), A Stakeholder Analysis of Barriers to Enterprise System Adoption : the Case of a Transition Economy, "Information Technology and Management", vol. 16, nr 3, s. 253-271.
2015
Information Technology for Development / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha London : Taylor & Francis Group, 2015. - vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies. - (180 s. ; 323-510): il.; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - 0268-1102
2015
Soja E., Soja P., (2015), Overcoming Difficulties in ICT Use by the Elderly. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 413-422.
2015
Soja P., Paliwoda-Pękosz G., (2015), Impediments to Enterprise System Implementation Across the System Lifecycle : Understanding the Role of Country Economic Development. [W:] Sedera D., Gronau N., Sumner M. (red.), Enterprise Systems. Strategic, Organizational, and Technological Dimensions (Lecture Notes in Business Information Processing; Vol. 198), Cham : Springer International Publishing, s. 68-84.
2015
Soja E., Soja P., (2015), The Role of Information and Communication Technology in Ageing Societies. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 601-614.
2015
Soja P., (2015), Determinants of ICT Implementation and Use in Transition Economies. [W:] Kowal J., Lindskog H., Soja P., Sonntag R. (red.), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 : Socio-economic Sciences and Challenges of Modern Technology and Planetary Communication [Dokument elektroniczny], Wrocław : University of Wrocław, s. 47-55.
2015
Trąbka J., Soja P., (2014), The Role of Pre-implementation Analysis in Agile and Disciplined Approach to ERP Implementation. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, s. 13-26.
2014
Soja P., Paliwoda-Pękosz G., (2014), The Impact of Economic Development on Difficulties Experienced by Enterprise System Implementation Projects. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, s. 27-45.
2014
Soja P., (2014), Profesor Heinz Roland Weistroffer z wizytą w Katedrze Informatyki i Katedrze Systemów Obliczeniowych, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 26; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
2014
Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A., (2014), Management Information Systems, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 245 s.
2014
Trąbka J., Soja P., (2014), Agile versus Design-based Approach to ERP System Implementation : a Cross-case Study, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 3, cz. 2, s. 305-323; http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_20.pdf
2014
Paliwoda-Pękosz G., Soja P., (2014), Modeling Enterprise System Adoption : an Ontology-based Approach. [W:] Smart Sustainability : The Information Systems Opportunity. Vol. 1, New York : Curran Associates, Inc., s. 893-905.
2014
Książki:
Rok
Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P. (red.), (2018), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies: Innovation Capability for Socioeconomic Development: Proceedings, [on-line], Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 356 s. 2018
Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., Sonntag R. (red.), (2017), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies: Innovations for Human Development in Transition Economies: Proceedings, [on-line], Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, 479 s. 2017
Kowal J., Lindskog H., Soja P., Sonntag R., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G. (red.), (2016), Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016): Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies, [on-line], Wrocław : University of Wrocław, 314 s. 2016
Kowal J., Lindskog H., Soja P., Sonntag R. (red.), (2015), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015: Socio-economic Sciences and Challenges of Modern Technology and Planetary Communication, [Dokument elektroniczny], Wrocław : University of Wrocław, 148 s. 2015
Grabowski M., Soja P., Tadeusiewicz R., Trąbka J., Zając A., (2014), Management Information Systems, [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Lumina, 245 s. 2014
Rozdziały:
Rok
Soja E., Soja P., Kolkowska E., Kirikova M., (2019), Supporting Active and Healthy Ageing by ICT Solutions : Preliminary Lessons Learned from Polish, Swedish and Latvian Older Adults. [W:] Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Information Systems : Research, Development, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 359), Cham : Springer, s. 48-61. 2019
Soja E., Soja P., (2019), Exploring Determinants of Enterprise System Adoption Success in Light of an Ageing Workforce. [W:] Themistocleous M., da Cunha (red.), European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (Lecture Notes in Business Information Processing; 341), Cham : Springer, s. 419-432. 2019
Kolkowska E., Soja E., Soja P., (2018), ICT for Active and Healthy Ageing: Comparing Value-based Objectives between Polish and Swedish Young Adults. [W:] Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P. (red.), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovation Capability for Socioeconomic Development : Proceedings, Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, s. 39-49. 2018
Kolkowska E., Soja E., Soja P., (2018), Implementation of ICT for Active and Healthy Ageing : Comparing Value-based Objectives between Polish and Swedish Seniors. [W:] Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Information Systems : Research, Development, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 333), Cham : Springer, s. 161-173. 2018
Soja E., Soja P., (2017), Investigating Enterprise System Adoption Failure Factors from an Employee Age Perspective. [W:] Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Information Systems : Research, Development, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 300), Cham : Springer, s. 124-135. 2017
Soja P., (2017), Towards Better Understanding of ICT Acceptance by Older Workers : Learning from Polish Enterprise System Practitioners. [W:] Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., Sonntag R. (red.), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line], Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, s. 178-188. 2017
Soja E., Soja P., (2017), Enterprise System Acceptance by Older Workers : a Preliminary Literature Review. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 215-224. 2017
Soja E., Soja P., Paliwoda-Pękosz G., (2016), Solving Problems During an Enterprise System Adoption : Does Employees' Age Matter?. [W:] Wrycza S. (red.), Information Systems : Development, Research, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 264), Cham : Springer International Publishing, s. 131-143. 2016
Soja E., Soja P., (2016), Towards Understanding the Role of Employee Age in ICT Adoption : Learning from Barrier Perceptions of Enterprise System Practitioners. [W:] Themistocleous M., Morabito V., Ghoneim A. (red.), Online Proceedings of the 13th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS) [on-line], Krakow : EMCIS, s. [197]-[209]. 2016
Soja E., Soja P., (2016), Exploring the Role of Employee Age in Improving ICT Adoption Projects : Lessons Learned from Enterprise System Practitioners. [W:] 22th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2016), Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), s. 1-10. 2016
Trąbka J., Soja P., (2015), A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 423-435. 2015
Paliwoda-Pękosz G., Soja P., (2015), Solutions to Problems Occurring over the Enterprise System Adoption Lifecycle : a Preliminary Study. [W:] 21th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2015), Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), s. 1-12. 2015
Roztocki N., Soja P., Weistroffer H., (2015), Enterprise Systems in Transition Economies : an Initial Literature Review. [W:] 21th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2015), Chicago : AIS Electronic Library (AISeL), s. 1-12. 2015
Soja E., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., (2015), Perception of Difficulties During Enterprise System Adoption and Use : the Role of Employees Age. [W:] Proceedings of the 10th International Conference Accounting and Management Information Systems AMIS 2015 (Proceedings of the International Conference "Accounting and Management Information Systems"), Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies, s. 50-65. 2015
Soja E., Soja P., (2015), Overcoming Difficulties in ICT Use by the Elderly. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 413-422. 2015
Soja P., Paliwoda-Pękosz G., (2015), Impediments to Enterprise System Implementation Across the System Lifecycle : Understanding the Role of Country Economic Development. [W:] Sedera D., Gronau N., Sumner M. (red.), Enterprise Systems. Strategic, Organizational, and Technological Dimensions (Lecture Notes in Business Information Processing; Vol. 198), Cham : Springer International Publishing, s. 68-84. 2015
Soja E., Soja P., (2015), The Role of Information and Communication Technology in Ageing Societies. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 601-614. 2015
Soja P., (2015), Determinants of ICT Implementation and Use in Transition Economies. [W:] Kowal J., Lindskog H., Soja P., Sonntag R. (red.), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 : Socio-economic Sciences and Challenges of Modern Technology and Planetary Communication [Dokument elektroniczny], Wrocław : University of Wrocław, s. 47-55. 2015
Paliwoda-Pękosz G., Soja P., (2014), Modeling Enterprise System Adoption : an Ontology-based Approach. [W:] Smart Sustainability : The Information Systems Opportunity. Vol. 1, New York : Curran Associates, Inc., s. 893-905. 2014
Artykuły:
Rok
Roztocki N., Soja P., Weistroffer H., (2019), The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-Dimensional Framework, "Information Technology for Development", vol. 25, no. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework, s. 171-183; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.2019.1596654 2019
Kirikova M., Kolkowska E., Soja P., Soja E., Muceniece A., (2019), Addressing Complexity of Contexts of IT Solutions for Older Adults, "CEUR Workshop Proceedings", vol. 2443, s. 51-61; http://ceur-ws.org/Vol-2443/paper05.pdf 2019
Roztocki N., Soja P., Weistroffer H., (2017), Enterprise Systems in Transition Economies : Research Landscape and Framework for Socioeconomic Development, "Information Technology for Development", brak, s. brak. 2017
Soja E., Soja P., (2017), Exploring Root Problems in Enterprise System Adoption from an Employee Age Perspective : a People-Process-Technology Framework, "Information Systems Management", vol. 34, iss. 4, s. 333-346. 2017
Rupino da Cunha P., Soja P., Themistocleous M., Mira da Silva M., (2017), Enterprise System Lifecycles in Transition and Less Developed Economies within the European Union, "Information Technology for Development", vol. 23, iss. 2, s. 336-366. 2017
Soja P., Weistroffer H., (2016), Motivations for Enterprise System Adoption in Transition Economies : insights from Poland, "Enterprise Information Systems", vol. 10, iss. 5, s. 563-580. 2016
Soja P., (2016), Reexamining Critical Success Factors for Enterprise System Adoption in Transition Economies : Learning from Polish Adopters, "Information Technology for Development", vol. 22, no. 2, s. 279-305. 2016
Grabowski M., Soja P., Zając A., (2016), Zarządzanie usługami IT jako determinanta innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 281, s. 46-56; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_281/04.pdf 2016
Pieczara B., Soja P., (2016), Strategic Implementations of Offshore Sourcing in It Services : a Literature Review, "Gospodarka, Rynek, Edukacja", vol. 17, nr 3, s. 13-21; http://ojs.edukacja.wroc.pl/index.php/GRE/article/view/156/163 2016
Soja P., (2016), Investigating Determinants of ICT Implementation and Use in Transition Economies : Learning from Polish Enterprise Systems Practitioners, "Gospodarka, Rynek, Edukacja", vol. 17, nr 4, s. 33-39; http://ojs.edukacja.wroc.pl/index.php/GRE/article/view/171/174 2016
Soja P., Themistocleous M., Rupino da Cunha P., Mira da Silva M., (2015), Determinants of Enterprise System Adoption across the System Lifecycle : Exploring the Role of Economic Development, "Information Systems Management", vol. 32, iss. 4, s. 341-363. 2015
Soja P., Rupino da Cunha P., (2015), ICT in Transition Economies : Narrowing the Research Gap to Developed Countries, "Information Technology for Development", vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies, s. 323-329; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02681102.2015.1028734 2015
Soja P., (2015), A Stakeholder Analysis of Barriers to Enterprise System Adoption : the Case of a Transition Economy, "Information Technology and Management", vol. 16, nr 3, s. 253-271. 2015
Trąbka J., Soja P., (2014), Agile versus Design-based Approach to ERP System Implementation : a Cross-case Study, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 3, cz. 2, s. 305-323; http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_20.pdf 2014
Redakcja:
Rok
Information Technology for Development / Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer London : Taylor & Francis Group, 2019. - vol. 25, iss. 2, spec. iss. The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework. - (209 s. ; 171-380): il.; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - 0268-1102 2019
Information Technology for Development / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha London : Taylor & Francis Group, 2015. - vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies. - (180 s. ; 323-510): il.; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - 0268-1102 2015
Prace niepublikowane:
Rok
Trąbka J., Soja P., (2014), The Role of Pre-implementation Analysis in Agile and Disciplined Approach to ERP Implementation. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, s. 13-26. 2014
Soja P., Paliwoda-Pękosz G., (2014), The Impact of Economic Development on Difficulties Experienced by Enterprise System Implementation Projects. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, s. 27-45. 2014
Inne:
Rok
Soja E., Soja P., (2016), Are we Ready for an Ageing Workforce? Learning from Difficulties Experienced by Polish Practitioners during Enterprise System Adoption and Use. [W:] Kowal J., Lindskog H., Soja P., Sonntag R., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies [on-line], Wrocław : University of Wrocław, s. 29. 2016
Soja P., (2014), Profesor Heinz Roland Weistroffer z wizytą w Katedrze Informatyki i Katedrze Systemów Obliczeniowych, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 26; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small 2014