Davydenko Olga

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich,

Rok
Sytuacja ludności rosyjskojęzycznej współczesnego Kazachstanu na tle przemian demograficznych końca XX i początku XXI wieku = The Situation of the Russian-speaking Population in Modern Kazakhstan in the Light of Demographic Transformation at the Turn of the Twenty-first Century / Olga DAVYDENKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 21-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2011
Układy klanowe w Kazachstanie w XX-XXI wieku - fragmentaryzacja i rekompozycja / Olga DAVYDENKO // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 151-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3
2010
Rozdziały:
Rok
Układy klanowe w Kazachstanie w XX-XXI wieku - fragmentaryzacja i rekompozycja / Olga DAVYDENKO // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 151-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3 2010
Artykuły:
Rok
Sytuacja ludności rosyjskojęzycznej współczesnego Kazachstanu na tle przemian demograficznych końca XX i początku XXI wieku = The Situation of the Russian-speaking Population in Modern Kazakhstan in the Light of Demographic Transformation at the Turn of the Twenty-first Century / Olga DAVYDENKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 21-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2011
Rok
Davydenko O., (2011), Sytuacja ludności rosyjskojęzycznej współczesnego Kazachstanu na tle przemian demograficznych końca XX i początku XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 21-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191841
2011
Davydenko O., (2010), Układy klanowe w Kazachstanie w XX-XXI wieku - fragmentaryzacja i rekompozycja. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 151-164.
2010
Rozdziały:
Rok
Davydenko O., (2010), Układy klanowe w Kazachstanie w XX-XXI wieku - fragmentaryzacja i rekompozycja. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 151-164. 2010
Artykuły:
Rok
Davydenko O., (2011), Sytuacja ludności rosyjskojęzycznej współczesnego Kazachstanu na tle przemian demograficznych końca XX i początku XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 21-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191841 2011