Celińska Elżbieta

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej,

Rok
Praktyczne aspekty jednostkowego paczkowania przetworów zbożowych metodą objętościową = Practical Aspects or a Unit Package of Dry Goods Preserves with the Use of Volume Method / Elżbieta CELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 111-117. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1981
Przetwory zbożowe / Elżbieta CELIŃSKA // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 74-85
1980
Rozdziały:
Rok
Przetwory zbożowe / Elżbieta CELIŃSKA // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 74-85 1980
Artykuły:
Rok
Praktyczne aspekty jednostkowego paczkowania przetworów zbożowych metodą objętościową = Practical Aspects or a Unit Package of Dry Goods Preserves with the Use of Volume Method / Elżbieta CELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 111-117. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1981
Rok
Celińska E., (1981), Praktyczne aspekty jednostkowego paczkowania przetworów zbożowych metodą objętościową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 111-117.
1981
Celińska E., (1980), Przetwory zbożowe. [W:] Skrzypek M. (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 74-85.
1980
Rozdziały:
Rok
Celińska E., (1980), Przetwory zbożowe. [W:] Skrzypek M. (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 74-85. 1980
Artykuły:
Rok
Celińska E., (1981), Praktyczne aspekty jednostkowego paczkowania przetworów zbożowych metodą objętościową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 111-117. 1981