Regucka-Pawlina Jolanta ORCID

Studium Języków Obcych

Rok
Polsko-amerykański projekt: Economics 70 Immersion Experience in Applied Economics and Policy - druga edycja / Joanna REGUCKA-PAWLINA ; współpr. Małgorzata HELD // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 72-73. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
2017
How to Change University Classes Into Effective Real-Life Professional Communication - Using Examples from General Business English and English for Tourism Classes Level B1 and B2 / Jolanta REGUCKA-PAWLINA // W: Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 97-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3
2015
LCCI English for Tourism Level 2 - Key to Success / Jolanta REGUCKA-PAWLINA // W: External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA. - Cracow : University of Economics Press, 2012. - S. 42-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-605-2
2012
Rozdziały:
Rok
How to Change University Classes Into Effective Real-Life Professional Communication - Using Examples from General Business English and English for Tourism Classes Level B1 and B2 / Jolanta REGUCKA-PAWLINA // W: Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych / red. Monika SREBRO, Elżbieta TYPEK, Lidia ZIELIŃSKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 97-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-12-6 ; 978-83-65173-13-3 2015
LCCI English for Tourism Level 2 - Key to Success / Jolanta REGUCKA-PAWLINA // W: External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century / ed. by Wit GÓRSKI and Lidia ZIELIŃSKA. - Cracow : University of Economics Press, 2012. - S. 42-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-605-2 2012
Inne:
Rok
Polsko-amerykański projekt: Economics 70 Immersion Experience in Applied Economics and Policy - druga edycja / Joanna REGUCKA-PAWLINA ; współpr. Małgorzata HELD // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 72-73. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757 2017
Rok
Regucka-Pawlina J., (2017), Polsko-amerykański projekt: Economics 70 Immersion Experience in Applied Economics and Policy - druga edycja, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 72-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
2017
Regucka-Pawlina J., (2015), How to Change University Classes Into Effective Real-Life Professional Communication - Using Examples from General Business English and English for Tourism Classes Level B1 and B2. [W:] Srebro M., Typek E., Zielińska L. (red.), Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-110.
2015
Regucka-Pawlina J., (2012), LCCI English for Tourism Level 2 - Key to Success. [W:] Górski W., Zielińska L. (red.), External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century, Cracow : University of Economics Press, s. 42-49.
2012
Rozdziały:
Rok
Regucka-Pawlina J., (2015), How to Change University Classes Into Effective Real-Life Professional Communication - Using Examples from General Business English and English for Tourism Classes Level B1 and B2. [W:] Srebro M., Typek E., Zielińska L. (red.), Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-110. 2015
Regucka-Pawlina J., (2012), LCCI English for Tourism Level 2 - Key to Success. [W:] Górski W., Zielińska L. (red.), External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ : an Answer to New Trends in the 21st Century, Cracow : University of Economics Press, s. 42-49. 2012
Inne:
Rok
Regucka-Pawlina J., (2017), Polsko-amerykański projekt: Economics 70 Immersion Experience in Applied Economics and Policy - druga edycja, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 72-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71 2017