Sady Monika ORCID

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego