Mayre Ludwik

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego,

Rok
Wpływ czynników fizjologicznych na wydajność pracy ludzkiej wraz z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy / Ludwik MAYRE. - Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 1977. - 79 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
1977
Kwalifikowanie pracy robotników bezpośrednio produkcyjnych w hutnictwie żelaza i stali (na przykładzie wybranych stanowisk Huty im. Lenina) / Anna NEHRING ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1974. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1974
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 3, Środki trwałe i obrotowe / red. Ludwik MAYRE. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1973
Bodźcowa rola płacy roboczej = Stimulative Aspect of Work Pay / Ludwik MAYRE, Anna NEHRINGBodźcowa rola płacy roboczej = Stimulative Aspect of Work Pay / Ludwik MAYRE, Anna NEHRING // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972), s. 5-23nr 50 (1972), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0075-51250075-5125
1972
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 2, Teoria procesu produkcyjnego / Ludwik MAYRE. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1971
Ekonomiczne przesłanki wykorzystania kopalin towarzyszących złożom węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych / Henryk Pacelt ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1969. - 303 k., [22] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1969
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1968
Podstawy organizacji wieloasortymentowych linii produkcyjnych / Tadeusz Bujak ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1968. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1968
Zastosowanie badań operacyjnych do rozwiązywania zagadnienia optymalnego wykorzystania tkanin w przemysłowym procesie rozkroju / Zbigniew MARTYNIAK ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1966. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1966
Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przemysłu kablowego) / Kazimierz JANIK ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1963. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1963
Postęp techniczny w hutnictwie żelaza i jego wpływ na zużycie siły roboczej / Tadeusz Szostak ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1960. - 272 k., [5] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1960
Organizacyjne przygotowanie do eksploatacji przedsiębiorstwa hutniczego / Władysław Winiarski ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1959. - 312, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1959
Zagadnienia metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej / Jerzy TRZCIENIECKI ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1958. - 154 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
1958
O "zagubionej" naukowej organizacji pracy = On "Forgotten" Organisation of Labour / Ludwik MAYRE // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 8 (1957), s. 69-90. - Rez., summ.
1957
W sprawie metodologii obliczania mocy produkcyjnej w hutnictwie żelaza = On the Methodology of Computing Productive Capacities in the Iron Metallurgy / Ludwik MAYRE // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1955), s. 531-535. - ISSN 0013-3043
1955
Dyspozytorskie kierowanie produkcją w przemyśle hutniczym = Dispath Management of Production in Foundries / Ludwik MAYRE // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 3 (1954), s. 105-119. - ISSN 0013-3043
1954
Szkolenie pracowników służby technicznego normowania pracy = Training the Personnel of Technical Work Standarization Service / Ludwik MAYRE // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 6 (1954), s. 251-259. - ISSN 0013-3043
1954
Organizacja średniego remontu pieca martenowskiego = Organizing for Reconditioning an Open-hearth Furnace / Ludwik MAYRE, Henryk KrzyżekOrganizacja średniego remontu pieca martenowskiego = Organizing for Reconditioning an Open-hearth Furnace / Ludwik MAYRE, Henryk Krzyżek // Ekonomika i Organizacja PracyEkonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 3 (1953), s. 99-109R. 4, nr 3 (1953), s. 99-109. - ISSN 0013-30430013-3043
1953
Książki:
Rok
Wpływ czynników fizjologicznych na wydajność pracy ludzkiej wraz z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy / Ludwik MAYRE. - Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 1977. - 79 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. 1977
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 3, Środki trwałe i obrotowe / red. Ludwik MAYRE. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 1973
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 2, Teoria procesu produkcyjnego / Ludwik MAYRE. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 1971
Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym / red. Ludwik MAYRE. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 1968
Artykuły:
Rok
Bodźcowa rola płacy roboczej = Stimulative Aspect of Work Pay / Ludwik MAYRE, Anna NEHRINGBodźcowa rola płacy roboczej = Stimulative Aspect of Work Pay / Ludwik MAYRE, Anna NEHRING // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 50 (1972), s. 5-23nr 50 (1972), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0075-51250075-5125 1972
W sprawie metodologii obliczania mocy produkcyjnej w hutnictwie żelaza = On the Methodology of Computing Productive Capacities in the Iron Metallurgy / Ludwik MAYRE // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 12 (1955), s. 531-535. - ISSN 0013-3043 1955
Dyspozytorskie kierowanie produkcją w przemyśle hutniczym = Dispath Management of Production in Foundries / Ludwik MAYRE // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 3 (1954), s. 105-119. - ISSN 0013-3043 1954
Szkolenie pracowników służby technicznego normowania pracy = Training the Personnel of Technical Work Standarization Service / Ludwik MAYRE // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 6 (1954), s. 251-259. - ISSN 0013-3043 1954
Organizacja średniego remontu pieca martenowskiego = Organizing for Reconditioning an Open-hearth Furnace / Ludwik MAYRE, Henryk KrzyżekOrganizacja średniego remontu pieca martenowskiego = Organizing for Reconditioning an Open-hearth Furnace / Ludwik MAYRE, Henryk Krzyżek // Ekonomika i Organizacja PracyEkonomika i Organizacja Pracy. - R. 4, nr 3 (1953), s. 99-109R. 4, nr 3 (1953), s. 99-109. - ISSN 0013-30430013-3043 1953
Doktoraty:
Rok
Kwalifikowanie pracy robotników bezpośrednio produkcyjnych w hutnictwie żelaza i stali (na przykładzie wybranych stanowisk Huty im. Lenina) / Anna NEHRING ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1974. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1974
Ekonomiczne przesłanki wykorzystania kopalin towarzyszących złożom węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych / Henryk Pacelt ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1969. - 303 k., [22] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1969
Podstawy organizacji wieloasortymentowych linii produkcyjnych / Tadeusz Bujak ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1968. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1968
Zastosowanie badań operacyjnych do rozwiązywania zagadnienia optymalnego wykorzystania tkanin w przemysłowym procesie rozkroju / Zbigniew MARTYNIAK ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1966. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1966
Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przemysłu kablowego) / Kazimierz JANIK ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1963. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1963
Postęp techniczny w hutnictwie żelaza i jego wpływ na zużycie siły roboczej / Tadeusz Szostak ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1960. - 272 k., [5] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1960
Organizacyjne przygotowanie do eksploatacji przedsiębiorstwa hutniczego / Władysław Winiarski ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1959. - 312, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1959
Zagadnienia metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej / Jerzy TRZCIENIECKI ; Promotor: Ludwik MAYRE. - Kraków, 1958. - 154 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr. 1958
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
O "zagubionej" naukowej organizacji pracy = On "Forgotten" Organisation of Labour / Ludwik MAYRE // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 8 (1957), s. 69-90. - Rez., summ. 1957
Rok
Mayre L., (1977), Wpływ czynników fizjologicznych na wydajność pracy ludzkiej wraz z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 79 s.
1977
Nehring A., (1974), Kwalifikowanie pracy robotników bezpośrednio produkcyjnych w hutnictwie żelaza i stali (na przykładzie wybranych stanowisk Huty im. Lenina), Prom. Mayre L., Kraków : , 202 k.
1974
Mayre L. (red.), (1973), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 3, Środki trwałe i obrotowe, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 138 s.
1973
Mayre L., Nehring A., (1972), Bodźcowa rola płacy roboczej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 50, s. 5-23.
1972
Mayre L., (1971), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 2, Teoria procesu produkcyjnego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 226 s.
1971
Pacelt H., (1969), Ekonomiczne przesłanki wykorzystania kopalin towarzyszących złożom węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych, Prom. Mayre L., Kraków : , 303 k., [22] k.
1969
Mayre L. (red.), (1968), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 164 s.
1968
Bujak T., (1968), Podstawy organizacji wieloasortymentowych linii produkcyjnych, Prom. Mayre L., Kraków : , 149 k.
1968
Martyniak Z., (1966), Zastosowanie badań operacyjnych do rozwiązywania zagadnienia optymalnego wykorzystania tkanin w przemysłowym procesie rozkroju, Prom. Mayre L., Kraków : , 146 k.
1966
Janik K., (1963), Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przemysłu kablowego), Prom. Mayre L., Kraków : , 290 k.
1963
Szostak T., (1960), Postęp techniczny w hutnictwie żelaza i jego wpływ na zużycie siły roboczej, Prom. Mayre L., Kraków : , 272 k., [5] k.
1960
Winiarski W., (1959), Organizacyjne przygotowanie do eksploatacji przedsiębiorstwa hutniczego, Prom. Mayre L., Kraków : , 312, [6] k.
1959
Trzcieniecki J., (1958), Zagadnienia metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej, Prom. Mayre L., Kraków : , 154 k.
1958
Mayre L., (1957), O "zagubionej" naukowej organizacji pracy, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 8, s. 69-90.
1957
Mayre L., (1955), W sprawie metodologii obliczania mocy produkcyjnej w hutnictwie żelaza, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 531-535.
1955
Mayre L., (1954), Dyspozytorskie kierowanie produkcją w przemyśle hutniczym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 5, nr 3, s. 105-119.
1954
Mayre L., (1954), Szkolenie pracowników służby technicznego normowania pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 5, nr 6, s. 251-259.
1954
Mayre L., Krzyżek H., (1953), Organizacja średniego remontu pieca martenowskiego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 4, nr 3, s. 99-109.
1953
Książki:
Rok
Mayre L., (1977), Wpływ czynników fizjologicznych na wydajność pracy ludzkiej wraz z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, Kraków : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 79 s. 1977
Mayre L. (red.), (1973), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 3, Środki trwałe i obrotowe, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 138 s. 1973
Mayre L., (1971), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 2, Teoria procesu produkcyjnego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 226 s. 1971
Mayre L. (red.), (1968), Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Cz. 1, Zarządzanie socjalistycznym przedsiębiorstwem przemysłowym, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 164 s. 1968
Artykuły:
Rok
Mayre L., Nehring A., (1972), Bodźcowa rola płacy roboczej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 50, s. 5-23. 1972
Mayre L., (1955), W sprawie metodologii obliczania mocy produkcyjnej w hutnictwie żelaza, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 12, s. 531-535. 1955
Mayre L., (1954), Dyspozytorskie kierowanie produkcją w przemyśle hutniczym, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 5, nr 3, s. 105-119. 1954
Mayre L., (1954), Szkolenie pracowników służby technicznego normowania pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 5, nr 6, s. 251-259. 1954
Mayre L., Krzyżek H., (1953), Organizacja średniego remontu pieca martenowskiego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 4, nr 3, s. 99-109. 1953
Doktoraty:
Rok
Nehring A., (1974), Kwalifikowanie pracy robotników bezpośrednio produkcyjnych w hutnictwie żelaza i stali (na przykładzie wybranych stanowisk Huty im. Lenina), Prom. Mayre L., Kraków : , 202 k. 1974
Pacelt H., (1969), Ekonomiczne przesłanki wykorzystania kopalin towarzyszących złożom węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych, Prom. Mayre L., Kraków : , 303 k., [22] k. 1969
Bujak T., (1968), Podstawy organizacji wieloasortymentowych linii produkcyjnych, Prom. Mayre L., Kraków : , 149 k. 1968
Martyniak Z., (1966), Zastosowanie badań operacyjnych do rozwiązywania zagadnienia optymalnego wykorzystania tkanin w przemysłowym procesie rozkroju, Prom. Mayre L., Kraków : , 146 k. 1966
Janik K., (1963), Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przemysłu kablowego), Prom. Mayre L., Kraków : , 290 k. 1963
Szostak T., (1960), Postęp techniczny w hutnictwie żelaza i jego wpływ na zużycie siły roboczej, Prom. Mayre L., Kraków : , 272 k., [5] k. 1960
Winiarski W., (1959), Organizacyjne przygotowanie do eksploatacji przedsiębiorstwa hutniczego, Prom. Mayre L., Kraków : , 312, [6] k. 1959
Trzcieniecki J., (1958), Zagadnienia metodyki normowania długości cyklu produkcyjnego w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej, Prom. Mayre L., Kraków : , 154 k. 1958
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Mayre L., (1957), O "zagubionej" naukowej organizacji pracy, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 8, s. 69-90. 1957