Strycharz Jan

Jednostka Międzywydziałowa,

Rok
Instytucje nieformalne od strony psychologii poznania i podejmowania decyzji = Informal Institutions from the Point of View of Cognitive Psychology and the Decision-making Science / Jan STRYCHARZ // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - Nr 2-3(24-25) (2013), s. 116-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP24-25/zp-2425-10.pdf. - ISSN 1898-3529
2013
Społeczny wymiar innowacji = Social Dimension of Innovation / Andrzej BUKOWSKI, Seweryn Rudnicki, Jan STRYCHARZ // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - 2(20) (2012), s. 13-23. - Summ., Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-2_20.pdf. - ISSN 1898-3529
2012
Artykuły:
Rok
Instytucje nieformalne od strony psychologii poznania i podejmowania decyzji = Informal Institutions from the Point of View of Cognitive Psychology and the Decision-making Science / Jan STRYCHARZ // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - Nr 2-3(24-25) (2013), s. 116-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP24-25/zp-2425-10.pdf. - ISSN 1898-3529 2013
Społeczny wymiar innowacji = Social Dimension of Innovation / Andrzej BUKOWSKI, Seweryn Rudnicki, Jan STRYCHARZ // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - 2(20) (2012), s. 13-23. - Summ., Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-2_20.pdf. - ISSN 1898-3529 2012
Rok
Strycharz J., (2013), Instytucje nieformalne od strony psychologii poznania i podejmowania decyzji, "Zarządzanie Publiczne", Nr 2-3(24-25), s. 116-126; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP24-25/zp-2425-10.pdf
2013
Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J., (2012), Społeczny wymiar innowacji, "Zarządzanie Publiczne", 2(20), s. 13-23; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-2_20.pdf
2012
Artykuły:
Rok
Strycharz J., (2013), Instytucje nieformalne od strony psychologii poznania i podejmowania decyzji, "Zarządzanie Publiczne", Nr 2-3(24-25), s. 116-126; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP24-25/zp-2425-10.pdf 2013
Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J., (2012), Społeczny wymiar innowacji, "Zarządzanie Publiczne", 2(20), s. 13-23; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-2_20.pdf 2012