Misiuda Krzysztof

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów

Rok
Udział banków w finansowaniu przedsiębiorstw = Participation of Banks in Financing of Enterprises / Krzysztof MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996), s. 143-154. - Summ. - ISSN 0208-7944
1996
Operacje kredytowe banków = Banks Crediting Operations / Krzysztof MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 448 (1994), s. 85-96. - Summ. - ISSN 0208-7944
1994
Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki handlowe = Instruments Used by Central Bank to Influence Commercial Banks / Krzysztof MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994), s. 19-30. - Summ. - ISSN 0208-7944
1994
Artykuły:
Rok
Udział banków w finansowaniu przedsiębiorstw = Participation of Banks in Financing of Enterprises / Krzysztof MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996), s. 143-154. - Summ. - ISSN 0208-7944 1996
Operacje kredytowe banków = Banks Crediting Operations / Krzysztof MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 448 (1994), s. 85-96. - Summ. - ISSN 0208-7944 1994
Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki handlowe = Instruments Used by Central Bank to Influence Commercial Banks / Krzysztof MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 426 (1994), s. 19-30. - Summ. - ISSN 0208-7944 1994
Rok
Misiuda K., (1996), Udział banków w finansowaniu przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 143-154.
1996
Misiuda K., (1994), Operacje kredytowe banków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 448, s. 85-96.
1994
Misiuda K., (1994), Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki handlowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 19-30.
1994
Artykuły:
Rok
Misiuda K., (1996), Udział banków w finansowaniu przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 143-154. 1996
Misiuda K., (1994), Operacje kredytowe banków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 448, s. 85-96. 1994
Misiuda K., (1994), Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki handlowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 19-30. 1994