Prusak Anna ORCID

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Procesowego