Nilidzińska Henryka

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego,

Rok
Determinanty funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Determinants of Functioning Self-financing System in Industrial Enterprises / Henryka NILIDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1987
Niektóre problemy dostosowania rachunku kosztów dla potrzeb wewnętrznego rozrachunku gospodarczego = Some Problems Connected with Adjustment of Cost Account to the Requirements of Internal Economic Account / Henryka NILIDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982), s. 89-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1982
Artykuły:
Rok
Determinanty funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych = Determinants of Functioning Self-financing System in Industrial Enterprises / Henryka NILIDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1987
Niektóre problemy dostosowania rachunku kosztów dla potrzeb wewnętrznego rozrachunku gospodarczego = Some Problems Connected with Adjustment of Cost Account to the Requirements of Internal Economic Account / Henryka NILIDZIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982), s. 89-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1982
Rok
Nilidzińska H., (1987), Determinanty funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 179-188.
1987
Nilidzińska H., (1982), Niektóre problemy dostosowania rachunku kosztów dla potrzeb wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 154, s. 89-98.
1982
Artykuły:
Rok
Nilidzińska H., (1987), Determinanty funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 225, s. 179-188. 1987
Nilidzińska H., (1982), Niektóre problemy dostosowania rachunku kosztów dla potrzeb wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 154, s. 89-98. 1982