Cira Katarzyna

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich

Rok
Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne = Audiovisual Media Services Directive 2007/65 and Dilemmas in Its Implementation / Katarzyna CIRA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 37-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2011
Strategie przedsiębiorstw medialnych w świetle teorii fragmentaryzacji i rekompozycji / Katarzyna CIRA // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 131-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3
2010
Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie / Katarzyna CIRA // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 8-9. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
2008
Tabloidyzacja (kompaktyzacja) - szansa czy zagrożenie dla europejskiego rynku prasy codziennej? / Katarzyna CIRA // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 65-74. - ISBN 978-83-7252-345-7
2007
Polska - Partner w Pomocy Rozwojowej / Katarzyna CIRA // Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007), s. 20-21. - ISSN 1689-7757
2007
Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych = The Law on Radio and Television Broadcasting and the European Union Directive "Television Without Frontiers" - A Comparative Analysis in Light of Harmonisation Processes / Katarzyna CIRA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006), s. 81-98. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112689889. - ISSN 0208-7944
2006
Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie / Katarzyna CIRA // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2005), s. 54-70. - Bibliogr.
2005
Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych = Foreign Press Holdings Development Strategies on the Polish Regional Dailies Market / Katarzyna CIRA // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 43, nr 1-2 (161-162) (2000), s. 7-33. - Summ. - ISSN 0555-0025
2000
Rozdziały:
Rok
Strategie przedsiębiorstw medialnych w świetle teorii fragmentaryzacji i rekompozycji / Katarzyna CIRA // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 131-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3 2010
Tabloidyzacja (kompaktyzacja) - szansa czy zagrożenie dla europejskiego rynku prasy codziennej? / Katarzyna CIRA // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 65-74. - ISBN 978-83-7252-345-7 2007
Artykuły:
Rok
Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne = Audiovisual Media Services Directive 2007/65 and Dilemmas in Its Implementation / Katarzyna CIRA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 37-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2011
Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie / Katarzyna CIRA // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 8-9. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757 2008
Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych = The Law on Radio and Television Broadcasting and the European Union Directive "Television Without Frontiers" - A Comparative Analysis in Light of Harmonisation Processes / Katarzyna CIRA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006), s. 81-98. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112689889. - ISSN 0208-7944 2006
Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych = Foreign Press Holdings Development Strategies on the Polish Regional Dailies Market / Katarzyna CIRA // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 43, nr 1-2 (161-162) (2000), s. 7-33. - Summ. - ISSN 0555-0025 2000
Prace niepublikowane:
Rok
Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie / Katarzyna CIRA // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2005), s. 54-70. - Bibliogr. 2005
Inne:
Rok
Polska - Partner w Pomocy Rozwojowej / Katarzyna CIRA // Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007), s. 20-21. - ISSN 1689-7757 2007
Rok
Cira K., (2011), Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 37-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191843
2011
Cira K., (2010), Strategie przedsiębiorstw medialnych w świetle teorii fragmentaryzacji i rekompozycji. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 131-135.
2010
Cira K., (2008), Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 8-9; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
2008
Cira K., (2007), Tabloidyzacja (kompaktyzacja) - szansa czy zagrożenie dla europejskiego rynku prasy codziennej?. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 65-74.
2007
Cira K., (2007), Polska - Partner w Pomocy Rozwojowej, "Kurier UEK", nr 8 (16), s. 20-21.
2007
Cira K., (2006), Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699 , s. 81-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689889
2006
Cira K., (2005), Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1], s. 54-70.
2005
Cira K., (2000), Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 43, nr 1-2 (161-162), s. 7-33.
2000
Rozdziały:
Rok
Cira K., (2010), Strategie przedsiębiorstw medialnych w świetle teorii fragmentaryzacji i rekompozycji. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 131-135. 2010
Cira K., (2007), Tabloidyzacja (kompaktyzacja) - szansa czy zagrożenie dla europejskiego rynku prasy codziennej?. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 65-74. 2007
Artykuły:
Rok
Cira K., (2011), Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 37-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191843 2011
Cira K., (2008), Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 8-9; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008 2008
Cira K., (2006), Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699 , s. 81-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689889 2006
Cira K., (2000), Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 43, nr 1-2 (161-162), s. 7-33. 2000
Prace niepublikowane:
Rok
Cira K., (2005), Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1], s. 54-70. 2005
Inne:
Rok
Cira K., (2007), Polska - Partner w Pomocy Rozwojowej, "Kurier UEK", nr 8 (16), s. 20-21. 2007