Maksymiak Elżbieta

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki,

Rok
Wykorzystanie macierzy brzegowych w metodach Kleina i Haitowskiego = Applications of Bordered Matrices Klein and Haitowski's Methods / Elżbieta MAKSYMIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 327 (1990), s. 31-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1990
Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających / Elżbieta MAKSYMIAK ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1987. - 174 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1987
Analiza odporności estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających / Elżbieta MAKSYMIAK // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 390. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
1987
O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej = Analysis of Coincidence of Any Independent Variable / Elżbieta MAKSYMIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 107-125. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1987
O pewnych metodach doboru zmiennych zapewniających koincydentność modelu = On some methods of selecting the variables to assure the model coincidence / Elżbieta MAKSYMIAK // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 32, nr 2(308) (1987), s. 19-21. - ISSN 0043-518X
1987
Artykuły:
Rok
Wykorzystanie macierzy brzegowych w metodach Kleina i Haitowskiego = Applications of Bordered Matrices Klein and Haitowski's Methods / Elżbieta MAKSYMIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 327 (1990), s. 31-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944 1990
O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej = Analysis of Coincidence of Any Independent Variable / Elżbieta MAKSYMIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 107-125. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1987
O pewnych metodach doboru zmiennych zapewniających koincydentność modelu = On some methods of selecting the variables to assure the model coincidence / Elżbieta MAKSYMIAK // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 32, nr 2(308) (1987), s. 19-21. - ISSN 0043-518X 1987
Doktoraty:
Rok
Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających / Elżbieta MAKSYMIAK ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1987. - 174 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. 1987
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Analiza odporności estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających / Elżbieta MAKSYMIAK // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 390. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372 1987
Rok
Maksymiak E., (1990), Wykorzystanie macierzy brzegowych w metodach Kleina i Haitowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 327, s. 31-37.
1990
Maksymiak E., (1987), Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających, Prom. Grabiński T., Kraków : , 174 k.
1987
Maksymiak E., (1987), Analiza odporności estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 390.
1987
Maksymiak E., (1987), O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 107-125.
1987
Maksymiak E., (1987), O pewnych metodach doboru zmiennych zapewniających koincydentność modelu, "Wiadomości Statystyczne", R. 32, nr 2(308), s. 19-21.
1987
Artykuły:
Rok
Maksymiak E., (1990), Wykorzystanie macierzy brzegowych w metodach Kleina i Haitowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 327, s. 31-37. 1990
Maksymiak E., (1987), O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 107-125. 1987
Maksymiak E., (1987), O pewnych metodach doboru zmiennych zapewniających koincydentność modelu, "Wiadomości Statystyczne", R. 32, nr 2(308), s. 19-21. 1987
Doktoraty:
Rok
Maksymiak E., (1987), Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających, Prom. Grabiński T., Kraków : , 174 k. 1987
Prace niepublikowane:
Rok
Inne:
Rok
Maksymiak E., (1987), Analiza odporności estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 390. 1987