Soja Ewa ORCID

Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki