Najda-Janoszka Marta

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji,

Rok
Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej = International Cooperation among Firms in Małopolska Voivodship in the Process of European Integration / Marta NAJDA-JANOSZKA, Krzysztof WACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010), s. 99-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169371140. - ISSN 1898-6447
2010
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej = Information and Communications Technologies as a Catalyst of Social and Economic Change in the European Union / Marta NAJDA-JANOSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010), s. 53-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169370990. - ISSN 1898-6447
2010
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach uogólnionej niepewności = Modern Concepts of Enterprise Management under Conditions of General Uncertainty / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2009
Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej / Marta NAJDA-JANOSZKA // W: Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 47-68. - ISBN 978-83-7252-459-1
2009
Obszary ryzyka procesu wirtualizacji przedsiębiorstwa / Marta NAJDA-JANOSZKA // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2008), s. 17-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
2008
Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration / Marta NAJDA-JANOSZKA, Krzysztof WACH // W: Entrepreneurship in tourism and sport business / ed. by Małgorzata Bednarczyk. - Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - S. 45-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60993-44-6
2008
Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej = Cooperation of Small and Medium-Sized Enterprises in the European Union / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 93-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=159573820. - ISSN 1898-6447
2008
Projekt i realizacja europejskiego społeczeństwa informacyjnego / Marta NAJDA-JAROSZKA [i.e. JANOSZKA] // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 35-62. - ISBN 978-83-7252-404-1
2008
Pomiar poziomu wirtualizacji przedsiębiorstw / Marta NAJDA // Przegląd Organizacji. - nr 6 (2007), s. 24-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
2007
Wpływ rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na zmianę uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej / Marta NAJDA-JANOSZKA // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2007), s. 46-67. - Bibliogr.
2007
Systemic Approach to the Problem of Measurement of Organizational Virtualness / Marta NAJDA // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej. - t. 6 (2007), s. 211-222. - Bibliogr. - ISSN 1644-499X
2007
Organizacja wirtualna - organizacja oparta na wiedzy = Virtual Organization - Knowledge Based Organization / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne. - 3 (2007), s. 55-62. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia, technika, zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-2683
2007
Wirtualizacja - zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa = Virtualization - Enhancement of Organizational Flexibility / Marta NAJDA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 151-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
2007
Nurty badawcze organizacji wirtualnej = Research Approaches to the Concept of Virtual Organization / Marta NAJDA // W: Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2 / red. nauk. Agnieszka Szewczyk. - Szczecin : Wydawnictwo Printshop, 2007. - S. 921-930. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60397-09-0 ; 978-83-60397-09-1
2007
Budowa europejskiego społeczeństwa informacyjnego / Marta NAJDA // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2006), s. 33-59
2006
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej : materiały do ćwiczeń / Marta NAJDA, Krzysztof WACH. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 43 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-332-0
2006
Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność / Marta NAJDA ; Promotor: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków, 2006. - 256 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000904a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000904b
2006
Podstawy metodyczne badań konkurencyjności / Marta NAJDA, Małgorzata Bednarczyk // W: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 55-72. - ISBN 83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6
2006
Innowacyjność i zaawansowane technologie informacyjne jako składniki potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce / Marta NAJDA, Małgorzata Zdon // W: Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 181-193. - Bibliogr. - ISBN 83-923162-6-6 ; 978-83-923162-6-8
2006
Potencjał konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych województwa małopolskiego / Marta NAJDA, Małgorzata Zdon, Jarema Batorski // W: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 123-157. - ISBN 83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6
2006
Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem = Key Competencies in the Process of Virtualising Enterprise Management / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005), s. 23-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=84488154. - ISSN 0208-7944
2005
Impact of Integrated European Business Environment on SMEs Cooperation Strategies / Marta NAJDA, Krzysztof WACH // Ekonomia : rynek, gospodarka, społeczeństwo / Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Ekonomicznych. - nr 17 (2005), s. 123-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=603181. - ISSN 0137-3056
2005
Strategia kooperacji MSP w Unii Europejskiej / Marta NAJDA // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2004), s. 24-39
2004
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym / Marta NAJDA, Zbigniew MICHALIK // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 89-120. - ISBN 83-7252-253-7
2004
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Krzysztof WACH, Grzegorz Wielgus, Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK, Marta NAJDA // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 14-60. - ISBN 83-7252-253-7
2004
Układy sieciowe w zarządzaniu konkurencyjnością przedsiębiorstw = Network Structure in Competitiveness Management / Marta NAJDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / red. nauk. Andrzej Podobiński. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. - S. 493-501. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89388-63-4
2004
Wirtualizacja organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście globalizacji = Virtualization of Enterprise Organization Management in the Context of Globalization / Marta NAJDA // W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 83-92. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-2-2
2003
Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / K. WACH, G. Wielgus, M. BEDNARCZYK, M. NAJDA, Z. MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 8-56
2003
Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku = Changes in the Competitive Behaviour of Banks on the Małopolska Market / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15689. - ISSN 0208-7944
2003
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym / M. NAJDA, Z. MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 95-133
2003
Wpływ zastosowania zaawansowanych technologii na procesy integracji i dezintegracji w przedsiębiorstwach bankowych = The Influence of Advanced Technologies Use an Integration and Disintegration Processes in Bank Enterprises / Marta NAJDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 928 (2002), s. 415-419. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : integracja i dezintegracja. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
2002
Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej / Marta NAJDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002), s. 356-366. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
2002
Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach / M. BEDNARCZYK, M. NAJDA // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2002), s. 45-77
2002
Formy wspierania przedsiębiorstw w województwie małopolskim - Internet Investment Fund = The Forms of Supporting the Enterprises in the Małopolska Province - Internet Investment Fund / Marta NAJDA // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 447-457. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-91-0
2001
Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej / Małgorzata BEDNARCZYK, Marta NAJDA // W: Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 86-124. - Bibliogr.
2001
Sekurytyzacja w finansowaniu firmy (analiza przypadku) / Marta NAJDA // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. nauk. Jan Duraj. - Łódź : KAiSPUŁ : ŁTN, 2001. - S. 461-479. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86370-22-X
2001
Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku usług bankowych / Marta NAJDA // W: Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 35-62. - Bibliogr.
2001
Książki:
Rok
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej : materiały do ćwiczeń / Marta NAJDA, Krzysztof WACH. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 43 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-332-0 2006
Rozdziały:
Rok
Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej / Marta NAJDA-JANOSZKA // W: Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 47-68. - ISBN 978-83-7252-459-1 2009
Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration / Marta NAJDA-JANOSZKA, Krzysztof WACH // W: Entrepreneurship in tourism and sport business / ed. by Małgorzata Bednarczyk. - Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - S. 45-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60993-44-6 2008
Projekt i realizacja europejskiego społeczeństwa informacyjnego / Marta NAJDA-JAROSZKA [i.e. JANOSZKA] // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 35-62. - ISBN 978-83-7252-404-1 2008
Wirtualizacja - zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa = Virtualization - Enhancement of Organizational Flexibility / Marta NAJDA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 151-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8 2007
Nurty badawcze organizacji wirtualnej = Research Approaches to the Concept of Virtual Organization / Marta NAJDA // W: Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2 / red. nauk. Agnieszka Szewczyk. - Szczecin : Wydawnictwo Printshop, 2007. - S. 921-930. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60397-09-0 ; 978-83-60397-09-1 2007
Podstawy metodyczne badań konkurencyjności / Marta NAJDA, Małgorzata Bednarczyk // W: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 55-72. - ISBN 83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6 2006
Innowacyjność i zaawansowane technologie informacyjne jako składniki potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce / Marta NAJDA, Małgorzata Zdon // W: Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 181-193. - Bibliogr. - ISBN 83-923162-6-6 ; 978-83-923162-6-8 2006
Potencjał konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych województwa małopolskiego / Marta NAJDA, Małgorzata Zdon, Jarema Batorski // W: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 123-157. - ISBN 83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6 2006
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym / Marta NAJDA, Zbigniew MICHALIK // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 89-120. - ISBN 83-7252-253-7 2004
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Krzysztof WACH, Grzegorz Wielgus, Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK, Marta NAJDA // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 14-60. - ISBN 83-7252-253-7 2004
Układy sieciowe w zarządzaniu konkurencyjnością przedsiębiorstw = Network Structure in Competitiveness Management / Marta NAJDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / red. nauk. Andrzej Podobiński. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. - S. 493-501. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89388-63-4 2004
Wirtualizacja organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście globalizacji = Virtualization of Enterprise Organization Management in the Context of Globalization / Marta NAJDA // W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 83-92. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-2-2 2003
Formy wspierania przedsiębiorstw w województwie małopolskim - Internet Investment Fund = The Forms of Supporting the Enterprises in the Małopolska Province - Internet Investment Fund / Marta NAJDA // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 447-457. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-91-0 2001
Sekurytyzacja w finansowaniu firmy (analiza przypadku) / Marta NAJDA // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. nauk. Jan Duraj. - Łódź : KAiSPUŁ : ŁTN, 2001. - S. 461-479. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86370-22-X 2001
Artykuły:
Rok
Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej = International Cooperation among Firms in Małopolska Voivodship in the Process of European Integration / Marta NAJDA-JANOSZKA, Krzysztof WACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010), s. 99-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169371140. - ISSN 1898-6447 2010
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej = Information and Communications Technologies as a Catalyst of Social and Economic Change in the European Union / Marta NAJDA-JANOSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010), s. 53-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169370990. - ISSN 1898-6447 2010
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach uogólnionej niepewności = Modern Concepts of Enterprise Management under Conditions of General Uncertainty / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447 2009
Obszary ryzyka procesu wirtualizacji przedsiębiorstwa / Marta NAJDA-JANOSZKA // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2008), s. 17-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221 2008
Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej = Cooperation of Small and Medium-Sized Enterprises in the European Union / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 93-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=159573820. - ISSN 1898-6447 2008
Pomiar poziomu wirtualizacji przedsiębiorstw / Marta NAJDA // Przegląd Organizacji. - nr 6 (2007), s. 24-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221 2007
Systemic Approach to the Problem of Measurement of Organizational Virtualness / Marta NAJDA // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej. - t. 6 (2007), s. 211-222. - Bibliogr. - ISSN 1644-499X 2007
Organizacja wirtualna - organizacja oparta na wiedzy = Virtual Organization - Knowledge Based Organization / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne. - 3 (2007), s. 55-62. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia, technika, zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-2683 2007
Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem = Key Competencies in the Process of Virtualising Enterprise Management / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005), s. 23-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=84488154. - ISSN 0208-7944 2005
Impact of Integrated European Business Environment on SMEs Cooperation Strategies / Marta NAJDA, Krzysztof WACH // Ekonomia : rynek, gospodarka, społeczeństwo / Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Ekonomicznych. - nr 17 (2005), s. 123-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=603181. - ISSN 0137-3056 2005
Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku = Changes in the Competitive Behaviour of Banks on the Małopolska Market / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15689. - ISSN 0208-7944 2003
Wpływ zastosowania zaawansowanych technologii na procesy integracji i dezintegracji w przedsiębiorstwach bankowych = The Influence of Advanced Technologies Use an Integration and Disintegration Processes in Bank Enterprises / Marta NAJDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 928 (2002), s. 415-419. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : integracja i dezintegracja. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445 2002
Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej / Marta NAJDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002), s. 356-366. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445 2002
Doktoraty:
Rok
Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność / Marta NAJDA ; Promotor: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków, 2006. - 256 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000904a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000904b 2006
Prace niepublikowane:
Rok
Wpływ rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na zmianę uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej / Marta NAJDA-JANOSZKA // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2007), s. 46-67. - Bibliogr. 2007
Budowa europejskiego społeczeństwa informacyjnego / Marta NAJDA // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2006), s. 33-59 2006
Strategia kooperacji MSP w Unii Europejskiej / Marta NAJDA // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2004), s. 24-39 2004
Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / K. WACH, G. Wielgus, M. BEDNARCZYK, M. NAJDA, Z. MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 8-56 2003
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym / M. NAJDA, Z. MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 95-133 2003
Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach / M. BEDNARCZYK, M. NAJDA // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2002), s. 45-77 2002
Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej / Małgorzata BEDNARCZYK, Marta NAJDA // W: Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 86-124. - Bibliogr. 2001
Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku usług bankowych / Marta NAJDA // W: Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 35-62. - Bibliogr. 2001
Rok
Najda-Janoszka M., Wach K., (2010), Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 99-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371140
2010
Najda-Janoszka M., (2010), Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 53-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/169370990
2010
Najda M., (2009), Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach uogólnionej niepewności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/167996547
2009
Najda-Janoszka M., (2009), Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (red.), Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 47-68.
2009
Najda-Janoszka M., (2008), Obszary ryzyka procesu wirtualizacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 17-20.
2008
Najda-Janoszka M., Wach K., (2008), Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration. [W:] Bednarczyk M. (red.), Entrepreneurship in tourism and sport business, Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 45-58.
2008
Najda M., (2008), Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 93-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/159573820
2008
Najda-Janoszka M., (2008), Projekt i realizacja europejskiego społeczeństwa informacyjnego. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35-62.
2008
Najda M., (2007), Pomiar poziomu wirtualizacji przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 24-28.
2007
Najda-Janoszka M., (2007), Wpływ rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na zmianę uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, s. 46-67.
2007
Najda M., (2007), Systemic Approach to the Problem of Measurement of Organizational Virtualness, "Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej", t. 6, s. 211-222.
2007
Najda M., (2007), Organizacja wirtualna - organizacja oparta na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne", 3, s. 55-62.
2007
Najda M., (2007), Wirtualizacja - zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 151-160.
2007
Najda M., (2007), Nurty badawcze organizacji wirtualnej. [W:] Szewczyk A. (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2, Szczecin : Wydawnictwo Printshop, s. 921-930.
2007
Najda M., (2006), Budowa europejskiego społeczeństwa informacyjnego. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, s. 33-59.
2006
Najda M., Wach K., (2006), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 43 s.
2006
Najda M., (2006), Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 256 k.
2006
Najda M., Bednarczyk M., (2006), Podstawy metodyczne badań konkurencyjności. [W:] Bednarczyk M. (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 55-72.
2006
Najda M., Zdon M., (2006), Innowacyjność i zaawansowane technologie informacyjne jako składniki potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce. [W:] Bednarczyk M. (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 181-193.
2006
Najda M., Zdon M., Batorski J., (2006), Potencjał konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych województwa małopolskiego. [W:] Bednarczyk M. (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 123-157.
2006
Najda M., (2005), Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 23-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/84488154
2005
Najda M., Wach K., (2005), Impact of Integrated European Business Environment on SMEs Cooperation Strategies, "Ekonomia", nr 17, s. 123-139; http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=603181
2005
Najda M., (2004), Strategia kooperacji MSP w Unii Europejskiej. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, s. 24-39.
2004
Najda M., Michalik Z., (2004), Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 89-120.
2004
Wach K., Wielgus G., Bednarczyk M., Michalik Z., Najda M., (2004), Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 14-60.
2004
Najda M., (2004), Układy sieciowe w zarządzaniu konkurencyjnością przedsiębiorstw. [W:] Podobiński A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 493-501.
2004
Najda M., (2003), Wirtualizacja organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście globalizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 83-92.
2003
Wach K., Wielgus G., Bednarczyk M., Najda M., Michalik Z., (2003), Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 8-56.
2003
Najda M., (2003), Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 77-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/15689
2003
Najda M., Michalik Z., (2003), Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 95-133.
2003
Najda M., (2002), Wpływ zastosowania zaawansowanych technologii na procesy integracji i dezintegracji w przedsiębiorstwach bankowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 928, s. 415-419.
2002
Najda M., (2002), Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 963, s. 356-366.
2002
Bednarczyk M., Najda M., (2002), Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, s. 45-77.
2002
Najda M., (2001), Formy wspierania przedsiębiorstw w województwie małopolskim - Internet Investment Fund. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 447-457.
2001
Bednarczyk M., Najda M., (2001), Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim, s. 86-124.
2001
Najda M., (2001), Sekurytyzacja w finansowaniu firmy (analiza przypadku). [W:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Łódź : KAiSPUŁ : ŁTN, s. 461-479.
2001
Najda M., (2001), Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku usług bankowych. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych, s. 35-62.
2001
Książki:
Rok
Najda M., Wach K., (2006), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 43 s. 2006
Rozdziały:
Rok
Najda-Janoszka M., (2009), Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (red.), Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 47-68. 2009
Najda-Janoszka M., Wach K., (2008), Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration. [W:] Bednarczyk M. (red.), Entrepreneurship in tourism and sport business, Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 45-58. 2008
Najda-Janoszka M., (2008), Projekt i realizacja europejskiego społeczeństwa informacyjnego. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35-62. 2008
Najda M., (2007), Wirtualizacja - zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 151-160. 2007
Najda M., (2007), Nurty badawcze organizacji wirtualnej. [W:] Szewczyk A. (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2, Szczecin : Wydawnictwo Printshop, s. 921-930. 2007
Najda M., Bednarczyk M., (2006), Podstawy metodyczne badań konkurencyjności. [W:] Bednarczyk M. (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 55-72. 2006
Najda M., Zdon M., (2006), Innowacyjność i zaawansowane technologie informacyjne jako składniki potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce. [W:] Bednarczyk M. (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 181-193. 2006
Najda M., Zdon M., Batorski J., (2006), Potencjał konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych województwa małopolskiego. [W:] Bednarczyk M. (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 123-157. 2006
Najda M., Michalik Z., (2004), Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 89-120. 2004
Wach K., Wielgus G., Bednarczyk M., Michalik Z., Najda M., (2004), Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 14-60. 2004
Najda M., (2004), Układy sieciowe w zarządzaniu konkurencyjnością przedsiębiorstw. [W:] Podobiński A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 493-501. 2004
Najda M., (2003), Wirtualizacja organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście globalizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 83-92. 2003
Najda M., (2001), Formy wspierania przedsiębiorstw w województwie małopolskim - Internet Investment Fund. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 447-457. 2001
Najda M., (2001), Sekurytyzacja w finansowaniu firmy (analiza przypadku). [W:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Łódź : KAiSPUŁ : ŁTN, s. 461-479. 2001
Artykuły:
Rok
Najda-Janoszka M., Wach K., (2010), Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 99-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371140 2010
Najda-Janoszka M., (2010), Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 53-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/169370990 2010
Najda M., (2009), Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach uogólnionej niepewności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/167996547 2009
Najda-Janoszka M., (2008), Obszary ryzyka procesu wirtualizacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 17-20. 2008
Najda M., (2008), Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 93-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/159573820 2008
Najda M., (2007), Pomiar poziomu wirtualizacji przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 24-28. 2007
Najda M., (2007), Systemic Approach to the Problem of Measurement of Organizational Virtualness, "Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej", t. 6, s. 211-222. 2007
Najda M., (2007), Organizacja wirtualna - organizacja oparta na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne", 3, s. 55-62. 2007
Najda M., (2005), Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 23-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/84488154 2005
Najda M., Wach K., (2005), Impact of Integrated European Business Environment on SMEs Cooperation Strategies, "Ekonomia", nr 17, s. 123-139; http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=603181 2005
Najda M., (2003), Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 77-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/15689 2003
Najda M., (2002), Wpływ zastosowania zaawansowanych technologii na procesy integracji i dezintegracji w przedsiębiorstwach bankowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 928, s. 415-419. 2002
Najda M., (2002), Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 963, s. 356-366. 2002
Doktoraty:
Rok
Najda M., (2006), Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 256 k. 2006
Prace niepublikowane:
Rok
Najda-Janoszka M., (2007), Wpływ rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na zmianę uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, s. 46-67. 2007
Najda M., (2006), Budowa europejskiego społeczeństwa informacyjnego. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, s. 33-59. 2006
Najda M., (2004), Strategia kooperacji MSP w Unii Europejskiej. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, s. 24-39. 2004
Wach K., Wielgus G., Bednarczyk M., Najda M., Michalik Z., (2003), Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 8-56. 2003
Najda M., Michalik Z., (2003), Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 95-133. 2003
Bednarczyk M., Najda M., (2002), Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, s. 45-77. 2002
Bednarczyk M., Najda M., (2001), Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim, s. 86-124. 2001
Najda M., (2001), Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku usług bankowych. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych, s. 35-62. 2001