Kruk Marta

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki

Rok
Informatyka w zarządzaniu gminą : system informacji o gospodarstwach rolnych : (koncepcja) = Data Processing in Administration of a Commune : System of Information about Farms (a Conception) / Jerzy ADAMSKI, Marta KRUK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 155-172. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1980
Artykuły:
Rok
Informatyka w zarządzaniu gminą : system informacji o gospodarstwach rolnych : (koncepcja) = Data Processing in Administration of a Commune : System of Information about Farms (a Conception) / Jerzy ADAMSKI, Marta KRUK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 155-172. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944 1980
Rok
Adamski J., Kruk M., (1980), Informatyka w zarządzaniu gminą : system informacji o gospodarstwach rolnych (koncepcja), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 155-172.
1980
Artykuły:
Rok
Adamski J., Kruk M., (1980), Informatyka w zarządzaniu gminą : system informacji o gospodarstwach rolnych (koncepcja), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 155-172. 1980