Bocheński Andrzej

Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych,

Rok
Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego = Selected Aspects of Manufacturing Enterprise Computerization / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992), s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1992
System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych = Possibilities of Application of the System SYLLABUS in Simulation Research / Jacek WOŁOSZYN, Tadeusz WILUSZ, Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 19-37. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1992
System komputerowego wspomagania funkcji obsługi dydaktyki na poziomie podstawowych komórek organizacyjnych / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ (kier. tematu). - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 17 k. : il. ; 30 cm + Wydruki opracowanych programów [60 k.]
1991
Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu / Andrzej BOCHEŃSKI, Jacek WOŁOSZYN // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 4-23
1990
Możliwości wykorzystania mikrokomputera MK-45 w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu ZŁOM = Potential Application of MK-45 Micro-computer in Enterprise on the Example of the SCRAP System / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 21-31. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1989
Modelowanie algorytmiczne i gry symulacyjne jako metody dydaktyki komputerowej = Algorithmic Modelling and Simulation Games as Methods of Computer Assisted Instruction / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 5-19. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1989
Język opisu modeli symulacyjnych = Simulation Models Description Language / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 23-39. - Rez., summ., streszcz. - ISSN 0208-7944
1989
Dydaktyka komputerowa w zakresie przedmiotów informatycznych / Andrzej BOCHEŃSKI // W: Informatyka / red. Wiesław Flakiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988. - (Zeszyty Metodyczne ; 3). - S. 11-21
1988
Programowanie mikrokomputerów / Andrzej BOCHEŃSKI, Jerzy CHARUZA, Jacek KARTECZKA, Ryszard TADEUSIEWICZ ; red. Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - 179 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1988
Wybrane zagadnienia systemów dydaktyki komputerowej = Selected Problems of Computer-Assisted Instruction Systems / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 119-130. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1988
Środowisko programowe systemów automatyzacji biura = Software Environment of Office Automation Systems / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 103-118. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1988
Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych = Needs and Constraints of Office Information Systems Development / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 23-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1987
Mikrokomputery w procesie nauczania = Microcomputers in Educational Process / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1987
Systemy automatyzacji prac biurowych = Systems of Office Automation / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 95-111. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1986
Programowanie dydaktyczne = Didactic Programming / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 143-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1986
Język autorski SOCRATES = The SOCRATES Computer Language / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 37-49. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1984
Książki:
Rok
Programowanie mikrokomputerów / Andrzej BOCHEŃSKI, Jerzy CHARUZA, Jacek KARTECZKA, Ryszard TADEUSIEWICZ ; red. Ryszard TADEUSIEWICZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - 179 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1988
Rozdziały:
Rok
Dydaktyka komputerowa w zakresie przedmiotów informatycznych / Andrzej BOCHEŃSKI // W: Informatyka / red. Wiesław Flakiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988. - (Zeszyty Metodyczne ; 3). - S. 11-21 1988
Artykuły:
Rok
Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego = Selected Aspects of Manufacturing Enterprise Computerization / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992), s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1992
System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych = Possibilities of Application of the System SYLLABUS in Simulation Research / Jacek WOŁOSZYN, Tadeusz WILUSZ, Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 19-37. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1992
Możliwości wykorzystania mikrokomputera MK-45 w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu ZŁOM = Potential Application of MK-45 Micro-computer in Enterprise on the Example of the SCRAP System / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 21-31. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1989
Modelowanie algorytmiczne i gry symulacyjne jako metody dydaktyki komputerowej = Algorithmic Modelling and Simulation Games as Methods of Computer Assisted Instruction / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 5-19. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1989
Język opisu modeli symulacyjnych = Simulation Models Description Language / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 23-39. - Rez., summ., streszcz. - ISSN 0208-7944 1989
Wybrane zagadnienia systemów dydaktyki komputerowej = Selected Problems of Computer-Assisted Instruction Systems / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 119-130. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1988
Środowisko programowe systemów automatyzacji biura = Software Environment of Office Automation Systems / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 103-118. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1988
Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych = Needs and Constraints of Office Information Systems Development / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 23-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1987
Mikrokomputery w procesie nauczania = Microcomputers in Educational Process / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1987
Systemy automatyzacji prac biurowych = Systems of Office Automation / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 95-111. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1986
Programowanie dydaktyczne = Didactic Programming / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 143-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1986
Język autorski SOCRATES = The SOCRATES Computer Language / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 37-49. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1984
Prace niepublikowane:
Rok
System komputerowego wspomagania funkcji obsługi dydaktyki na poziomie podstawowych komórek organizacyjnych / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ (kier. tematu). - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 17 k. : il. ; 30 cm + Wydruki opracowanych programów [60 k.] 1991
Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu / Andrzej BOCHEŃSKI, Jacek WOŁOSZYN // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 4-23 1990
Rok
Bocheński A., Wilusz T., Wołoszyn J., (1992), Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 19-33.
1992
Wołoszyn J., Wilusz T., Bocheński A., (1992), System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 19-37.
1992
Bocheński A., Wilusz T., (1991), System komputerowego wspomagania funkcji obsługi dydaktyki na poziomie podstawowych komórek organizacyjnych, Wilusz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17 k.
1991
Bocheński A., Wołoszyn J., (1990), Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu. [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 4-23.
1990
Bocheński A., Wilusz T., (1989), Możliwości wykorzystania mikrokomputera MK-45 w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu ZŁOM, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 21-31.
1989
Bocheński A., (1989), Modelowanie algorytmiczne i gry symulacyjne jako metody dydaktyki komputerowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 5-19.
1989
Bocheński A., (1989), Język opisu modeli symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 23-39.
1989
Bocheński A., (1988), Dydaktyka komputerowa w zakresie przedmiotów informatycznych. [W:] Flakiewicz W. (red.), Informatyka, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 11-21.
1988
Bocheński A., Charuza J., Karteczka J., Tadeusiewicz R., (1988), Programowanie mikrokomputerów, Tadeusiewicz R. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 179 s.
1988
Bocheński A., (1988), Wybrane zagadnienia systemów dydaktyki komputerowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 119-130.
1988
Bocheński A., Kuraś M., (1988), Środowisko programowe systemów automatyzacji biura, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 103-118.
1988
Bocheński A., Kuraś M., (1987), Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 23-42.
1987
Bocheński A., (1987), Mikrokomputery w procesie nauczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 97-109.
1987
Bocheński A., Kuraś M., (1986), Systemy automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 95-111.
1986
Bocheński A., (1986), Programowanie dydaktyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 143-162.
1986
Bocheński A., (1984), Język autorski SOCRATES, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 37-49.
1984
Książki:
Rok
Bocheński A., Charuza J., Karteczka J., Tadeusiewicz R., (1988), Programowanie mikrokomputerów, Tadeusiewicz R. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 179 s. 1988
Rozdziały:
Rok
Bocheński A., (1988), Dydaktyka komputerowa w zakresie przedmiotów informatycznych. [W:] Flakiewicz W. (red.), Informatyka, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 11-21. 1988
Artykuły:
Rok
Bocheński A., Wilusz T., Wołoszyn J., (1992), Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 19-33. 1992
Wołoszyn J., Wilusz T., Bocheński A., (1992), System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 19-37. 1992
Bocheński A., Wilusz T., (1989), Możliwości wykorzystania mikrokomputera MK-45 w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu ZŁOM, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 21-31. 1989
Bocheński A., (1989), Modelowanie algorytmiczne i gry symulacyjne jako metody dydaktyki komputerowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 5-19. 1989
Bocheński A., (1989), Język opisu modeli symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 23-39. 1989
Bocheński A., (1988), Wybrane zagadnienia systemów dydaktyki komputerowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 119-130. 1988
Bocheński A., Kuraś M., (1988), Środowisko programowe systemów automatyzacji biura, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 103-118. 1988
Bocheński A., Kuraś M., (1987), Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 23-42. 1987
Bocheński A., (1987), Mikrokomputery w procesie nauczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 97-109. 1987
Bocheński A., Kuraś M., (1986), Systemy automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 95-111. 1986
Bocheński A., (1986), Programowanie dydaktyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 143-162. 1986
Bocheński A., (1984), Język autorski SOCRATES, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 37-49. 1984
Prace niepublikowane:
Rok
Bocheński A., Wilusz T., (1991), System komputerowego wspomagania funkcji obsługi dydaktyki na poziomie podstawowych komórek organizacyjnych, Wilusz T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17 k. 1991
Bocheński A., Wołoszyn J., (1990), Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu. [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 4-23. 1990