Maciuszek Marek

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego

Rok
Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej = Cultural Conditioning in Business Negotiation with Latin America / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 147-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170943270. - ISSN 1898-6447
2010
Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych / Marek MACIUSZEK // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 203-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6
2007
Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu / Marek MACIUSZEK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 584-592. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
2000
NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty = NAFTA - Alternative Model? Gains and Costs / Marek MACIUSZEK // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 93-104. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
1999
Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej / Marek MACIUSZEK // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1998. - S. 17-25. - ISBN 83-910502-0-3
1998
Ameryka Łacińska : kierunki procesów integracyjnych / Marek MACIUSZEK. - Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. - 24 s. : il. ; 21 cm. - (Studia i Materiały / Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, ISSN 1231-2193 ; nr 14)
1998
Ameryka Łacińska - nowe kierunki procesów integracyjnych / Marek MACIUSZEK // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1997. - S. 95-103
1997
Niektóre aspekty polityki handlowej na przykładzie Kolumbii / Marek MACIUSZEK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 223-229
1996
Rynek kapitałowy / Marek MACIUSZEK // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 198-214
1993
Rynek kapitałowy / Marek MACIUSZEK, Janusz RAGANIEWICZ // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 199-213
1993
Funkcjonowanie rynku kapitałowego : pomocnicze materiały dydaktyczne / Marek MACIUSZEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 14 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
1992
Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym = Common Property in Yugoslavian System of Self-Government / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989), s. 75-89. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1989
Dyskusja / oprac. Marek MACIUSZEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 340-343
1986
Dyskusja / oprac. Marek MACIUSZEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 373-375
1986
Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański = Sanitation and Insolvency : the Yugoslav Case / Marek MACIUSZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 163-173. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
1985
Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych = Factors Determining Direct Investment in Multinational Corporations / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 31-46. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1983
Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970 = The Changes of the Export Pattern of Latin-American Countries in the Period between 1950 and 1970 / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 ([1976]), s. 183-196. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1976
Światowy rynek cukru / Marek MACIUSZEK ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1976. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1976
Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej = The World Market of Raw Materials and Their Expansion After World War II / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 167-182. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1975
Książki:
Rok
Ameryka Łacińska : kierunki procesów integracyjnych / Marek MACIUSZEK. - Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. - 24 s. : il. ; 21 cm. - (Studia i Materiały / Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, ISSN 1231-2193 ; nr 14) 1998
Funkcjonowanie rynku kapitałowego : pomocnicze materiały dydaktyczne / Marek MACIUSZEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 14 s. ; 24 cm. - Bibliogr. 1992
Rozdziały:
Rok
Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych / Marek MACIUSZEK // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 203-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6 2007
Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu / Marek MACIUSZEK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 584-592. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9 2000
NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty = NAFTA - Alternative Model? Gains and Costs / Marek MACIUSZEK // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 93-104. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2 1999
Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej / Marek MACIUSZEK // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1998. - S. 17-25. - ISBN 83-910502-0-3 1998
Ameryka Łacińska - nowe kierunki procesów integracyjnych / Marek MACIUSZEK // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1997. - S. 95-103 1997
Niektóre aspekty polityki handlowej na przykładzie Kolumbii / Marek MACIUSZEK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 223-229 1996
Rynek kapitałowy / Marek MACIUSZEK // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 198-214 1993
Rynek kapitałowy / Marek MACIUSZEK, Janusz RAGANIEWICZ // W: Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 199-213 1993
Artykuły:
Rok
Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej = Cultural Conditioning in Business Negotiation with Latin America / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 147-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170943270. - ISSN 1898-6447 2010
Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym = Common Property in Yugoslavian System of Self-Government / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989), s. 75-89. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1989
Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański = Sanitation and Insolvency : the Yugoslav Case / Marek MACIUSZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 163-173. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X 1985
Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych = Factors Determining Direct Investment in Multinational Corporations / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 31-46. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1983
Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970 = The Changes of the Export Pattern of Latin-American Countries in the Period between 1950 and 1970 / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 ([1976]), s. 183-196. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1976
Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej = The World Market of Raw Materials and Their Expansion After World War II / Marek MACIUSZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 167-182. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1975
Doktoraty:
Rok
Światowy rynek cukru / Marek MACIUSZEK ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1976. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1976
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Dyskusja / oprac. Marek MACIUSZEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 340-343 1986
Dyskusja / oprac. Marek MACIUSZEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 373-375 1986
Rok
Maciuszek M., (2010), Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 147-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/170943270
2010
Maciuszek M., (2007), Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 203-212.
2007
Maciuszek M., (2000), Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 584-592.
2000
Maciuszek M., (1999), NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 93-104.
1999
Maciuszek M., (1998), Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 17-25.
1998
Maciuszek M., (1998), Ameryka Łacińska: kierunki procesów integracyjnych, (Studia i Materiały - Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, nr 14), Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 24 s.
1998
Maciuszek M., (1997), Ameryka Łacińska - nowe kierunki procesów integracyjnych. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 95-103.
1997
Maciuszek M., (1996), Niektóre aspekty polityki handlowej na przykładzie Kolumbii. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 223-229.
1996
Maciuszek M., (1993), Rynek kapitałowy. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 198-214.
1993
Maciuszek M., Raganiewicz J., (1993), Rynek kapitałowy. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 199-213.
1993
Maciuszek M., (1992), Funkcjonowanie rynku kapitałowego: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 s.
1992
Maciuszek M., (1989), Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 75-89.
1989
Dyskusja, oprac. M. Maciuszek,"Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 340-343.
1986
Dyskusja, oprac. M. Maciuszek,"Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 373-375.
1986
Maciuszek M., (1985), Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 163-173.
1985
Maciuszek M., (1983), Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 31-46.
1983
Maciuszek M., (1976), Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 183-196.
1976
Maciuszek M., (1976), Światowy rynek cukru, Prom. Bieda W., Kraków : , 163 k.
1976
Maciuszek M., (1975), Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 167-182.
1975
Książki:
Rok
Maciuszek M., (1998), Ameryka Łacińska: kierunki procesów integracyjnych, (Studia i Materiały - Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, nr 14), Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 24 s. 1998
Maciuszek M., (1992), Funkcjonowanie rynku kapitałowego: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 s. 1992
Rozdziały:
Rok
Maciuszek M., (2007), Uwarunkowania kulturowe w międzyamerykańskich negocjacjach biznesowych. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 203-212. 2007
Maciuszek M., (2000), Meksyk - bezpośrednie i pośrednie skutki Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 584-592. 2000
Maciuszek M., (1999), NAFTA - model alternatywny? Korzyści i koszty. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 93-104. 1999
Maciuszek M., (1998), Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 17-25. 1998
Maciuszek M., (1997), Ameryka Łacińska - nowe kierunki procesów integracyjnych. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 95-103. 1997
Maciuszek M., (1996), Niektóre aspekty polityki handlowej na przykładzie Kolumbii. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 223-229. 1996
Maciuszek M., (1993), Rynek kapitałowy. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 198-214. 1993
Maciuszek M., Raganiewicz J., (1993), Rynek kapitałowy. [W:] Dach Z. (red.), Elementy mikroekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 199-213. 1993
Artykuły:
Rok
Maciuszek M., (2010), Uwarunkowania kulturowe w negocjacjach biznesowych z krajami Ameryki Łacińskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 147-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/170943270 2010
Maciuszek M., (1989), Własność społeczna w jugosłowiańskim systemie samorządowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 75-89. 1989
Maciuszek M., (1985), Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 163-173. 1985
Maciuszek M., (1983), Determinanty inwestycji bezpośrednich w korporacjach ponadnarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 31-46. 1983
Maciuszek M., (1976), Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 183-196. 1976
Maciuszek M., (1975), Światowy rynek surowcowy i jego ewolucja po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 167-182. 1975
Doktoraty:
Rok
Maciuszek M., (1976), Światowy rynek cukru, Prom. Bieda W., Kraków : , 163 k. 1976
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Dyskusja, oprac. M. Maciuszek,"Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 340-343. 1986
Dyskusja, oprac. M. Maciuszek,"Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 373-375. 1986