Nowak Paweł

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii

Rok
Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktu = Using Price in the Evaluation of Product Quality / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005), s. 93-109. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=101495071. - ISSN 0208-7944
2005
Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji = Consumer Protection in Conditions of Information Asymmetry / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 594 (2003), s. 91-100. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13687. - ISSN 0208-7944
2003
Normy ISO serii 9000 = ISO 9000 Standards / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 197-241. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10712. - ISSN 0208-7944
2000
Zmiany dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w zakresie jakości na tle integracji z Unią Europejską = The Quality Adjustment Processes of the Polish Enterprises in the Perspective of Integration with the European Union / Paweł NOWAK // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 343-353. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
2000
Jakościowe procesy dostosowawcze w polskich przedsiębiorstwach / Paweł NOWAK // W: Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - ([1999]), s. 1[89]-8[96]
1999
Zastosowanie leasingu w firmie = Use of Leasing in a Firm / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998), s. 45-53. - Summ. - ISSN 0208-7944
1998
Cena jako instrument zbytu = Price as Instrument of Sale / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 63-78. - Summ. - ISSN 0208-7944
1997
Normy ISO serii 9000 - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa / Paweł NOWAK // W: Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA. - ([1997]), s. 72-88
1997
Rozdziały:
Rok
Zmiany dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w zakresie jakości na tle integracji z Unią Europejską = The Quality Adjustment Processes of the Polish Enterprises in the Perspective of Integration with the European Union / Paweł NOWAK // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 343-353. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7 2000
Artykuły:
Rok
Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktu = Using Price in the Evaluation of Product Quality / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005), s. 93-109. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=101495071. - ISSN 0208-7944 2005
Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji = Consumer Protection in Conditions of Information Asymmetry / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 594 (2003), s. 91-100. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13687. - ISSN 0208-7944 2003
Normy ISO serii 9000 = ISO 9000 Standards / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 197-241. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10712. - ISSN 0208-7944 2000
Zastosowanie leasingu w firmie = Use of Leasing in a Firm / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998), s. 45-53. - Summ. - ISSN 0208-7944 1998
Cena jako instrument zbytu = Price as Instrument of Sale / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 63-78. - Summ. - ISSN 0208-7944 1997
Prace niepublikowane:
Rok
Jakościowe procesy dostosowawcze w polskich przedsiębiorstwach / Paweł NOWAK // W: Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - ([1999]), s. 1[89]-8[96] 1999
Normy ISO serii 9000 - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa / Paweł NOWAK // W: Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA. - ([1997]), s. 72-88 1997
Rok
Nowak P., (2005), Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 93-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/101495071
2005
Nowak P., (2003), Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 91-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/13687
2003
Nowak P., (2000), Normy ISO serii 9000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 197-241; https://bazekon.uek.krakow.pl/10712
2000
Nowak P., (2000), Zmiany dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w zakresie jakości na tle integracji z Unią Europejską. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 343-353.
2000
Nowak P., ([1999]), Jakościowe procesy dostosowawcze w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji polskiej gospodarki, s. 1[89]-8[96].
1999
Nowak P., (1998), Zastosowanie leasingu w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 45-53.
1998
Nowak P., (1997), Cena jako instrument zbytu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 63-78.
1997
Nowak P., ([1997]), Normy ISO serii 9000 - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. [W:] Maciejowska E. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji, s. 72-88.
1997
Rozdziały:
Rok
Nowak P., (2000), Zmiany dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w zakresie jakości na tle integracji z Unią Europejską. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 343-353. 2000
Artykuły:
Rok
Nowak P., (2005), Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 93-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/101495071 2005
Nowak P., (2003), Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 91-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/13687 2003
Nowak P., (2000), Normy ISO serii 9000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 197-241; https://bazekon.uek.krakow.pl/10712 2000
Nowak P., (1998), Zastosowanie leasingu w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 45-53. 1998
Nowak P., (1997), Cena jako instrument zbytu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 63-78. 1997
Prace niepublikowane:
Rok
Nowak P., ([1999]), Jakościowe procesy dostosowawcze w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji polskiej gospodarki, s. 1[89]-8[96]. 1999
Nowak P., ([1997]), Normy ISO serii 9000 - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. [W:] Maciejowska E. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji, s. 72-88. 1997