Rejduch Julian

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

Rok
Podstawy polityki ekonomicznej / Julian REJDUCH // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 9-30. - ISBN 83-87239-89-5
1999
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Julian REJDUCH // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 328-340. - ISBN 83-87239-89-5
1999
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = The Scientific, Didactic and Organizational Achievements Professor Antoni Fajferek : a Tribute on His 80th Birthday Anniversary / Julian REJDUCH, Zygmuntt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997 (1998), s. 23-26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
1998
Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997), s. 5-8. - ISSN 0208-7944
1997
Podstawy polityki ekonomicznej / Julian REJDUCH // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 7-27
1992
System gospodarki terenowej : zarys problemu = System of Local Economy-Outline of Problem / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 19-29. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1989
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30
1985
Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast = Directions of Settlement Control in the South-Eastern Microregion and the growth of Small Urban Areas / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 111-128. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1985
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Małgorzata BIEDA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 68-81. - Bibliogr.
1984
Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym / Julian REJDUCH // Gospodarka Planowa. - R. 39, 5 (457) (1984), s. 211-215. - ISSN 0017-2421
1984
Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego) / Helena Zielińska ; Promotor: Julian REJDUCH. - Kraków, 1984. - VII, 283 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [154] k. - Bibliogr.
1984
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL) / Antoni FAJFEREK, Juliusz Jasieński, Stefan Kawecki, Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981), s. 59-66. - ISSN 0079-578X
1981
Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW = On the Complex Development of the Upper Course of the Vistula in the Light of the Socio-economic and Spatial Development of MPW / Julian REJDUCH // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 360-361. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
1981
Polityka cen / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 129-138
1980
Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu / Stanisława Barbara Kuźnia ; Promotor: Julian REJDUCH. - Kraków, 1980. - VII k., 199 k. : il. ; 30 cm + załącznik 30 k. - Bibliogr.
1980
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218
1980
Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły = Space Problem in the Programme of Making Upper Vistula Productive / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 1/73 (1980), s. 63-75. - ISSN 0079-578X
1980
Polityka inwestycyjna i budownictwa / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 76-107
1980
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 219-230. - Bibliogr.
1980
Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły / Julian REJDUCH // Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. - R. 29, nr 11 (1979), s. 24-29. - ISSN 0539-7162
1979
Polska Południowo-Wschodnia : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka / Julian REJDUCH. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. - 329, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : mapki, wykr. ; 22 cm. - Bibliogr.
1978
Polityka inwestycyjna i budownictwa / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 141-180
1977
Polityka cen / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 131-140
1977
Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki / Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 9-23. - ISSN 0208-7944
1977
Spółdzielczość pracy w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu krakowskiego = Co-Operatives in Social-Economic Development of Cracovian Region / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975), s. 35-43. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
1975
Polityka cen / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 131-140
1975
Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne Makroregionu Południowo-Wschodniego = Selected Socio-Economical Problems of South-Eastern Macroregion / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 4/56 (1975), s. 26-35. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
1975
Polityka inwestycyjna i budownictwa / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 141-180
1975
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu krakowskiego / Julian REJDUCH. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 227 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
1975
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK ; współpr.: Julian REJDUCH, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm
1973
Wybrane ekonomiczne i organizacyjne problemy reformy budownictwa ogólnego / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 4/44 (1972), s. 25-32. - ISSN 0079-578X
1972
Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego) / Julian Rejduch ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1966. - IV k., 246 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1966
Niektóre problemy planowania regionalnego / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 3-27. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1960
Książki:
Rok
Polska Południowo-Wschodnia : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka / Julian REJDUCH. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. - 329, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : mapki, wykr. ; 22 cm. - Bibliogr. 1978
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu krakowskiego / Julian REJDUCH. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 227 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. 1975
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK ; współpr.: Julian REJDUCH, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm 1973
Rozdziały:
Rok
Podstawy polityki ekonomicznej / Julian REJDUCH // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 9-30. - ISBN 83-87239-89-5 1999
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Julian REJDUCH // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 328-340. - ISBN 83-87239-89-5 1999
Podstawy polityki ekonomicznej / Julian REJDUCH // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 7-27 1992
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30 1985
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Małgorzata BIEDA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 68-81. - Bibliogr. 1984
Polityka cen / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 129-138 1980
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218 1980
Polityka inwestycyjna i budownictwa / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 76-107 1980
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 219-230. - Bibliogr. 1980
Polityka inwestycyjna i budownictwa / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 141-180 1977
Polityka cen / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 131-140 1977
Polityka cen / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 131-140 1975
Polityka inwestycyjna i budownictwa / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 141-180 1975
Artykuły:
Rok
Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997), s. 5-8. - ISSN 0208-7944 1997
System gospodarki terenowej : zarys problemu = System of Local Economy-Outline of Problem / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 19-29. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1989
Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast = Directions of Settlement Control in the South-Eastern Microregion and the growth of Small Urban Areas / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 111-128. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1985
Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym / Julian REJDUCH // Gospodarka Planowa. - R. 39, 5 (457) (1984), s. 211-215. - ISSN 0017-2421 1984
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL) / Antoni FAJFEREK, Juliusz Jasieński, Stefan Kawecki, Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981), s. 59-66. - ISSN 0079-578X 1981
Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły = Space Problem in the Programme of Making Upper Vistula Productive / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 1/73 (1980), s. 63-75. - ISSN 0079-578X 1980
Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły / Julian REJDUCH // Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. - R. 29, nr 11 (1979), s. 24-29. - ISSN 0539-7162 1979
Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki / Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 9-23. - ISSN 0208-7944 1977
Spółdzielczość pracy w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu krakowskiego = Co-Operatives in Social-Economic Development of Cracovian Region / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975), s. 35-43. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X 1975
Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne Makroregionu Południowo-Wschodniego = Selected Socio-Economical Problems of South-Eastern Macroregion / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 4/56 (1975), s. 26-35. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X 1975
Wybrane ekonomiczne i organizacyjne problemy reformy budownictwa ogólnego / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 4/44 (1972), s. 25-32. - ISSN 0079-578X 1972
Niektóre problemy planowania regionalnego / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 3-27. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125 1960
Doktoraty:
Rok
Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego) / Helena Zielińska ; Promotor: Julian REJDUCH. - Kraków, 1984. - VII, 283 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [154] k. - Bibliogr. 1984
Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu / Stanisława Barbara Kuźnia ; Promotor: Julian REJDUCH. - Kraków, 1980. - VII k., 199 k. : il. ; 30 cm + załącznik 30 k. - Bibliogr. 1980
Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego) / Julian Rejduch ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1966. - IV k., 246 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1966
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = The Scientific, Didactic and Organizational Achievements Professor Antoni Fajferek : a Tribute on His 80th Birthday Anniversary / Julian REJDUCH, Zygmuntt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997 (1998), s. 23-26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X 1998
Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW = On the Complex Development of the Upper Course of the Vistula in the Light of the Socio-economic and Spatial Development of MPW / Julian REJDUCH // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 360-361. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X 1981
Rok
Rejduch J., (1999), Podstawy polityki ekonomicznej. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 9-30.
1999
Rejduch J., (1999), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 328-340.
1999
Rejduch J., Szymla Z., (1998), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 23-26.
1998
Rejduch J., (1997), Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 5-8.
1997
Rejduch J., (1992), Podstawy polityki ekonomicznej. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-27.
1992
Rejduch J., (1989), System gospodarki terenowej : zarys problemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 19-29.
1989
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30.
1985
Rejduch J., (1985), Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 111-128.
1985
Bieda M., Rejduch J., (1984), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68-81.
1984
Rejduch J., (1984), Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym, "Gospodarka Planowa", R. 39, 5 (457), s. 211-215.
1984
Zielińska H., (1984), Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego), Prom. Rejduch J., Kraków : , VII, 283 k.
1984
Fajferek A., Jasieński J., Kawecki S., Rejduch J., (1981), Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL), "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 1/81, s. 59-66.
1981
Rejduch J., (1981), Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 360-361.
1981
Rejduch J., (1980), Polityka cen. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-138.
1980
Kuźnia S., (1980), Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu, Prom. Rejduch J., Kraków : , VII k., 199 k.
1980
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218.
1980
Rejduch J., (1980), Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły, "Problemy Ekonomiczne", R. 19, nr 1/73, s. 63-75.
1980
Rejduch J., (1980), Polityka inwestycyjna i budownictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 76-107.
1980
Rejduch J., (1980), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 219-230.
1980
Rejduch J., (1979), Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły, "Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich", R. 29, nr 11, s. 24-29.
1979
Rejduch J., (1978), Polska Południowo-Wschodnia: społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 329, [1] s., [2] k. tabl. złoż.
1978
Rejduch J., (1977), Polityka inwestycyjna i budownictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 141-180.
1977
Rejduch J., (1977), Polityka cen. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-140.
1977
Kruczała J., Rejduch J., (1977), Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 9-23.
1977
Rejduch J., (1975), Spółdzielczość pracy w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 2/54, s. 35-43.
1975
Rejduch J., (1975), Polityka cen. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-140.
1975
Rejduch J., (1975), Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne Makroregionu Południowo-Wschodniego, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 4/56, s. 26-35.
1975
Rejduch J., (1975), Polityka inwestycyjna i budownictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 141-180.
1975
Rejduch J., (1975), Rozwój społeczno-gospodarczy regionu krakowskiego, Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 227 s.
1975
Fajferek A., Rejduch J., Harańczyk A., Kudłacz T., (1973), Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.
1973
Rejduch J., (1972), Wybrane ekonomiczne i organizacyjne problemy reformy budownictwa ogólnego, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 4/44, s. 25-32.
1972
Rejduch J., (1966), Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , IV k., 246 k.
1966
Rejduch J., (1960), Niektóre problemy planowania regionalnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 3-27.
1960
Książki:
Rok
Rejduch J., (1978), Polska Południowo-Wschodnia: społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 329, [1] s., [2] k. tabl. złoż. 1978
Rejduch J., (1975), Rozwój społeczno-gospodarczy regionu krakowskiego, Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 227 s. 1975
Fajferek A., Rejduch J., Harańczyk A., Kudłacz T., (1973), Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. 1973
Rozdziały:
Rok
Rejduch J., (1999), Podstawy polityki ekonomicznej. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 9-30. 1999
Rejduch J., (1999), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 328-340. 1999
Rejduch J., (1992), Podstawy polityki ekonomicznej. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-27. 1992
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30. 1985
Bieda M., Rejduch J., (1984), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68-81. 1984
Rejduch J., (1980), Polityka cen. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-138. 1980
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218. 1980
Rejduch J., (1980), Polityka inwestycyjna i budownictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 76-107. 1980
Rejduch J., (1980), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 219-230. 1980
Rejduch J., (1977), Polityka inwestycyjna i budownictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 141-180. 1977
Rejduch J., (1977), Polityka cen. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-140. 1977
Rejduch J., (1975), Polityka cen. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131-140. 1975
Rejduch J., (1975), Polityka inwestycyjna i budownictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 141-180. 1975
Artykuły:
Rok
Rejduch J., (1997), Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 5-8. 1997
Rejduch J., (1989), System gospodarki terenowej : zarys problemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 19-29. 1989
Rejduch J., (1985), Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 111-128. 1985
Rejduch J., (1984), Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym, "Gospodarka Planowa", R. 39, 5 (457), s. 211-215. 1984
Fajferek A., Jasieński J., Kawecki S., Rejduch J., (1981), Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL), "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 1/81, s. 59-66. 1981
Rejduch J., (1980), Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły, "Problemy Ekonomiczne", R. 19, nr 1/73, s. 63-75. 1980
Rejduch J., (1979), Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły, "Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich", R. 29, nr 11, s. 24-29. 1979
Kruczała J., Rejduch J., (1977), Działalność Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu na rzecz praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 9-23. 1977
Rejduch J., (1975), Spółdzielczość pracy w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 2/54, s. 35-43. 1975
Rejduch J., (1975), Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne Makroregionu Południowo-Wschodniego, "Problemy Ekonomiczne", R. 14, nr 4/56, s. 26-35. 1975
Rejduch J., (1972), Wybrane ekonomiczne i organizacyjne problemy reformy budownictwa ogólnego, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 4/44, s. 25-32. 1972
Rejduch J., (1960), Niektóre problemy planowania regionalnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 3-27. 1960
Doktoraty:
Rok
Zielińska H., (1984), Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego), Prom. Rejduch J., Kraków : , VII, 283 k. 1984
Kuźnia S., (1980), Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu, Prom. Rejduch J., Kraków : , VII k., 199 k. 1980
Rejduch J., (1966), Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , IV k., 246 k. 1966
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Rejduch J., Szymla Z., (1998), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 23-26. 1998
Rejduch J., (1981), Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 360-361. 1981