Malina Anna ORCID

Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki