Sarga Danuta

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,