Broda-Pör Halina

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego,

Rok
Koszty pracy przedsiębiorstwa handlowego = Operating Costs of a Commercial Enterprise / Halina BRODA-PÖR, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 213-232. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1977
Niektóre metody analizy kosztów oraz ich zastosowanie w przedsiębiorstwach handlowych = Some Methods of Costs Analysis and their Application in Trade Enterprises / Halina BRODA-PÖR, Halina ROLKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973), s. 123-140. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
1973
Artykuły:
Rok
Koszty pracy przedsiębiorstwa handlowego = Operating Costs of a Commercial Enterprise / Halina BRODA-PÖR, Halina SOCZÓWKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 213-232. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1977
Niektóre metody analizy kosztów oraz ich zastosowanie w przedsiębiorstwach handlowych = Some Methods of Costs Analysis and their Application in Trade Enterprises / Halina BRODA-PÖR, Halina ROLKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973), s. 123-140. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125 1973
Rok
Broda-Pör H., Soczówka H., (1977), Koszty pracy przedsiębiorstwa handlowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 213-232.
1977
Broda-Pör H., Rolka H., (1973), Niektóre metody analizy kosztów oraz ich zastosowanie w przedsiębiorstwach handlowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 60, s. 123-140.
1973
Artykuły:
Rok
Broda-Pör H., Soczówka H., (1977), Koszty pracy przedsiębiorstwa handlowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 213-232. 1977
Broda-Pör H., Rolka H., (1973), Niektóre metody analizy kosztów oraz ich zastosowanie w przedsiębiorstwach handlowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 60, s. 123-140. 1973