Jakubiak Wiktoria

Jednostka Międzywydziałowa,

Rok
Niektóre problemy kształcenia kadr informatyki / Wiktoria JAKUBIAK // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 117-123
1978
Rozdziały:
Rok
Niektóre problemy kształcenia kadr informatyki / Wiktoria JAKUBIAK // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 117-123 1978
Rok
Jakubiak W., (1978), Niektóre problemy kształcenia kadr informatyki. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 117-123.
1978
Rozdziały:
Rok
Jakubiak W., (1978), Niektóre problemy kształcenia kadr informatyki. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 117-123. 1978