Leś-Wieczorek Danuta

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania,

Rok
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1981
Gospodarka czasem pracy / Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Kazimierz GÓRKA // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 258-313
1978
Gospodarka czasem pracy / Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 113-183. - Bibliogr.
1977
Wdrażanie zmiennego rozkładu godzin pracy w zakładzie pracy = Introduction of the Flexible Work Time in an Enterprise / Danuta LEŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 79 (1976), s. 91-104. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1976
Książki:
Rok
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1981
Rozdziały:
Rok
Gospodarka czasem pracy / Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Kazimierz GÓRKA // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 258-313 1978
Gospodarka czasem pracy / Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 113-183. - Bibliogr. 1977
Artykuły:
Rok
Wdrażanie zmiennego rozkładu godzin pracy w zakładzie pracy = Introduction of the Flexible Work Time in an Enterprise / Danuta LEŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 79 (1976), s. 91-104. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1976
Rok
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
1981
Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Górka K., (1978), Gospodarka czasem pracy. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 258-313.
1978
Leś-Wieczorek D., Piechnik A., (1977), Gospodarka czasem pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-183.
1977
Leś-Wieczorek D., (1976), Wdrażanie zmiennego rozkładu godzin pracy w zakładzie pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 79, s. 91-104.
1976
Książki:
Rok
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s. 1981
Rozdziały:
Rok
Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Górka K., (1978), Gospodarka czasem pracy. [W:] Michoń F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 258-313. 1978
Leś-Wieczorek D., Piechnik A., (1977), Gospodarka czasem pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-183. 1977
Artykuły:
Rok
Leś-Wieczorek D., (1976), Wdrażanie zmiennego rozkładu godzin pracy w zakładzie pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 79, s. 91-104. 1976