Kurysia Bogusław

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,

Rok
Powstanie i rozwój społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech = Rise and Evolution of the Social Market Economy in Germany / Bogusław Kurysia // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 402-410. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
2013
Rozdziały:
Rok
Powstanie i rozwój społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech = Rise and Evolution of the Social Market Economy in Germany / Bogusław Kurysia // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - S. 402-410. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4 2013
Rok
Kurysia B., (2013), Powstanie i rozwój społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 402-410.
2013
Rozdziały:
Rok
Kurysia B., (2013), Powstanie i rozwój społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 402-410. 2013