Pacholik Marek

Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych,

Rok
Wybrane problemy podejmowania decyzji w polityce zagranicznej ZSSR = Selected Issues Concerning Decision-taking Process in the Central Governing and Administrative offices as regards the U.S.S.R.'s Foreign Policy / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988), s. 105-124. - ISSN 0208-7944
1988
Wybrane problemy polityki wschodniej RFN w latach 1982-1985 = Policy of FRG towards the European Socialist Countries / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988), s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1988
Znaczenie i działalność wybranych organizacji afiliowanych CDU/CSU = Importance and Activity of CDU/CSU Affiliated Organizations / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 171-190. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1986
Stanowisko ZSRR wobec RFN oraz perspektywy dalszej dwustronnej współpracy (na początku lat osiemdziesiątych) = Attitude of the Soviet Union toward the F.R.G. and Perspectives of Further Bilateral Co-operation (in Early 8os) / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984), s. 37-56. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1984
Artykuły:
Rok
Wybrane problemy podejmowania decyzji w polityce zagranicznej ZSSR = Selected Issues Concerning Decision-taking Process in the Central Governing and Administrative offices as regards the U.S.S.R.'s Foreign Policy / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 274 (1988), s. 105-124. - ISSN 0208-7944 1988
Wybrane problemy polityki wschodniej RFN w latach 1982-1985 = Policy of FRG towards the European Socialist Countries / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 250 (1988), s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1988
Znaczenie i działalność wybranych organizacji afiliowanych CDU/CSU = Importance and Activity of CDU/CSU Affiliated Organizations / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 171-190. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1986
Stanowisko ZSRR wobec RFN oraz perspektywy dalszej dwustronnej współpracy (na początku lat osiemdziesiątych) = Attitude of the Soviet Union toward the F.R.G. and Perspectives of Further Bilateral Co-operation (in Early 8os) / Marek PACHOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 183 (1984), s. 37-56. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944 1984
Rok
Pacholik M., (1988), Wybrane problemy podejmowania decyzji w polityce zagranicznej ZSSR, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 105-124.
1988
Pacholik M., (1988), Wybrane problemy polityki wschodniej RFN w latach 1982-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 73-87.
1988
Pacholik M., (1986), Znaczenie i działalność wybranych organizacji afiliowanych CDU/CSU, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 171-190.
1986
Pacholik M., (1984), Stanowisko ZSRR wobec RFN oraz perspektywy dalszej dwustronnej współpracy (na początku lat osiemdziesiątych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 183, s. 37-56.
1984
Artykuły:
Rok
Pacholik M., (1988), Wybrane problemy podejmowania decyzji w polityce zagranicznej ZSSR, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 105-124. 1988
Pacholik M., (1988), Wybrane problemy polityki wschodniej RFN w latach 1982-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 73-87. 1988
Pacholik M., (1986), Znaczenie i działalność wybranych organizacji afiliowanych CDU/CSU, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 171-190. 1986
Pacholik M., (1984), Stanowisko ZSRR wobec RFN oraz perspektywy dalszej dwustronnej współpracy (na początku lat osiemdziesiątych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 183, s. 37-56. 1984